СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

вівторок, 21 травня 2013 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ


2.   ПРИРОДНИЧІ   НАУКИ.

20.1(4УКР)я2
П 77
         Природа рідного краю [Текст] : для діт. сер. шк. віку / авт.-упор. В.М.Скляренко, М.О.Панкова. - Харків : Основа, 2011. - 319 с. - (Дитяча енциклопедія). - ISBN 978-966-8982-08-8 : 36,12 грн.

3.   Т Е Х Н І К А

39.6г(4УКР)
К 13
Каденюк, Леонід Костянтинович.
         Місія - Космос [Текст]  / Л. К. Каденюк. - Вид. друге, доповнене. - К. : Довіра, 2011. - 382 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-966-507-281-2 : 90,00 грн.

4.    СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

42.37(4УКР-2К)я6
П-18
          Парки Києва [Текст] : фотоальбом / фотохудожник Є.А.Дерлеменко. - К. : Урожай, 2012. - 256 с. : іл. - укр., англ. - ISBN 966-05-0099-8 : 405,00 грн.

5. ОХОРОНА  ЗДОРОВЯ.  МЕДИЦИНА

Л-65
Ліхтенштейн, Єфрем Ісакович.
          Пам'ятати про хворого [Текст] / Є. І. Ліхтенштейн. - К. : Здоров'я, 2012. - 152 с. - рос. мов. - ISBN 978-966-463-035-1 : 13,89 грн.

56.145.021я73
Н-62
          Наркологія [Текст] : психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням психоактивними речовинами / О.К.Напреєнко, Л.В. Животовська, Н. Ю. Петрина, Л.В. Рахман; за ред. О.К. Напреєнка. - К. : Здоров'я, 2011. - 208 с. - ISBN 978-966-463-034-6 : 44,66 грн.

54.5я73
Х-46
Хіміч, Сергій Дмитрович.
         Довідник хірурга [Текст] / С. Д. Хіміч. - К. : Здоров'я, 2011. - 208 с. - ISBN 978-966-463-036-4 : 25,96 грн.


63.    ІСТОРІЯ.   ІСТОРИЧНІ  НАУКИ.

63.3(4УКР-4РОС)6-8
Г-34
         Генерал Петр Шкидченко [Текст] : воспоминания современников и документы. - 2-е изд. - К. : Пресс-Кит, 2012. - 480 с. - ISBN 978-966-2742-05-3 : 79,24 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.12: Поезія (1882-1903); Проза, драматичні твори, переклади (1883-1886) / упор. Г.Бурлака. – 2011. –  544 с. - (Літературно-критичні та художні твори). - ISBN 978-966-603-682-0 : 59,00 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань,  І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.13: Літературно-критичні та художні твори (1887-1924) / упор. Г.Бурлака. – 2012. –  592 с. - ISBN 978-966-603-742-1 : 77,30 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань,  І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.15: Рецензії та огляди (1898-1904) / упор. В.Шульга, В.Тельвак. – 2012. – 576 с. - ISBN 978-966-603-743-8 : 73,50 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань,  І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.16: Рецензії та огляди (1905-1913) / упор. М.Капраль, А.Фелонюк. – 2012. – 272 с. - ISBN 978-966-603-744-5 : 39,40 грн.

63.3(2)44
Г-92
           Грюнвальдська битва - битва народів [Текст] / А. Бумбалаускас, І. Марзалюк, Б. Черкас. - К. : Балтія-Друк, 2010. - 272 с. : іл. - ISBN 978-966-9137-72-3 : 375,93 грн.

63.3(4УКР)
Е-61
Енглунд, Петер.
           Полтава [Текст] : розповідь про загибель однієї армії / П. Енглунд ; пер. зі швед. О.Сенюк, О. Буценка; худ.-оформ. Б.П.Бублик. - Харків : Фоліо; Стокгольм: Шведський ін-т, 2012. - 348 с. - ISBN 978-966-03-6053-2 : 67,08 грн.

63.3(0)я2
З-14
         Загадки історії [Текст] : для дітей сер. шк. віку / авт.-упор. Г.Е. Єрмановська. - Харків : Основа, 2011. - 318 с. - ISBN 978-966-8982-09-5 : 34,00 грн.

63.3(4УКР)
К 54
          Князі України [Текст] / авт.-упоряд. Фелікс Левітас. - К. : Казка, 2012. - 64 с. : іл. - (Легенди і перекази). - ISBN 978-966-8055-55-3 : 40,73 грн.

63.3(4УКР)
К-62
Коляда, Ігор Анатолійович.
           Битва під Берестечком [Текст] : историческая литература / І. А. Коляда ; С.А. Марченко, О.Ю. Кирієнко; худ.-оформ. О.Г.Жуков. - К. : Шанс, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-2202-07-6 : 18,78 грн.

63.5(4УКР)
К 71
Косміна, Оксана Юліївна.
         Традиційне вбрання укарїнців [Текст] : т.ІІ: Полісся. Карпати / О. Ю. Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2009. - 160 с. : іл. - Укр. та англ. мовами. - Бібліогр.: с.135-136. - ISBN 978-966-8137-63-1 : 190,91 грн.

63.3(4УКР)6
К 96
Кушерець, Василь Іванович.
          Через терни - до України [Текст] / В. І. Кушерець, В. Ф. Василашко. - 2-ге вид., перероблене. - К. : Знання України, 2012. - 152 с. : 10 арк. іл. - ISBN 978-966-316-315-4 : 20.00 грн.

63.3я2
М 29
Мартинова, Ірина Станіславівна.
         Словник історичних термінів і понять [Текст] / І. С. Мартинова. - Харків : Прапор, 2011. - 288 с. - ISBN 978-966-1643-19-1 : 39,30 грн.

63.3(4УКР)л6я6
Н 35
         Національний музей історії України [Альбом] : у двох томах. Т.1. / авт. ст. Н.Г.Ковтанюк, Л.В.Строкова, фотозйомка Д.В.Клочка. - К. : Мистецтво, 2011. - 320 с. : іл. - укр., ст. і текстівки англ. - ISBN 978-966-577-104-3 : 551,27 грн.

63.3(4УКР)622
Н-69
          Ніхто не забутий, ніщо не забуте [Текст] : збірник / В.Д.Ольшанський, В.К.Бондар, М.А.Царьов. - К. : Україна, 2011. - 856 с. - укр., рос. - ISBN 978-966-524-400-4 : 93,76 грн.

63.2(4УКР)
П 13
         "Пакти і Конституції" Української козацької держави [Текст] : (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій; упоряд. М.С.Трофимчук, Т.В.Чухліб. - Львів : Світ, 2011. - 440 с. : факсиміле. - ISBN 978-966-603-692-9 : 380,00 грн.

63.3(0)
П 32
Підлуцький, Олекса.
          25 портретів на тлі епохи [Текст] / О. Підлуцький ; іл. В.Бариби; худож.-оформ. Ю.Романіка. - Харків : Фоліо, 2012. - 475 с. : іл. - ISBN 978-966-03-6018-1 : 58,46 грн.

63.3(4УКР)722
П 43
Погорелов, Юрий Иванович.
         Здравствуй, юность моя! [Текст] : воспомининия выпускников Харьковской спецшколы Военно-Воздушных Сил 1941-1955 гг. / Ю. И. Погорелов. - Симферополь : Таврида, 2012. - 592 с., 12 с. илл. : илл. - ISBN 978-966-584-057-2 : 70,40 грн.

63.3(4УКР)61я44
С-60
Солдатенко, Валерій Федорович.
         У вирі революцій і громадянської війни [Текст] : (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 рр. в Україні) / В. Ф. Солдатенко ; НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса; Український інститут національної пам'яті. - К. : Парламентське видавництво, 2012. - 272 с. - ISBN 63.3(4УКР)61я44 : 96,28 грн.

63.3(4УКР)
С-65
Сорока, Юрій Володимирович.
          Чигиринські походи [Текст] / Ю. В. Сорока ; худ.-оформ. О. Г. Жуков. - К. : Шанс, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-2202-06-9 : 18,78 грн.

63.3(4УКР)62
У 45
         Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.  [Текст] : історичні нариси у 2-х кн. Кн. І / ред. кол.: В.А.Смолій (голова), Г.В.Боряк, Ю.А.Левенець, В.М.Литвин, О.Є.Лисенко та ін. - Киiв : Наукова думка, 2011. - 733 с. - ISBN 978-966-00-1063-5 : 96,30 грн.

63.5(4УКР)
У-45
         Українська етнічна нація [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. - К. : ЕКО-ПРОДАКШИН, 2012. - 192 с. - ISBN 978-966-1622-04-2 : 24,00 грн.

63.3(4УКР)
У 45
         Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. [Текст] / авт. О.М.Донік, кер. проекту А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. - К. : КРІОН, 2011. - 560 с. : іл. - ISBN 978-966-1658-56-0 : 171,84 грн.

63.3(4УКР)53
Х-76
Хома, Іван Ярославович.
         Січові Стрільці [Текст] : створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І. Я. Хома. - К. : Наш час, 2011. - 104 с. : іл. - (Плац д'Арм). - ISBN 978-966-1530-68-2 : 54,51 грн.

63.3(4УКР)46
Х-85
           Хотинська битва 1621 - битва за Центральну Європу [Текст] / П. Сас, Г. Кіркене. - К. : Балтія-Друк, 2011. - 216 с. : іл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - ISBN 978-966-8137-83-9 : 380,80 грн.

63.3(4УКР)
Ч-45
Червінський, Віктор Іванович.
          Історія України [Текст] : джерельний літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний. - 2-ге вид., виправлене й доповнене. - К. : КВІЦ, 2012. - 832 с. : іл. - ISBN 978-966-2003-87-1 : 61,58 грн.

63.3(4УКР)46-8
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович.
         Просвічений володар [Текст] : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. - К. : Либідь, 2011. - 464 с. - ISBN 978-966-06-0610-4 : 128,39 грн.

66.   ПОЛІТИКА.  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ.

66.3(4УКР)8
Т 35
Терещенко, Мішель.
         Перший олігарх: Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) [Текст] : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / М. Терещенко. - К. : Ніка-Центр, 2012. - 256 с. - ISBN 978-966-521-625-4 : 28,64 грн.

68.   ВІЙСЬКОВА СПРАВА.  ВІЙСЬКОВА НАУКА.

68.4
К 73
Котляр, Микола Федорович.
         Воєнне мистецтво Давньої Русі [Текст] / М. Ф. Котляр. - К. : Наш час, 2011. - 280 с. - (Стратегікон). - ISBN 978-966-1530-90-3 : 101,45 грн.

68.4(4УКР)
Л 61
Липа, Катерина Анатоліївна.
         Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. А. Липа, О. В. Руденко. - К. : Наш час, 2011. - 63 с. : іл. - ISBN 978-966-1530-91-0 : 67,33 грн.

70.    КУЛЬТУРА.   НАУКА.  ПРОСВІТА
                                 
70я2
К-68
              Короткий словник загальнонаукових та соціокомунікативних термінів [Текст] / уклад.: Тріщук О.В., Киричок П.О., Фіголь Н.М. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 124 с. - ISBN 978-966-622-406-7 : 29,61 грн.

74.    ОСВІТА.   ПЕДАГОГІЧНА НАУКА

74.58г(4УКР)
Х-43
Хижняк, Зоя Іванівна.
         Києво-Могилянська академія в XVII-XVIII ст. [Текст] / З. І. Хижняк. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - 223 с. - ISBN 978-966-518-606-9 : 44,78 грн.

76.   ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

76.17я2 
Е 50
           Електронні видання [Текст] : довідник / уклад. Т.Ю.Киричок. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 400 с. - Бібліогр.: с.394 с. - ISBN 978-966-622-381-7 : 66,23 грн.

76.17я2
К 43
Киричок, Тетяна Юріївна.
         Український тлумачний словник електронних видань [Текст] / Т. Ю. Киричок. - К. : НТУУ "КПІ", 2012. - 128 с. + вклейки (12 с.). - ISBN 978-966-622-535-4 : 47,23 грн.

78.  БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА.  БІБЛІОГРАФІЯ

78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : основна таблиця : 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Геграфія. Історія / пер. з англ. підгот. М.Й.Ахвердова та ін.; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - 2-ге вид., виправл. і доповн.  - К. : Кн. палата України, 2011. - 148 с. - ISBN 978-966-647-160-7 : 42,96 грн.

78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Зміни та доповнення (2007-2008) / пер.з англ.. підгот. М.Й.Ахвердова та ін. Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - К. : Кн. палата України, 2011. - 136 с. - ISBN 978-966-647-162-1 : 34,56 грн.

78.37
У 59
          Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Зміни та доповнення (2009) / пер.з англ.. підгот. М.Й.Ахвердова та ін. Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - К. : Кн. палата України, 2012. - 100 с. - ISBN 978-966-647-164-5 : 24,79 грн.


81  МОВОЗНАВСТВО

81.2(АНГ-УКР)
А 64
         Англо-український словник. Українсько-англійський словник [Текст] : 250000+250000: два в одному томі: 500000 од. пер. / під заг. ред. В.Бусела. - К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2012. - 1568 с. - ISBN 978-966-569-270-6 : 130,00 грн.

81.2(4УКР)
Б-59
Бибик, Світлана Павлівна.
         Ділові документи та правові папери [Текст] / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. - Харків : Прапор, 2012. - 493 с. - (Б-ка державної мови). - ISBN 978-966-1643-24-5 : 40,25 грн.

81.2(4УКР)5
В 54
Вихованець, Іван Романович.
         Розмовляймо українською [Текст] : мовознавчі етюди / І. Р. Вихованець ; післямова А.Загнітка. - К. : ПУЛЬСАРИ, 2012. - 160 с. - ISBN 978-617-615-014-5 : 13,20 грн.

81.2(НІМ-УКР)
Н 67
         Німецько-український словник. Українсько-німецький словник [Текст] : 250000 + 220000 : два в одному томі : 470000 од. пер. / під заг. ред. В.Бусела. - К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2012. - 1584 с. - ISBN 978-966-569-278-2 : 135,00 грн.

81.2(ФРА-УКР)
Ф 84
         Французько-український словник. Українсько-французський словник [Текст] : 220000 + 210000 : два в одному томі : 430000 од. пер. / під заг. ред. В.Бусела. - К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2012. - 1104 с. - ISBN 978-966-569-277-5 : 95,00 грн.

 82.    Ф О Л Ь К Л О Р.

82.3(4УКР)
Г 83
Григор'єв-Наш (Григоріїв Никифор)
         Історія України в народних думах та піснях [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / Григор'єв-Наш (Григоріїв Никифор) ; упорядкув. та післямова О.Лисенко; художн. В.Лопата. - Адапт. вид. - К. : Веселка, 2011. - 286 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0517-1 : 61.59 грн.

82.3(4УКР)
С 13
Савчук, Микола.
         Український гумористично-сатиричний календар-альманах [Текст] / М. Савчук ; худ.-оформ. І.Бежук. - Коломия : Вік, 2012. - 400 с. : іл. - ISBN 966-550-260-3 : 49,55 грн.

82.3(4УКР)
Т 65
         Трьомсин Богатир [Текст] : українські народні казки Нижньої Надлніпрянщини / упорядк., вст. ст. Н.Є.Василенко, Л.В.Іванникової; диз., верст., іл. С.Я.Ковики-Алієва. - Дніпропетровськ : Січ, 2011. - 359 с. - ISBN 978-966-511-404-2 : 85,62 грн.

82.3(4УКР)-6
У 45
         Українські легенди [Текст] / упоряд. Г.Рогач; передм. Я.Гояна; худож. О.Губарєв. - К. : Веселка, 2011. - 195 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0532-4 : 65,85 грн.

82.3(4УКР)
У-45
         Українські народні казки [Текст] : кн. 16. Казки Бойківщини / запис., упор. і літ .опрац. М.А.Зінчук. - Чернівці : Букрек, 2012. - 488 с. : іл. - ISBN 978-966-399-344-7 : 67,08 грн.

83.   Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О.

83.3(4УКР)
Г 17
Гальченко, Сергій Анастасійович.
          Скарби літературних архівів [Текст] / С. А. Гальченко ; під ред. М.Г.Жулинського. - К. : Атопол, 2012. - 448 с. - ISBN 978-966-2459-14-2 : 39,90 грн.

83.3(4УКР)1
Г-74
Гоян, Ярема Петрович.
         Провісники [Текст] : есе / Я. П. Гоян ; іл. В.Касіяна; худ. оформ. М.Пшінки. - К. : Веселка, 2011. - 526 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0537-9 : 169,90 грн.

83.3(4УКР)
Д 67
Дончик, Віталій Григорович.
         Доля української літератури - доля України [Текст] : монологи і полілоги. / В. Г. Дончик. - К. : Грамота, 2011. - 640 с. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-349-296-4 : 77,00 грн.

83.3(4УКР)я43
Р 85
          Рукопис [Текст] : укр.альман. спогадів, щоденників, листів, док., світлин : у 2 т. / за заг. ред. акад. І.М.Дзюби. - К. : Криниця, 2011.
          Т.2. - 608 с. : іл. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-7575-96-0 : 91,64 грн.

83.3(4УКР)1-8 Шевченко
Т 19
Тарахан-Береза, Зінаїда.
         "Заворожи мені, волхве..." [Текст] : Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / З. П. Тарахан-Береза. - К. : Мистецтво, 2012. - 352 с. : іл. - укр., резюме англ. і рос. мовами. - ISBN 978-966-577-194-4 : 247,90 грн.

83.3(0)я2
У 31
Удовиченко, Лариса Миколаївна.
         Енциклопедія-довідник зі світової літератури [Текст]  / Л. М. Удовиченко ; за заг. ред. Н.М.Кадоб'янської. - К. : Вид. дім "Освіта", 2012. - 144 с. - ISBN 978-617-656-152-1 : 27.41 грн.

84.    ХУДОЖНЯ   ЛІТЕРАТУРА.

84(4УКР)6
А 72
Антоненко-Давидович, Борис
Дмитрович.
         Смерть. Сибірські новели [Текст] : повісті / Б. Д. Антоненко-Давидович. - Харків : Фоліо, 2012. - 379 с. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-5983-3 : 60,36 грн.

84(2/8)
Б 43
Бель, Генріх (1917 -1985).
          Більярд о пів на десяту [Текст] : роман / Г. Бель ; пер. з нім. Є. О. Поповича; передм. Д.В.Затонського; худ.-оформ. О.М.Іванова. - Харків : Фоліо, 2012. - 381 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-6019-8 : 38,34 грн.

84(4УКР)6-5
Б-82
Борисполець, Віталій Вікторович.
         Одкровення [Текст] : верлібри / В. В. Борисполець. - К. : ВЦ "Академія", 2012. - 256 с. - ISBN 978-966-580-410-9 : 17,93 грн.
        
84(4УКР)
Б-87
Братунь, Ростислав.
         Глибини часу не міліють [Текст] : вибране / упоряд. Н.Колесніченко-Братунь. - Львів : Світ, 2012. - 280 с. - ISBN 978-966-603-730-8 : 77,70 грн.

84(4УКР)
В 38
          Весела прогулянка [Текст] : вірші, загадки, оповідання: для дітей мол. шк. віку / худ. К.Іванова. - К. : АВІАЗ, 2012. - 72 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-69-2 : 34,00 грн.

84(2/8)6-442
Ч-46
Гальєго, Рубен.              
          Біле на чорному [Текст] : роман / Рубен Гальєго. - К. : Джерела М, 2011. - 160 с. – (За порогом). - ISBN 978-966-1515-22-1 : 20,04 грн.

84 (4УКР)1=РОС
Г 58
Гоголь, Микола Васильович.
         Зібрання творів [Текст] : у 7 томах / М. В. Гоголь ; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2008. -
        Т. 7 : Історична проза. Статті. Матеріали / упоряд. П.В. Михед. – 2012 - 376 с. - ISBN 978-966-00-0890-2 : 49,85 грн.

84(4УКР)6
Г 65
Гончар, Олесь Терентійович   
         Твори [Текст] : у 12 т. / О.Т.Гончар; редкол. : Жулинський  (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2001.  -
         Т.9 : Публіцистика  / упоряд. та комент. В.М.Галич. – 2012. - 888 с. -  ISBN 978-966-00-0710-8 : 98,46 грн.

84(4УКР)6
Г 65
Гончар, Олесь Терентійович   
         Твори [Текст] : у 12 т. / О.Т.Гончар; редкол. : Жулинський  (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2001.  -
         Т.10 : Листи  / упоряд. та комент. Я.Г.Оксюти . – 2011. - 808 с. -  ISBN 978-966-00-1071-0 : 96,65 грн.

84(2/8)-442
Г- 66
Гопп, Сінкен.
         Диво-крейда [Текст] / С. Гопп. - 2-ге вид., стер. - К. : Гамазин, 2011. - 128 с. - ISBN 978-966-1515-41-2 : 16,96 грн.

84(2/8)
Ґ - 77
Ґрасс, Ґюнтер.
         Бляшаний барабан [Текст] : роман / Г. Грасс ; пер. знім. О.Логвиненка; Передм. Д.Затонського; худ.-оформ. А.П.Езрова. - Харків : Фоліо, 2012. - 955 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-036025-9 : 67,08 грн.

84(4УКР)6-44
Г 96
Гусейнов, Григорій Джамалович.
         Господні зерна [Текст] : художньо-документальний життєпис / Г. Д. Гусейнов ; передм. М. Ф. Слабошпицького. - К. : Український письменник, 2011. - 678 с. - ISBN 978-966-579-285-7 : 38,18 грн.

84(4УКР)6-44
Г 96
Гусєв, Олег Петрович.
         25 років віч-на-віч з "Чорнобилем" [Текст] : док.-публ. твір / О. П. Гусєв. - К. : ПП "Золоті Ворота", 2011. - 624 с. - укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-2246-20-9 : 79,91 грн.

84(4УКР)6
Д 22
         20 письменників сучасної України [Текст] / упор. і передм. О.В.Красовицького. - Харків : Фоліо, 2011. - 379 с. - укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-03-5829-4 : 28,50 грн.

84(4УКР)6-4
Д 43
Дзюба, Іван Михайлович.
         Є поети для епох [Текст] / І. М. Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 208 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0609-8 : 47,68 грн.

84(4УКР)6-4
Д 43
Дзюба, Іван Михайлович.
          Не окремо взяте життя [Текст]  / І. М. Дзюба ; післямова М. Жулинського. - К. : Либідь, 2012. - 760 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0634-0 : 206,50 грн.

84(2/8)
Д 45
Діккенс, Чарльз (1812 -1870).
          Різдвяна пісня в прозі [Текст] : повість / Ч. Діккенс ; пер. з англ. О.Мокровольського; іл. В.Бариби. - К. : Грамота, 2012. - 160 с. : іл. - укр., англ. - ISBN 978-966-349-120-2 : 57,36 грн.

84(4УКР)6-44
Д 46
Дімаров, Анатолій Андрійович.
         Прожити і розповісти (Вершини. Поема про камінь) [Текст] : вибрані твори / А. А. Дімаров. - К. : Дніпро, 2012. - 832 с. - ISBN 978-966-578-234-6 : 71,91 грн.

84(4УКР)6
Д 53
Дмитренко, Олексій Максимович.
         "Аіст" : Сильніший від смерті [Текст] : худ.-док. повість / О. М. Дмитренко ; вступ. сл. В.І.Гринчака. - К. : Криниця, 2011. - 672 с. : порт. - ISBN 978-966-7575-59-5 : 80,00 грн.

84(4УКР)6
Д 72
Драч, Іван Федорович.
         Вибрані твори [Текст] : у 2 т. / І. Ф. Драч ; вст. ст. А.Ткаченка. - К. : Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2011.
        Т.1: Вірші. Поеми. - 608 с.  : портр. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). - ISBN 978-966-7492-39-7 : 212,15 грн.

84(4УКР)6
Д 72
Драч, Іван Федорович.
         Наближення [Текст] : поетичні переклади й статті / І. Ф. Драч ; упор., вст. ст. і комент. В.О.Брюггена. - Харків : Фоліо, 2012. - 380 с. - ISBN 978-966-03-5982-6 : 40,24 грн.

84(4УКР)6
Д 81
Дудар, Євген Михайлович.
         Вибрані твори [Текст] : Гумор. Сатира / Є. М. Дудар ; вст. ст. В.Баранова; післямова С.Гальченка; уклад. Ю.Попсуєнко. - К. : Вид-во "Укр. енциклопедія", 2011. - 608 с. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). - ISBN 978-966-7492-48-9 : 131,82 грн.

84(2/8)
Е 45
Еко, Умберто.
         Таємниче полум'я цариці Лоани [Текст] : ілюстрований роман / У. Еко ; пер. з італ. Ю В.Григгоренко. - Харків : Фоліо, 2012. - 412 с. - ISBN 978-966-03-5984-0 : 94,87 грн.

84(2/8)
Є 51
Єлінек, Ельфріда.
         Піаністка [Текст] : роман / Е. Єлінек ; пер. з нім. Н.В.Снядайко. - Харків : Фоліо, 2011. - 382 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5824-9 :36,27 грн.

84(4УКР)6
Ж 15
Жадан, Сергій Вікторович.
         Ефіопія [Текст] / С. В. Жадан. - Харків : Фоліо, 2011. - 121 с. - (Сафарі). - ISBN 978-966-03-5775-4 : 20,26 грн.

84(4УКР)6-44
З-13
Завгородній, Юрій (1940-2012).
          Задовгий день "Ч". Зона поза часом [Текст] : романи / Ю. Завгородній. - Львів : Кальварія, 2012. - 176 с. - ISBN 978-966-663-341-8 25,39 грн.

84(4УКР)6я44
З- 58
Зеров, Микола.
         Вибране [Текст] : поезії, переклади, дипломна робота / М. Зеров ; передм. М.М.Сулими. - К. : Український письменник, 2011. - 712 с. - ISBN 978-966-579-311-3 : 37,44 грн.

84(4УКР)6
І-19
Іваничук, Роман Іванович.
         Мальви. Орда. [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - К. : Будинок письменників НСПУ, 2012. - 415 с. - ISBN 978-966-1557-19-1 : 55,17 грн.

84(4УКР)6-44
І-23
Іванченко, Раїса.
         Золоті стремена - 2 [Текст] : романи / Р. Іванченко. - К. : Дніпро, 2012. - 880 с. - ISBN 978-966-578-217-9 : 60,26 грн.

84(4УКР)7-4
Й 75
Йогансен, Майк.
         Вибрані твори [Текст] / М. Йогансен ; вст. ст., упор. В.П.Апогеєвої. - К. : Книга, 2011. - 272 с. - (Українська авангардна проза). - ISBN 978-966-8314-71-1 : 51,67 грн.

84(2/8)4-6
К 17
Кальдерон де ла Барка, Педро.
         Життя - це сон [Текст] : двомовне видання для дітей та юнацтва / П. Кальдерон де ла Барка ; пер. з ісп. М.Литвинця; худ. С. Якутович. - К. : Грамота, 2012. - 112 с. : іл. - укр., ісп. - ISBN 978-966-349-196-7 : 48,84 грн.

84(4УКР)6
К 68
Коротич, Віталій Олексійович.
         Від першої особи [Текст] : вибране / В. О. Коротич ; упор. та післям. Л.В.Череватенка. - К. : Криниця, 2012. - 784 с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-2434-04-0 : 52,68 грн.

84(4УКР)6
К 68
Коротич, Віталій Олексійович.
         Цілком особисто. Приватні листи до Дмитра Кременя [Текст] / В. О. Коротич ; упор. та передм. Т.Д.Кременя. - Харків : Фоліо, 2011. - 411 с. - ISBN 978-966-03-5828 : 30,96 грн.

84(2/8)1
К 92
Купрін, Олександр Іванович (1870-1937).
         Вибрані твори [Текст] / О. І. Купрін ; вступ. слово С.В. Кучерявенко; упорядк. А.М.Михайляна. - К. : Україна, 2011. - 480 с. : портр. - ISBN 978-966-524-398-4 : 60,68 грн.

84(2/8)
К-93
Курбан, Сеїд.
         Алі та Ніно [Текст] : роман / С. Курбан ; упор. і пер. О.Герман. - К. : Етнос, 2011. - 240 с. - ISBN 966-522-221-Х : 72,28 грн.

84(2/8)
К 93
Курков, Анрій Юрійович.
         Львівська гастроль Джимі Хендрікса [Текст] : роман / А. Ю. Курков ; пер. з рос. В.С.Бойка; худ.-оформ. О.Г.Жуков. - Харків : Фоліо, 2012. - ISBN 978-966-03-6040-2 : 46,00 грн.

84(2/8)
К 95
Кутзее, Дж. М.
         Дитинство. Молодість. Літня пора [Текст] / Дж. М. Кутзее ; пер. з англ. П.Таращука. - Харків : Фоліо, 2011. - 669 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5834-8 : 58,02 грн.

84(4УКР-4РОС)6-5
К 95
Кучеренко, В. И.
         Сказки старого медведя [Текст] : сказки / В. И. Кучеренко. - К. : ЭКО-ПРОДАКШН, 2012. - 80 с. : ил. - ISBN 978-966-1622-05-9 :17,89 грн.

84(2/8)
Л 14
Лагерквіст, Пер (1891-1947).
         Варавва [Текст] : романи / П. Лагерквіст ; пер. з швед. О.Д.Сенюк. - Харків : Фоліо, 2011. - 506 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-96603-5841-6 : 42,92 грн.

84(4УКР)9-5я43
Л 63
         Листок з вирію [Текст] упоряд. Г.Кирпа, Д.Чередниченко. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. –
          Кн. 3 : Журавлики : поезія української діаспори для дітей / передм. Г.Кирпи, Д.Чередниченка. - К. : Етнос, 2011. - 608 с. : іл. - (Укр. діаспора). - ISBN 966-522-285-6 : 54,69 грн.

84(4УКР)6
Л-64
Литовченко, Тимур Іванович.
          Орлі, син Орлика [Текст] : роман / Т. І. Литовченко ; хуж.-іл. І.І.Яхін. - Харків : Фоліо, 2012. - 282 с. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-5987-1 : 33,54 грн.

84(2/8)
Л-68
Лобе, Міра.
           Яблунька [Текст] : рассказы / М. Лобе ; пер. з нім. І.Андрущенка. - К. : Наш час, 2012. - 25 с. : іл. - (Равлик). - ISBN 978-966-1530-79-8 : 20,08 грн.

84(4УКР)6
Л-83
Лузіна, Лада.
         Київські відьми [Текст] : романи / Л. Лузіна ; пер. з рос. В.С.Бойка; худ.-оформ. О.Д.Кононученко. - Харків : Фоліо, 2012. - 431 с. - ISBN 978-966-03-6088-4 : 44,08 грн.

84(4УКР)6
М 19
Малик , Володимир Кирилович
(1921 -1998).
         Князь Кий [Текст] : роман / В. К. Малик  ; худ.-іл. І.І.Яхін. - Харків : Фоліо, 2012. - 282 с. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-5144-8 : 33,54 грн.

84(4УКР)
М 34
Матіос, Марія.
           Армагедон уже відбувся [Текст] : повість / М. Матіос. - Львів : ЛА "ПІРАМІДА", 2011. - 112 с. - ISBN 978-966-441-253-4 : 37,00 грн.

84(4УКР)
М 34
Матіос, Марія.
         Вибране [Текст] / М. Матіос. - Львів : ЛА "Піраміда", 2010. - 424 с. - ISBN 978-966-441-200-8 : 69,21 грн.

84(4УКР)
М 34
Матіос, Марія.
         Вирвані сторінки з автобіографії [Текст] / М. Матіос. - Львів : ЛА "ПІРАМІДА", 2011. - 368 с. - ISBN 978-966-441-176-6 : 48,00 грн.

84(4УКР)6-44
М 38
Мачківський (Мачковський), Микола Антонович.
         Коріятовичі [Текст] : історичний роман-міф / М. А. Мачківський (Мачковський). - К. : ТОВ "Вид-во "Гетьман", 2012. - 560 с. - ISBN 978-966-2506-01-3 : 119,51 грн.

84(4УКР)6
М 50
Мензатюк, Зірка Захаріївна.
         Зелені чари [Текст] : оповідання для сер. та ст. шк. віку / З. З. Мензатюк ; худ. Л.Остапенко, О.Бржосніовська, В.Ярош. - Чернівці : Букрек, 2012. - 176 с. : іл. - ISBN 978-966-399-171-9 : 61,31 грн.

84(4УКР)6
М 74
Моісеєнко, Ігор Олексійович.
         Сектор обстрілу - "Аісти" [Текст] : роман, статті, поезії / І. О. Моісеєнко ; пер. з рос. поезій Т.В.Майданович. - 2-ге вид., допов. - К. : Криниця, 2011. - 383 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-2434-00-2 : 56,99 грн.

84(4УКР)6
М-93
Мушкетик, Юрій Михайлович.
         Гетьманський скарб [Текст] : роман / Ю. М. Мушкетик ; худ.-іл. С.В.Кривенченко. - Харків : Фоліо, 2012. - 415 с. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-5985-7 : 42,17 грн.

84(2/8)
М 98
Мюллер, Герта.
         Гойдалка кохання [Текст] : роман / Г. Мюллер ; пер. з нім. Н.В.Сняданко. - Харків : Фоліо, 2011. - 286 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5820-1 : 28,83 грн.

84(4УКР)1
Н-59
Нечуй-Левицький, Іван Семенович (1838 -1918).
          Вибрані твори [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький ; вступ. ст., упоряд. Г.М.Жуковської. - К. : Книга, 2012. - 352 с. - ISBN 978-966-8314-80-3 : 40,97 грн.

84(4УКР)6-4
П-12
Павленко, Марина.
           Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських [Текст] : для сер шк. віку / М. Павленко. - 4-те вид. , стереотипне. - Харків : Теза, 2012. - 220 с. - ISBN 978-966-421-133-5 : 33,00 грн.

84(4УКР)6
П 14
Палійчук, Олекса.
         Священний вогонь [Текст] : історичні повісті / О. Палійчук ; передм. В.Олійник. - К. : ТОВ "Боривітер", 2012. - 150 с. - ISBN 966-7218-10-4 : 17,24 грн.

84(2/8)
П 15
Памук, Орхан.
         Мене називають Червоний [Текст] : роман / О. Памук ; пер. з тур. О.Б.Кульчинського; худ.-оформ. Б.П.Бублик. - Харків : Фоліо, 2012. - 638 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5975-8 : 52,21 грн.

84(4УКР)6
П 26
Первомайський, Леонід Соломонович.
         Дикий мед [Текст] : збірка / Л. С. Первомайський ; упор., авт. вступ. ст. В.Є.Панченко. - К. : Либідь, 2011. - 608 с. - ISBN 978-966-06-0585-5 : 73,60 грн.

84(4УКР)6
П 27
Перебийніс, Петро Мусійович.
         Цивілізація дерев [Текст] : поезія, драматургія / П. М. Перебийніс ; передм. Д. В. Павличка; післям. В. О. Базилевського, М. Ф. Слабошпицького. - К. : Укр. письменник, 2011. - 621 с. - ISBN 978-966-579-286-4 : 75,78 грн.

84(4УКР)
П 59
          Пори року [Текст] : читаночка: для дошк. та мол. шк. віку / худож. Н.Журавльова. - К. : АВІАЗ, 2012. - 96 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-70-8 : 30,00 грн.

84(4УКР)1
П 92
Пчілка (Драгоманова-Косач), Олена.
         "Золоті дні золотого дитячого віку..." [Текст] : автобіографічний нарис / О. Пчілка ; упорядк., підготов. текстів, передм. та приміт. Л.П.Мірошниченко, А.В.Ріпенко; худ. оформ. О.А.Базилевича. - К. : Веселка, 2011. - 79 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0507-2 : 25,02 грн.

84(4УКР)6
Р 64
Роздобудько, Ірен Віталіївна.
         Перейти темряву [Текст] : роман / І. В. Роздобудько ; худож.-оформ. О.М.Артеменко. - Харків : Фоліо, 2012. - 155 с. - (Графіті). - ISBN 978-966-03-6054-9 : 31,62 грн.

84(4УКР)6
Р 83
Руденко, Микола.
         Син Сонця - Фаетон [Текст] : науково-фантастичний роман / М. Руденко. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 240 с. - ISBN 978-966-2151-31-2 : 26,17 грн.

84(4УКР)
Р 90
Рутківський, Володимир.
         Ганнуся [Текст] : весела пригодницька повість: для мол. шк. віку / В. Рутківський ; іл. І. Ключковська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. - 253 с. - ISBN 978-966-2909-88-3 : 37,14 грн.

84(4УКР)6
С 14
Сайко, Оксана.
         Новенька та інші історії [Текст] : оповідання : для сер. шк. віку / О. Сайко ; іл. Н.Гайди. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. - 186 с. - ISBN 978-966-2909-97-5 : 20,00 грн.

84(2/8)
С 28
Севак, Паруйр Рафаелович.
         Немовкнуча дзвіниця [Текст] : поеми та вірші / П. Р. Севак ; пер. з вірм. М.Нестерчука; худ. оформ. А.Марковської. - Львів : Каменяр, 2008. - 423 с. : іл. - ISBN 978-966-607-067-1 : 35,00 грн.

84(0)
С-38
Сингаївський, Микола Федорович.
         Доля у спадок [Текст] : авторська антологія перекладача / М. Ф. Сингаївський. - Львів : Світ, 2012. - 400 с. - ISBN 978-966-603-776-6 : 52,80 грн.

84(4УКР)5я43
С-47
         Славить Грузія Кобзаря [Текст] : літературно-публіцистичний збірник / упор., передм., перекл., заг. ред. Р.Ш.Чілачави. - Львів : Світ, 2011. - 296 с. + 8 вкл. - (Шевченко і світ). - ISBN 978-966-603-454-3 : 140,00 грн.

84(2/8)
С-48
Словацький, Юліуш (1809 -1849).
         Зібрання творів [Текст] : у 2 т. / Ю. Словацький ; упоряд., вступ. ст., заг. ред. Р.Лубківського. - Львів : Світ, 2011.
         Т. 1 : поезії,  поеми,  листи  до матері, маловідомі переклади творів Ю.Словацького / переклад листів М.Гецевич; опрацювання листів С.Винниченко. - 2011. - 480 с. - ISBN 978-966-603-633-2 : 165,00 грн.

84(2/8)
С-48
Словацький, Юліуш (1809 -1849).
         Зібрання творів [Текст] : у 2 т. / Ю. Словацький ; упоряд., вступ. ст., заг. ред. Р.Лубківського. - Львів : Світ, 2011.
         Т. 2 : драматичні   твори, українські письменники і критики про Юліуша Словацького. - 2012. - 592 с. - ISBN 978-966-603-741-2 : 235,00 грн.

84(4УКР)6
С 53
Сняданко, Наталія Володимирівна.
         Амаркорд [Текст] : романи, есей / Н. В. Сняданко. - К. : Будинок письменників, 2012. - 892 с. - ISBN 978-966-1557-18-4 : 58,47 грн.

84(4УКР)6
С 65
Сорока, Юрій Володимирович.
          Іван Богун [Текст] : роман у 2 т. Т.1. / Ю. В. Сорока. - К. : Будинок письменників України, 2012. - 315 с. - ISBN 978-966-1557-20-7 : 45,10 грн.

84(4УКР)6
С 65
Сорока, Юрій Володимирович.
           Іван Богун [Текст] : роман у 2 т. Т.2. / Ю. В. Сорока. - К. : Будинок письменників України, 2012. - 539 с. - ISBN 978-966-1557-21-4 : 59,50 грн.

84(4УКР)6
С-66
Сосюра, Володимир Миколайович (1898 -1965).
         Третя Рота [Текст] : роман / В. М. Сосюра ; упор. та прим. С.Гальченка. - К. : Знання, 2012. - 351 с. : 4 с. іл. - ISBN 978-617-07-0079-7 : 44,20 грн.

84.3(4УКР)- 5я43
С 79
         Степова пектораль [Текст] : поетична антологія від Т.Г.Шевченка до наших днів / упоряд. А.С.Глущак. - Одеса : Маяк, 2011. - 384 с. - ISBN 978-966-587-169-9 : 41,67 грн.

84(4УКР)6-44
С 79
Стефаник, Василь Семенович
 (1871 -1936).
         Вибрані твори [Текст] : новели / В. С. Стефаник ; пер. з угор. Л.Балли та ін. - Ужгород : Карпати, 2010. - 272 с. - угор. та укр. мовами. - ISBN 978-966-671-266-3 : 32,80 грн.

84(4УКР)6-5
С-88
Стус, Василь Семенович
(1938 -1985).
          Листи у вічність... [Текст] : поезія / В. С. Стус. - Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2012. - 272 с. : 8 арк. іл. - ISBN 978-966-481-910-4 : 26,93 грн.

84(4УКР)6
С 89
Суворова, Людмила Вікторівна.
          "Раз, два, три! Природо, оживи!" [Текст] : казки / Л. В. Суворова. - К. : АТРАМЕНТ, 2012. - 79 с. : іл. - ISBN 978-966-2707-06-9 : 22,30 грн.

84(4УКР)6
Т 46
Тичина, Павло Григорович
(1891-1967).
          Вибрані твори [Текст] : у 2 т. /  П. Г. Тичина ; редкол. Драч І.Ф., ПавличкомД.В., Зяблик М.П. та ін. - К. : Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2011.
         Т.1: Вірші. Поеми. - 608 с. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). - ISBN 973-966-7492-37-3 : 125,59 грн.

84(4УКР)1-6
У-45
Українка, Леся.
         Руфін і Прісцілла [Текст] : драма у п'яти діях / Л. Українка ; упор., післямова, прим. В.Панченка; іл. С.Якутовича. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0607-4 : 144,00 грн.

84(4УКР)
У 45
         Українські думи [Текст] / упоряд. О.К.Артеменко. - К. : Техніка, 2011. - 160 с. - ISBN 978-966-575-202-8 : 62,62 грн.

84(2/8)
Ф 83
Франзен, Джонатан.
         Свобода [Текст] : роман / Дж. Франзен ; пер. зангл. А.О.Івахненко; худ.-оформ. О.Г.Жуков. - Харків : Фоліо, 2012. - 447 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-5976-5 : 68,04 грн.

84(4УКР)-442
Ц 18
         Цар Соловей [Текст] : літературні казки українських письменників. У 2-х т. Т.1 / упор. П.Ф.Бондарчук. - Д. : Донбас, 2011. - 384 с. : 16 арк. іл. - ISBN 978-966-1615-43-3 : 54,61 грн.

84(4УКР)
Ч-42
Чемерис, Валентин Лукич.
        Фортеця на Борисфені [Текст] : історичний роман / В. Л. Чемерис ; худ.-іл. С.В.Кривенченко. - Харків : Фоліо, 2012. - 443 с. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-5986-4 : 44,08 грн.

84(4УКР)6-5
Ч-46
Черепков, Володимир Федорович.
         Серед калинових хустин: вибране [Текст] : поезія / В. Ф. Черепков. - К. : Вид-во "Гетьман", 2012. - 320 с. - ISBN 978-966-2506-02-0 : 51,05 грн.

84(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Тарас .
         Дитячий Кобзар [Текст] : вірші / Т. Шевченко ; худ. М.Михайлошина. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. - 64 с. : іл. - ISBN 978-9662909-94-4 : 44,00 грн.


85.             М И С Т Е Ц Т В О.

85я2
Б-39
Безклубенко, Сергій Данилович.
         Мистецтво: терміни і поняття [Текст] : енциклопедичне видання у 2-х т.: Т.1 (А-Л) / С. Д. Безклубенко. - К. : ТОВ "Казка", 2010. - 240 с. : іл. - ISBN 978-966-2241-06-8 : 94,50 грн.

85я2
Б-39
Безклубенко, Сергій Данилович.
         Мистецтво: терміни і поняття [Текст] : енциклопедичне видання у 2-х т.: Т.2 (М-Я) / С. Д. Безклубенко. - К. : ТОВ "Казка", 2010. - 256 с. : іл. - ISBN 978-966-2241-16-7 : 94,50 грн.

85.334.3(4УКР)6
Ж 47
Жежера, Віталій Миколайович.
         Микола Яковченко [Текст] / ред. Н.П.Жежера. - К. : Муз. Україна, 2011. - 240 с. : іл. - ISBN 978-966-8259-48-7 : 101,25 грн.

85.94я438
З- 80
         Золоті ключі [Текст] : українські народні пісні / авт.-упор. Р.Стецюк. - К. : Муз. Україна, 2011. - 450 с.  : ноти. - ISBN 979-0-707527-09-2 : 54,62 грн.

85.94я438
К 60
         Колишися, колисонько! [Текст] : укр. нар. колискові пісні : для діт. дошк. віку / упор. В.М.Пономаренко; худож. В.Г.Мельниченко; післямова О.С.Яремійчук. - К. : Веселка, 2011. - 64 с. : іл., ноти. - ISBN 978-966-01-0552-2 : 27,63 грн.

85.94я438
Л-86
Луценко , Дмитро Омелянович.
         Дарую людям пісню [Ноти] : хорові твори / Д. О. Луценко . - К. : Музична Україна, 2011. - 240 с. : ноти. - ISBN 979-0-707527-18-4 : 105,84 грн.

85.143(4УКР)я6
П-32
          Микола Пимоненко [Изоматериал] : альбом / І.В.Огієвська. - К. : Мистецтво, 2012. - 128 с. : іл. - Укр. та англ., рез. рос. - ISBN 978-966-577-184-5 : 135,10 грн.

85.113(4УКР)
П 68
         Православні святині Києва [Текст]  / Н.М.Нікітенко, Л.Г.Івакіна, В.Г.Киркевич та ін.; за ред. Н.М.Нікітенко. - К. : Техніка, 2011. - 352 с. : іл. - Бібліогр.: с. 345-349. - ISBN 978-966-575-159-5 : 80,00 грн.

85.313(4УКР)6-8 Турчак
Р 63
Рожок, Володимир Іванович.
         Стефан Турчак [Текст] : збірник / В. І. Рожок ; передм. Б.Олійника. - К : Либідь, 2012. - 245 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0633-3 : 155,05 грн.

85.143(4УКР)я6
С-82
Стороженко, Микола Андрійович.
         Мій Шевченко [Изоматериал] : альбом / М. А. Стороженко. - К. : Грамота, 2011. - 212 с. : іл. - ISBN 978-966-349-340-4 : 167,41 грн.

85.314(4УКР)
Т-56
Томенко, Микола Данилович.
         Поміж печалями й любов'ю [Ноти] : пісні та романси / М. Д. Томенко ; ред. В.М.Пономаренко. - К. : Музична Україна, 2011. - 223 с. : ноти. - ISBN 978-0707527-11-5 : 241,29 грн.

85.33 (4УКР)
У 45
         Український вертеп [Текст] : вертеп у драматургії, прозі та поезії ХІХ-ХХ ст. / упоряд. М.М.Сулима. - К. : Дніпро, 2010. - 608 с. - ISBN 978-966-578-208-7 : 95,40 грн.

85.1(4УКР)
Х 89
         Храм Святого Василія в Овручі [Текст] / М.Ю.Костриця, О.Л.Михайлишин. - К. : Техніка, 2011. - 96 с. : іл. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с.90-92. - ISBN 978-966-575-201-1 : 18,33 грн.

85.335.41(4УКР)
Ш 33
Швачко, Тетяна Олексіївна.
         Євгенія Мірошниченко [Текст] / Т. О. Швачко. - К. : Муз. Україна, 2011. - 312 с. : іл. - ISBN 978-966-8259-47-0 : 56,96 грн.


9.     ЛІТЕРАТУРА  УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

92я2
З-13
Зав'язкін, Олег Володимирович.
         Загадки і таємниці нашої планети [Текст] / О. В. Зав'язкін ; іл. Д.С.Турбаніст; диз. обкл. О.Донченко. - Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2012. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-481-911-1 : 26,35 грн.

92я2
К 77
         Країни світу. Азія [Текст] : енциклопедія: для дітей сер. шк. віку / авт.-упор. В. М. Скляренко, В. В. Мірошнікова, А. С. Шуклінова, М. О. Панкова; худ.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 320 с. : 16 с. іл.: іл. - (Дитяча енциклопедія). - ISBN 978-966-584-054-1 : 38,54 грн.

92я2
К 77
         Країни світу. Європа [Текст] : енциклопедія: для дітей сер. шк. віку / авт.-упор. В.В.Мірошнікова, М.О.Панкова, В.М.Скляренко; худ.-оформ. О.С.Юхтан. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 320 с. : 16 с. іл.: іл. - (Дитяча енциклопедія). - ISBN 978-966584-053-4 : 38,54 грн.

92я2
С 73
         Спорт [Текст] : енциклопедія: для дітей сер. шк. віку / авт.-упор. М.О.Володарська, Є.С.Канєвський; худ.-оформ. І.В.Осипов. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 320 с. : 16 с. іл.: іл. - (Дитяча енциклопедія). - ISBN 978-966-584-055-8 : 38,54 грн.

92я2
Ч-84
          Чудеса Світу [Текст] : енциклопедія: для дітей сер. шк. віку / упоряд. С. В. Каплун; худ.-ілюстр. Г. В. Беззубова; худ.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 320 с. : 16 с. іл.: іл. - (Дитяча енциклопедія). - ISBN 978-966-584-056-5 : 38,54 грн.


Немає коментарів:

Дописати коментар