СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

вівторок, 22 січня 2013 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕК РАЙОНУ ЗА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2012 РОКУ


2.   ПРИРОДНИЧІ   НАУКИ.

20я44
В 35
         В.И.Вернадский. Крымское наследие [Текст] / сост. Н.В. Багров, В.В. Лавров, Н.А.Съедин и др. - К.: Лыбидь,  2012. 272 с. - ISBN 978-966-06-0631-9 : 107,28 грн.26.89(4УКР)я6
М 18
Малаков, Д. В.
         Мальовнича Україна [Текст] : альбом / Д. В. Малаков ; вступ.ст. В.М.Кузьменка; фотозйомка: А.Л.Прибєги та ін. - К. : Мистецтво, 2011. - 336 с. : іл. - Текст укр., англ., рез. рос і фр. - ISBN 978-966-577-139-5 : 383,15 грн.

20.1(4УКР)я2
П 77
         Природа рідного краю [Текст] : для діт. сер. шк. віку / авт.-упор. В.М.Скляренко, М.О.Панкова. - Харків : Основа, 2011. - 319 с. - (Дитяча енциклопедія). - ISBN 978-966-8982-08-8 : 36,12 грн.

28.71
С 28
Сегеда, Сергій.
      У пошуках предків [Текст] : антропологія та етнічна історія України / С. Сегеда.- К.: Наш час, 2012. – 432 с. - (Серія «Невідома Україна» ). - ISBN 966-8174-12-7 : 55,52 грн.

3.   Т Е Х Н І К А

39.6г(4УКР)
К 13
Каденюк, Леонід Костянтинович.
         Місія - Космос [Текст]  / Л. К. Каденюк. - Вид. друге, доповнене. - К. : Довіра, 2011. - 382 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-966-507-281-2 : 90,00 грн.

5. ОХОРОНА  ЗДОРОВЯ. МЕДИЦИНА

54.5я73
Х-46
Хіміч, Сергій Дмитрович.
         Довідник хірурга [Текст] / С. Д. Хіміч. - К. : Здоров'я, 2011. - 208 с. - ISBN 978-966-463-036-4 : 25,96 грн.


63.  ІСТОРІЯ.   ІСТОРИЧНІ  НАУКИ.

63.3(4УКР)
В 64
Вознюк, Володимир Аксентійович.
         Ольга Кобилянська [Текст] / В. А. Вознюк ; худож.-оформ. О.М.Артеменко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 152 с. - ISBN 978-966-97243-6-6 : 25,00 грн.

63.3(4УКР)
Д 72
         Михайло Драгоманов у спогадах [Текст] / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. - К.: Либідь, 2012. - 312 с.: іл. - ISBN   978-966-06-0629-6 :  195,00 грн.

К 63.3(0)6я2
Е 64
         Енциклопедія історії та культури карпатських русинів [Текст] / уклад. : Павло Роберт Магочій, Іван Поп; заг. ред. Павла Роберта Магочія; пер. з англ. мови Надії Кушко; ред. укр. видання Валерій Падяк; карти П. Р. Магочія; вип. ред. Лариса Ільченко. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2010. - 856 с. + ХХХІІ с. : іл., у т.ч. 32 кольор. вклейки + карти. - ISBN 978-966-387-044-1 : 400,00 грн.

63.3(4УКР)я2
Е 64
          Енциклопедія історії України [Текст] : у 10 т. / редкол. : В.А.Смолій (голова) та ін. _ К.: Наукова думка, 2010. - ISBN  966-00-0632-2
          Т.7 : Мл – О. – 2010. – 728 с.: іл. – ISBN 978-966-00-1061-1 : 165,14 грн.

63.3(4УКР)я2
Е 64
          Енциклопедія історії України [Текст] : у 10 т. / редкол. : В.А.Смолій (голова) та ін. _ К.: Наукова думка, 2011. - ISBN  966-00-0632-2
          Т.8 : Па – Прик. – 2011. – 520 с.: іл. – ISBN 978-966-00-1142-7 : 160,00 грн.

63.3(4УКР)
Ж 91
Журавльов, Денис Володимирович.
       Усі гетьмани України [Текст] / Д.В.Журавльов. - К.: Гетьман, 2012. -508 с. - ISBN 978-966-2506-00-6 :   94,50 грн.

К 63.3(4УКР-4ЗАК)
З-13
Завадяк, Михайло Іванович.
       Русини Карпатські випростуються [Текст] / М.І.Завадяк. - Ужгород: ІВА, 2012. – 252 с. - ISBN 978-617-501-048-8 : 26,00 грн.

63.3(0)я2
З-14
         Загадки історії [Текст] : для дітей сер. шк. віку / авт.-упор. Г.Е. Єрмановська. - Харків : Основа, 2011. - 318 с. - ISBN 978-966-8982-09-5 : 34,00 грн.

63.3(4УКР)
К 24
Карнацевич, Владислав Леонідович.
         Битва під Конотопом [Текст] / В. Л. Карнацевич ; худож.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - К. : ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-97252-0-2 : 25,00 грн.

63.3(4УКР)
К 62
Коляда, Ігор Анатолійович.
         Михайло Коцюбинський [Текст] / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко ; худож.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-97243-5-9 : 25,00 грн.

К 63.3(4УКР)6-49
К 66
Коршинський, Іван Юрійович
        Скальпелем і пером [Текст] : факти, події, роздуми у дзеркалі преси / І.Ю.Коршинський. – Ужгород: TIMPANI, 2011. – 440с., іл. – ISBN 978-966-8904-69-1 : 50,00 грн.

К 63.3(4УКР-4ЗАК)
М 12
Магочій, Павло-Роберт.
         Україна: історія її земель та народів [Текст] / П.-Р.Магочій; пер. з англ. Е.Гийдель, С.Грачова, Н.Кушко, О.Сидорчук; карти П.-Р. Магочій; покажчики Л.Ільченко; наук. ред. С.Біленький; ред укр. вид. Л.Ільченко; відп. ред. В.Падяк. - Ужгород : В-во В.Падяка, 2012. - 794 с. + ХХІІ с. + карти + табл. - ISBN 978-966-387-061-8 : 100,00 грн.

63.3я2
М 29
Мартинова, Ірина Станіславівна.
         Словник історичних термінів і понять [Текст] / І. С. Мартинова. - Харків : Прапор, 2011. - 288 с. - ISBN 978-966-1643-19-1 : 39,30 грн.

К 63.3(4УКР-4ЗАК)
М 57
Мигович,Іван
        Русини в Україні : тест на європейськість [Текст] : зб. праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. – 232 с. – укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-387-065-6 : 25,00 грн.

63.3(2)622
Н-69
         Ніхто не забутий, ніщо не забуте [Текст] : збірник / В.Д.Ольшанський, В.К.Бондар, М.А.Царьов. - К. : Україна, 2011. - 856 с. - укр., рос. - ISBN 978-966-524-400-4 : 93,76 грн.

63.3(4УКР)
П 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна.
         Олександр Довженко [Текст] / Т. М. Панасенко ; худож.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-97243-7-3 : 25,00 грн.

К 63.3(4УКР-4ЗАК)
П 57
Поп, Іван.
          Мала історія Русинув [Текст] / І. Поп; ред. Д. Поп - Ужгород : Карпатська вежа, 2012. - 186 с. - пер. з словацької. - ISBN 978-966-82-69-35-1 : 15.00 грн.

63.5(4УКР)
С 30
Семенюк, Святослав.
         Історія українського народу [Текст]  / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2010. - 608 с. - ISBN 978-966-2154-14-6 : 94,69 грн.

63.3(0)32-8
С 32
Сергійчук, Тарас.
         Античність в особах [Текст] : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Т. Сергійчук. - К. : Веселка, 2011. - 671 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0551-5 : 98,50 грн.

63.3(4УКР)4
С 42
        «Скарбниця потребна й  пожиточна» [Текст] : Українські монастирські літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., авт. вступ. ст. та комент. Валерій Шевчук. - К.: Либідь, 2012. -488с.: іл. - ISBN 978-966-06-0628-9 : 234,94 грн.

63.3(4УКР)
С 65
Сорока, Юрій Володимирович.
         Чорна рада [Текст]  / Ю. В. Сорока ; худож.-оформ. П.С.Риженко. - К. : ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-97252-1-9 : 25,00 грн.

63.3(4УКР)62
У 45
         Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.  [Текст] : історичні нариси у 2-х кн. Кн. І / ред. кол.: В.А.Смолій (голова), Г.В.Боряк, Ю.А.Левенець, В.М.Литвин, О.Є.Лисенко та ін. - Киiв : Наукова думка, 2011. - 733 с. - ISBN 978-966-00-1063-5 : 96,30 грн.

63.3(4УКР)62
У 45
         Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.  [Текст] : історичні нариси у 2-х кн. Кн. ІІ / ред. кол.: В.А.Смолій (голова), Г.В.Боряк, Ю.А.Левенець, В.М.Литвин, О.Є.Лисенко та ін. - Киiв : Наукова думка, 2011. - 942 с. - ISBN 978-966-00-1162-5 : 107,33 грн.

63.3(4УКР)
У 45
         Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. [Текст] / авт. О.М.Донік, кер. проекту А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. - К. : КРІОН, 2011. - 560 с. : іл. - ISBN 978-966-1658-56-0 : 171,84 грн.

63.3(4УКР)
У 95
Ушкалов, Леонід Володимирович.
         Григорій Квітка-Основ'яненко [Текст] / Л. В. Ушкалов ; худож.-офор. Є.В.Вдовиченко. - К. : Техніка, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-575-206-6 : 25,00 грн.

63.3(4УКР)
У 95
Ушкалов, Леонід Володимирович.
         Панас Мирний [Текст] / Л. В. Ушкалов ; худож.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - Х. : ПЕТ, 2012. - 120 с. - ISBN 978-966-1640-13-8 : 25,00 грн.

63.3(4УКР)53
Х-76
Хома, Іван Ярославович.
         Січові Стрільці [Текст] : створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І. Я. Хома. - К. : Наш час, 2011. - 104 с. : іл. - (Плац д'Арм). - ISBN 978-966-1530-68-2 : 54,51 грн.

65.   ЕКОНОМІКА.  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ.

65.9(2)421
А 13
Агеєва, Віра.
       Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи [Текст] / В. Агеєва. - К.: Книга, 2012. - 392 с. - ISBN 978-966-8314-66-7 : 50,68 грн.

66.   ПОЛІТИКА.  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ.

К 66.69(4УКР-4ЗАК)
М 57
Мигович , Іван Іванович.
         Сила творча, інтернаціональна [Текст] / І. І. Мигович  ; ред. В.П.Густі. - Ужгород : ВГО "Інтелігенція України за соціалізм", 2012. - 302 с. – 35,00 грн.

67.   ДЕРЖАВА І ПРАВО.  ЮРИДИЧНІ  НАУКИ.

67.404я2
Б 43
Бєліков, Олег Олександрович.
         Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів [Текст] / О. О. Бєліков. - Х. : Прапор, 2011. - 320 с. - ISBN 978-966-1643-18-4 : 42,70 грн.

К 67.9(4УКР-4ЗАК)
М 74
        Модель доброго управління для громади [Текст] / упоряд.: Н.Г. Гмурковська, М.М. Яцков. - Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2008. -112 с: іл. - ISBN 978-966-8946-87-5 :  10,00 грн.

68.   ВІЙСЬКОВА СПРАВА. ВІЙСЬКОВА НАУКА.

68.4
К 73
Котляр, Микола Федорович.
         Воєнне мистецтво Давньої Русі [Текст] / М. Ф. Котляр. - К. : Наш час, 2011. - 280 с. - (Стратегікон). - ISBN 978-966-1530-90-3 : 101,45 грн.

68.4(4УКР)
Л 61
Липа, Катерина Анатоліївна.
         Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. А. Липа, О. В. Руденко. - К. : Наш час, 2011. - 63 с. : іл. - ISBN 978-966-1530-91-0 : 67,33 грн.

71.   КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

71.4(4УКР)я2
Ш 37
      Шевченківські лауреати, 1962-2012 [Текст] : енцикл. довід. / авт.-упоряд. М.Г.Лабінський; вступ. слово Б.І.Олійника. - 3-те вид., змін. і допов. - К.: Криниця, 2012. – 864 с. : портр. - ISBN 978-966-2434-03-3 : 111,14 грн.

75.   ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

К 75.3(4УКР-4ЗАК)
Т 18
Тарасюк, Володимир Юрійович.
         Розвиток спорту на Закарпатті в незалежній Україні (1991-2011) [Текст] / В. Ю. Тарасюк. - Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2011. - 260 с. - ISBN 978-966-2668-08-7 : 33,00 грн.

76.   ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

76.17я2
У 45
         Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / уклад.: П.О.Киричок, В.О.Величко, С.Ф.Гавенко та ін.; за заг. ред. П.О.Киричка. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 896 с. - ISBN 978-966622-390-9 : 81,45 грн.


78.  БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА.  БІБЛІОГРАФІЯ
78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Алфавітно-предметний покажчик (зведений): до другого видання таблиць УДК / підгот. М.Й.Ахвердова та ін. Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - К. : Кн. палата України, 2011. - 700 с. - ISBN 978-966-647-161-4 : 148,14 грн.

78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : основна таблиця : 6  Прикладні науки. Медицина. Техніка / пер. з англ. підгот. М.Й.Ахвердова та ін. Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Кн. палата України, 2011. - 152 с. - ISBN 978-966-647-155-3 : 60,21 грн.

78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК). [Текст] : Основна таблиця: 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість / пер. з англ. підгот. М.Й.Ахвердова та ін.; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Кн. палата України, 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-647-100-3 : 76,41 грн.

78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : основна таблиця : 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Геграфія. Історія / пер. з англ. підгот. М.Й.Ахвердова та ін.; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - 2-ге вид., виправл. і доповн.  - К. : Кн. палата України, 2011. - 148 с. - ISBN 978-966-647-160-7 : 42,96 грн.

78.37
У 59
         Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Зміни та доповнення (2007-2008) / пер.з англ.. підгот. М.Й.Ахвердова та ін. Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова". - К. : Кн. палата України, 2011. - 136 с. - ISBN 978-966-647-162-1 : 34,56 грн.


     82.    Ф О Л Ь К Л О Р.

82.3(4УКР)я2
В 65
Войтович, Валерій Миколайович.
          Українська міфологія [Текст] / В. М. Войтович. - Вид. 3-тє. - К. : Либідь, 2012. - 664 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0592-3 : 115,50 грн.

82.3(0)
О-42
         Одіссея [Текст] : для мол. шк. віку / упоряд. і переказав В.Степаненко; художн. М.Пшінка. - К. : Епсілон, 2011. - 95 с. : іл. - ("Міфи і легенди Греції" : в 7 кн.; кн.7). - ISBN 978-966-95-787-8-7 : 68,90 грн.

82.3(4УКР)
Т 65
         Трьомсин Богатир [Текст] : українські народні казки Нижньої Надлніпрянщини / упорядк., вст. ст. Н.Є.Василенко, Л.В.Іванникової; диз., верст., іл. С.Я.Ковики-Алієва. - Дніпропетровськ : Січ, 2011. - 359 с. - ISBN 978-966-511-404-2 : 85,62 грн.

82.3(4УКР)-6
У 45
         Українські легенди [Текст] / упоряд. Г.Рогач; передм. Я.Гояна; худож. О.Губарєв. - К. : Веселка, 2011. - 195 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0532-4 : 65,85 грн.

83.   Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О.

83.3(4УКР)
Д 67
Дончик, Віталій Григорович.
         Доля української літератури - доля України [Текст] : монологи і полілоги. / В. Г. Дончик. - К. : Грамота, 2011. - 640 с. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-349-296-4 : 77,00 грн.

83.3(4УКР)я7-3
Ж 87
Жулинський, Микола Григорович.
         Українська література: творці і твори [Текст] : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Г. Жулинський. - К. : Либідь, 2011. - 1152 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0598-5 : 94,50 грн.

83.3(4УКР)
Н 37
         Наш Лукаш [Текст] : у двох кн.: кн. 2. Спогади / упоряд. Л.Череватенко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 639 с. : фот. - ISBN 978-966-518-551-2 : 139,57 грн.

83.3(4УКР) я43
Р 85
         Рукопис [Текст] : укр. альман. спогадів, щоденників, листів, док., світлин : у 2 т. / за заг. ред. акад. І.М.Дзюби. - К. : Криниця, 2011. - 608 с. : іл. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-7575-96-0 : 91,64 грн.

83.3(4УКР)
С 73
         Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / уклад. і прим. В.С.Бородіна, М.М.Павлюка, О.В.Бороня; передм. В.Л.Смілянської. - К. : Дніпро, 2010. - 608 с. - ISBN 978-966-578-206-3 : 73,80 грн.

83.3(4УКР)1-я2
Ш 79
       Шляхами Тараса Шевченка: Чернігівщина [Текст] : путівник / авт. тексту : С. Л. Лаєвський та ін. - К.: Богдана, 2012. - 276 с.: іл. - ISBN 978-966-425-016-7 : 64,16 грн.

84.    ХУДОЖНЯ   ЛІТЕРАТУРА.

84(2/8)
А 44
Акутаґава, Рюноске.
         Брама Расьомон [Текст] : новели, есеї / Р. Акутаґава; переклад В.С.Бойка; передмова Б.П.Яценка; худож.-оформлювачі Б.П.бублик, В.А.Мурликін. - Харків: Фоліо, 2012. -508 с. - (Б-ка світ. літ-ри). - ISBN 978-966-03-4526-3 : 57,75 грн.

84(4УКР)6
В 12
Вадченко, Ніна.
         Переможців не судять [Текст] : детектив / Н. Вадченко. - Донецьк : ТОВ "Альфа-прес", 2012. - 352 с. - ISBN 978-966-8510-21-2 : 49,00 грн.

84(4ФРА=УКР)5-5
В 33
Верлен, Поль.
         Романси без слів [Текст] : антологія укр. пер. поезій Поля Верлена / П. Верлен ; упоряд., додаток О.Крушинська; вст. ст. О.Чередниченко. - К. : Либідь, 2011. - 408 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0588-6 : 84,12 грн.

К 84(4УКР)5
Г 20
Гармасій, Ірина Михайлівна.
        Бароковий напій [Текст] : Поезія / І.М.Гармасій / передм. Миколи Зимомрі. - Ужгород: Ґражда, 2011. -112 с.: іл. - ISBN 978-966-176-061-4 : 16,00 грн.

84(2/8)-442
Г- 66
Гопп, Сінкен.
         Диво-крейда [Текст] / С. Гопп. - 2-ге вид., стер. - К. : Гамазин, 2011. - 128 с. - ISBN 978-966-1515-41-2 : 16,96 грн.

84(4УКР)4
Г-67
Горак, Роман Дмитрович.
         Кров на чорній ріллі [Текст] : есе-біографія Василя Стефаника / Р. Д. Горак. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 608 с. - ISBN 978-966-580-340-9 : 63,00 грн.

84(4УКР)6-44
Г 96
Гусєв, Олег Петрович.
         25 років віч-на-віч з "Чорнобилем" [Текст] : док.-публ. твір / О. П. Гусєв. - К. : ПП "Золоті Ворота", 2011. - 624 с. - укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-2246-20-9 : 79,91 грн.

84(2/8)
Г 99
Гюнтекін, Решад-Нурі.
      Пташка співуча [Текст] : роман / Р.-Н.Гюнтекін; переклад В.М. Верховеня; худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 506 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-3501-1 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 22
         20 письменників сучасної України [Текст] / упор. і передм. О.В.Красовицького. - Харків : Фоліо, 2011. - 379 с. - укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-03-5829-4 : 28,50 грн.

84(4УКР)6-4
Д 43
Дзюба, Іван Михайлович.
         Є поети для епох [Текст] / І. М. Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 208 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0609-8 : 91,64 грн.

84(4УКР)6
Д 53
Дмитренко, Олексій Максимович.
         "Аіст" : Сильніший від смерті [Текст] : худ.-док. повість / О. М. Дмитренко ; вступ. сл. В.І.Гринчака. - К. : Криниця, 2011. - 672 с. : порт. - ISBN 978-966-7575-59-5 : 80,00 грн.

84(4УКР)6-44
Д 75
Дрозд, Володимир Григорович.
         Листя землі [Текст] : у двох кн. / В. Г. Дрозд, упор. І.Жиленко - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011.
         Книга ІІ. - 622 с. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-518-550-5 : 53,88 грн.

84(4УКР)6
Д 81
Дудар, Євген Михайлович.
         Вибрані твори [Текст] : Гумор. Сатира / Є. М. Дудар ; вст. ст. В.Баранова; післямова С.Гальченка; уклад. Ю.Попсуєнко. - К. : Вид-во "Укр. енциклопедія", 2011. - 608 с. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). - ISBN 978-966-7492-48-9 : 131,82 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Армагед-дом [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. О. О. Якименко. - Харків : Фоліо, 2012. - 380 с. - ISBN 978-617-7012-21-3 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Варан [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. Я.Житіна. - Харків : Фоліо, 2012. - 316 с. - ISBN 978-617-7012-17-6 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Магам можна все [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. Я.Житіна. - Харків : Фоліо, 2012. - 347 с. - ISBN 978-617-7012-23-7 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Мігрант [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. Я.Житіна. - Харків : Фоліо, 2012. - 348 с. - ISBN 978-617-7012-19-0 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Мідний король [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; Пер. з рос. Я.Житіна. - Харків : Фоліо, 2012. - 476 с. - ISBN 978-617-7012-18-3 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Пандем [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. О.Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. - 284 с. - ISBN 978-617-7012-22-0 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Печера [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. О.Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. - 316 с. - ISBN 978-617-7012-20-6 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Самум [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. О.Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. - 316 с. - ISBN 978-617-7012-16-9 : 42,00 грн.

84(4УКР)6
Д 99
Дяченки, Марина та Сергій.
         Цифровий, або Brevis est [Текст] : роман / М. та С. Дяченки ; пер. з рос. О.Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. - 315 с. - ISBN 978-617-7012-24-4 : 42,00 грн.

84(2/8)
Е 45
Еко, Умберто.
        Ім’я рози [Текст] : роман / У.Еко; переклад з італ., передмова і глосарій М.І.Прокопович; худож.-оформлювач Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. - Харків: Фоліо, 2012. - 575с. - (Б-ка світ.літ-ри). - ISBN 978-966-03-3887-6 : 78,75 грн.

84(2/8)
Є 51
Єлінек, Ельфріда.
         Піаністка [Текст] : роман / Е. Єлінек ; пер. з нім. Н.В.Снядайко. - Харків : Фоліо, 2011. - 382 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5824-9 :36,27 грн.

84(4УКР)6
Ж 15
Жадан, Сергій Вікторович.
         Ефіопія [Текст] / С. В. Жадан. - Харків : Фоліо, 2011. - 121 с. - (Сафарі). - ISBN 978-966-03-5775-4 : 20,26 грн.

84(4УКР)6я44
З- 58
Зеров, Микола.
         Вибране [Текст] : поезії, переклади, дипломна робота / М. Зеров ; передм. М.М.Сулими. - К. : Український письменник, 2011. - 712 с. - ISBN 978-966-579-311-3 : 37,44 грн.

84(2/8)
З 98
Зюскінд, Патрік
       Голуб [Текст] / П.Зюскінд; пер. з нім. І.С.Андрієнко-Фрідріх; худож. -оформлювач Є. В. Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2012. - 159 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-4805-9 : 31,50 грн.

84(4УКР)6-4
І - 23
Іванченко, Михайло Григорович
      Сурма і меч [Текст] / М.І.Іванченко. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2012. – 212 с. ; 44 іл. – ISBN 978-966-538-242-3 : 20,00 грн.

84(4УКР)6
І-26
Ігнатова, Ната.
         Диваки [Текст] : романтична історія для дорослих і дітей / Н. Ігнатова. - Донецьк : ПП "ЦСО", 2012. - 288 с. - (Просто романтики). - ISBN 978-966-8898-05-1 : 44,00 грн.

84(4УКР)6
І-26
Ігнатова, Ната.
         Миттєвості буття [Текст] : молодіжно-романтична історія / Н. Ігнатова. - Донецьк : ПП "ЦСО", 2012. - 352 с. - (Просто романтики). - ISBN 978-966-8898-06-8 : 49,00 грн.

84(4УКР)7-4
Й 75
Йогансен, Майк.
         Вибрані твори [Текст] / М. Йогансен ; вст. ст., упор. В.П.Апогеєвої. - К. : Книга, 2011. - 272 с. - (Українська авангардна проза). - ISBN 978-966-8314-71-1 : 51,67 грн.

84(2/8)
К 18
Камю, Альберт.
        Чума [Текст] : романи, повість ; пер. з фр. / А.Камю; передмова Д.С.Наливайка; худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, Л.Д. Киркач-Осіпова. -Харків: Фоліо, 2012. – 462 с. - (Б-ка світ. літ-ри). - ISBN 978-966-03-6000-6 : 57,75 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6-4
К 37
Кешеля, Дмитро Михайлович
          Політ співочого каміння [Текст] : трилогія з народного життя / Д.М.Кешеля. - Ужгород: Карпати, 2012. – 496 с. – ISBN 978-966-671-323-3 : 31,00 грн.

84(4УКР)6
К 68
Коротич, Віталій Олексійович.
         Цілком особисто. Приватні листи до Дмитра Кременя [Текст] / В. О. Коротич ; упор. та передм. Т.Д.Кременя. - Харків : Фоліо, 2011. - 411 с. - ISBN 978-966-03-5828 : 30,96 грн.

84(4УКР)6-5
К 72
Костенко, Ліна Василівна.
         Мадонна перехресть [Текст] : поезія / Л. В. Костенко. - К. : Либідь, 2012. - 112 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0604-3 : 50,40 грн.

84(4УКР)6
К 72
Костенко, Ліна Василівна.
         Річка Геракліта [Текст] : поезія / Л. В. Костенко ; упор. та передм. О.Пахльовської; худож. С.Якутович. - К. : Либідь, 2011. - 288 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0599-2 : 36,75 грн.

84(2/8)1
К 92
Купрін, Олександр Іванович (1870-1937).
         Вибрані твори [Текст] / О. І. Купрін ; вступ. слово С.В. Кучерявенко; упорядк. А.М.Михайляна. - К. : Україна, 2011. - 480 с. : портр. - ISBN 978-966-524-398-4 : 60,68 грн.

84(2/8)
К 95
Кутзее, Дж. М.
         Дитинство. Молодість. Літня пора [Текст] / Дж. М. Кутзее ; пер. з англ. П.Таращука. - Харків : Фоліо, 2011. - 669 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5834-8 : 58,02 грн.

84(2/8)
Л 14
Лагерквіст, Пер (1891-1947).
         Варавва [Текст] : романи / П. Лагерквіст ; пер. з швед. О.Д.Сенюк. - Харків : Фоліо, 2011. - 506 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-96603-5841-6 : 42,92 грн.

84(2/8)
Л 14
Лагерльоф, Сельма.
     Чудесна мандрівка Нільса з дикими гусями [Текст] / С. Лагерльоф; переказ Н. Павловської; худож. К.Іванова. - К.: АВІАЗ, 2012. -64с.:іл. - ISBN 978-966-8956-41-9 : 28,75 грн.

84(2/8)
Л 25
Ларссон, Стіґ.
        Дівчина, що гралася з вогнем [Текст] : міленіум : скандинавський гостросюжетний роман / С.Ларссон, переклад В. М. Верховця; худож. -оформлювач О. Г. Жуков. - Харків: Фоліо, 2012. - 829с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-5421-0 : 68,25грн.

84(2/8)
Л 25
Ларссон, Стіґ.
        Повітряний замок, що вибухнув [Текст]: міленіум : скандинавський гостросюжетний роман / С.Ларссон, переклад В. М. Верховня; худож. -оформлювач О. Г. Жуков. - Харків: Фоліо, 2012. - 894с. - (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5487-6 : 68,25 грн.

84(2/8)
Л 25
Ларссон, Стіґ.
      Чоловіки, що ненавидять жінок: [Текст] :  міленіум: скандинавський гостросюжетний роман / С. Ларссон; переклад В.М. Верховня; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. -Харків: Фоліо, 2012. – 702 с. -(Карта світу). - ISBN 978-966-03-5354-1 : 68,25 грн.

84(2/8)
Л 43
Ле Клезіо, Жан-Марі Гюстав.
         Дієго і Фріда [Текст] / Ж.-М. Г. Ле Клезіо ; пер. В.М.Верховня. - Харків : Фоліо, 2011. - 219 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5823-2 : 27,22 грн.

84(4УКР)9-5я43
Л 63
         Листок з вирію [Текст] упоряд. Г.Кирпа, Д.Чередниченко. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. –
          Кн. 3 : Журавлики : поезія української діаспори для дітей / передм. Г.Кирпи, Д.Чередниченка. - К. : Етнос, 2011. - 608 с. : іл. - (Укр. діаспора). - ISBN 966-522-285-6 : 54,69 грн.

84(4УКР)6
Л64
Литовченко, Тимур Іванович.
      Помститися імператору [Текст] : роман / Т.І.Литовченко; худож.-ілюстратор І.І.Яхін; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. - Харків: Фоліо, 2012. – 251 с. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-5598-9 : 42,00 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6-4
М 19
Малик , Галина.
         Неймовірні історії. Вибране [Текст] : для дітей мол. шк. віку / Г. Малик . - Ужгород : Карпати, 2011. - 482 с. : іл. - ISBN 978-966671-308-0 : 49,00 грн.

84(4УКР)
М 34
Матіос, Марія.
         Вибране [Текст] / М. Матіос. - Львів : ЛА "Піраміда", 2010. - 424 с. - ISBN 978-966-441-200-8 : 69,21 грн.

84(4УКР)6
М 62
Міняйло, Віктор Олексанрович.
         Вічний Іван. Шпаргалка Езопа [Текст] : вибрані твори / В. О. Міняйло ; передм. Г.Штоня. - К. : ПУЛЬСАРИ, 2011. - 464 с. - (Б-ка Шевченківського комітету). - Бібліогр. : с.461. - ISBN 978-966-2171-99-0 : 71,41 грн.

84(4УКР)6
М 74
Моісеєнко, Ігор Олексійович.
         Сектор обстрілу - "Аісти" [Текст] : роман, статті, поезії / І. О. Моісеєнко ; пер. з рос. поезій Т.В.Майданович. - 2-ге вид., допов. - К. : Криниця, 2011. - 383 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-2434-00-2 : 56,99 грн.

84(2/8)
М 91
Муракамі, Харукі.
       Погоня за вівцею [Текст] / Х.Муракамі; пер. з япон. І.П. Дзюби. -Харків: Фоліо, 2012. – 318 с. -(Література). - ISBN 978-966-03-4067-1 : 47,25 грн.

84(2/8)
М 91
Муракамі, Харукі.
        1Q84 [Текст] : роман. Кн.1 / Х.Муракамі / пер. з япон. І.П.Дзюба; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2012. - 505 с. - ISBN  978-966-03-5293-3 (кн.1) : 57,75 грн.

84(2/8)
М 91
Муракамі, Харукі.
         1Q84 [Текст ] : роман. Кн.2 / Х.Муракамі / пер. з япон. І.П.Дзюба; худож. - оформлювач Є. В. Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2012. -447 с. - ISBN 978-966-03-3579-0 (кн.2) : 57,75 грн.

84(2/8)
М 91
Муракамі, Харукі.
       1Q84 [Текст] : роман. Кн.3. / Х.Муракамі / пер. з япон. І.П.Дзюба; худож.-оформлювач О.М.Артеменко.-Харків; Фоліо, 2012. - 543 с. -ISBN 978-966-03-5605-4 (кн..3) : 68,25 грн.

84(4УКР)6
М 93
Мушкетик, Юрій Михайлович.
         На брата брат [Текст] : роман / Ю. М. Мушкетик ; худож.-іл. А.В.Хмель. - Харків : Фоліо, 2012. - 317 с. - ISBN 978-966-97231-4-7 : 46,20 грн.

84(4УКР)6
М 93
Мушкетик, Юрій Михайлович.
         Яса [Текст] : роман: розд. 1-17 / Ю. М. Мушкетик ; худож.-іл. С.В. Кривенченко. - Харків : Фоліо, 2012. - 415 с. - ISBN 978-617-7012-13-8 : 46,20 грн.

84(4УКР)6
М 93
Мушкетик, Юрій Михайлович.
         Яса [Текст] : роман: розд. 18-33 / Ю. М. Мушкетик ; худож.-іл. С.В.Кривенченко. - Харків : Фоліо, 2012. - 415 с. - ISBN 978-617-7012-14-5 : 46,20 грн.

84(2/8)
М 98
Мюллер, Герта.
         Гойдалка кохання [Текст] : роман / Г. Мюллер ; пер. з нім. Н.В.Сняданко. - Харків : Фоліо, 2011. - 286 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5820-1 : 28,83 грн.

84(4УКР)6
О-53
Олефіренко, Михайло Миколайович.
         Пора цвітіння терну [Текст] : романи / М. М. Олефіренко ; передм. М.Жулинського. - К. : Україна, 2011. - 624 с. : портр. - ISBN 978-966-524-392-2 : 65,00 грн.

84(4УКР)6-44
П 12
Павленко, Марина.
         Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів? [Текст] : повість / М. Павленко. - К. : Грані-Т, 2011. - 72 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-323-4 : 33,00 грн.

84(2/8)
П 15
Памук, Орхан.
       Музей невинності [Текст] : роман /
О. Памук / Пер. з тур. О. Б. Кульчинського та Г. В. Рог; худож. -оформлювач О. Г. Жуков. – Харків : Фоліо, 2012. – 671 с. - ISBN978-966-03-4708-3 : 63,00 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6
П-16
Панчук, Надія
       Конспект свободи [Текст] : цикли віршів / Надія Панчук. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші. – 2012. – 100 с. : іл. – ISBN 978-617-531-067-0 : 20,00 грн.

84(4УКР)6
П 26
Первомайський, Леонід Соломонович.
         Дикий мед [Текст] : збірка / Л. С. Первомайський ; упор., авт. вступ. ст. В.Є.Панченко. - К. : Либідь, 2011. - 608 с. - ISBN 978-966-06-0585-5 : 73,60 грн.

84(4УКР)6
П 61
Пеунов, Вадим Костянтинович.
         Війна очима солдата [Текст] : роман / В. К. Пеунов. - Донецьк : ТОВ "Альфа-прес", 2012. - 368 с. - ISBN 978-966-8510-32-8 : 49,00 грн.

84(4УКР)6
П 31
Пеунов, Вадим Костянтинович.
         Шукай добро у серці своєму [Текст] : роман / В. К. Пеунов. - Донецьк : ПП "ЦСО", 2012. - 448 с. : іл. - ISBN 978-966-8898-04-4 : 50,00 грн.

84(4УКР)7
П 76
Прилуцький, Олександр Іванович.
         Здрастуй, моя Басю [Текст] : оповідання / О. І. Прилуцький. - Черкаси : "Відлуння-Плюс", 2011. - 48 с. - ISBN 978-966-693-179-8 : 16,85 грн.

84(4УКР)
П 78
Процюк, Степан Васильович.
         Маски опадають повільно [Текст] : роман про Володимира Винниченка / С. В. Процюк. - К. : ВЦ "Академія", 2011. - 304 с. - (Автографи часу). - ISBN 978-966-580-374-4 : 47,00 грн.

84(4УКР)7
П 78
Процюк, Степан Васильович.
         Троянда ритуального болю [Текст] : роман про Василя Стефаника / С. В. Процюк. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 184 с. - (Автографи часу). - ISBN 978-966-580-320-1 : 33,50 грн.

84(4УКР)1
П 92
Пчілка (Драгоманова-Косач), Олена.
         "Золоті дні золотого дитячого віку..." [Текст] : автобіографічний нарис / О. Пчілка ; упорядк., підготов. текстів, передм. та приміт. Л.П.Мірошниченко, А.В.Ріпенко; худ. оформ. О.А.Базилевича. - К. : Веселка, 2011. - 79 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0507-2 : 25,02 грн.

84(2/8)
Р12
Рабле, Франсуа.
        Ґарґантюа та Пантаґрюєль [Текст] / Ф.Рабле; пер. зі старофранц. та примітки Анатолія Перепаді; ілюстрації В.М.Норазяна. -Харків: ТОВ «Бібколектор», 2012. -634 с. - ISBN 978-966-97234-2-0 :   94,50 грн.

84(4УКР)6
Р 64
Роздобудько, Ірен.
         Мандрівки без сенсу і моралі [Текст] / І. Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2011. - 192 с. - (Мандри). - ISBN 978-966-2961-65-2 : 37,80 грн.

84(4УКР)6
Р 64
Роздобудько, Ірен.
         Я знаю, що ти знаєш, що я знаю  [Текст] : роман / І. Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2011. - 240 с. - (День Європи). - ISBN 978-966-2961-74-4 : 36,75 грн.

84(4УКР)
Р 75
Росіцький, Роман.
          Мешканці старого двору [Текст]: для дошк. та мол. шк. віку / Р.Росіцький; худож.: К.Іванова. - К.: АВІАЗ, 2012. - 48 с.: іл. - ISBN 978-966-8936-67-8 : 25,00 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6-4
Р 81
Рошко, Михайло Михайлович.
         Світами, книжками, серцями... [Текст] : публіцистика / М. М. Рошко. - Ужгород : Карпати, 2012. - 150 с. : іл. - ISBN 978-966-671-309-7 : 14,00 грн.

84(4УКР)6
Р 83
Руденко, Микола.
         Син Сонця - Фаетон [Текст] : науково-фантастичний роман / М. Руденко. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 240 с. - ISBN 978-966-2151-31-2 : 26,17 грн.

84(2/8)
С 29
Селінджер, Дж. Д.
         Ловець у житі [Текст] : роман / Дж. Д. Селінджер; пер. з англ. О. П. Логвиненко; худож. - оформлювач Є. В. Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2012. -317 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-2960-7 : 52,50 грн.

84(0)
С 38
         Синій птах [Текст] : антологія творів зарубіжних письменників для дітей та юнацтва / перкл. Н.Павловська; худ. А.Куртяк. - К. : АВІАЗ, 2011. - 256 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-64-7 : 38,80 грн.

84(4УКР)
С 45
Скрябін, Кузьма.
       Я, «Побєда» і Берлін [Текст] : літературний дебют  / К. Скрябін. - Київ: Всесвіт, 2012. – 223 с. - ISBN 978-966-2505-00-9 : 33,60 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6-4
С 46
Скунць, Петро Миколайович.
         Твори. Відпустка від життя. [Текст] : книга 4 / упорядкування та підготовка текстів Н. Скунць; передм. С.Федаки. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. - 216 с. - ISBN 978-617-596-064-6 : 21,50 грн.

84.3(4УКР)- 5я43
С 79
         Степова пектораль [Текст] : поетична антологія від Т.Г.Шевченка до наших днів / упоряд. А.С.Глущак. - Одеса : Маяк, 2011. - 384 с. - ISBN 978-966-587-169-9 : 41,67 грн.

84(4УКР)
У 45
       Український віночок [Текст] : антологія творів українських письменників для дітей / худож.: Н. Журавльова. - К.: АВІАЗ, 2012. -256с. : іл. - ISBN 978-966-8936-68-5 : 28,79 грн.

84(4УКР)
У 45
         Українські думи [Текст] / упоряд. О.К.Артеменко. - К. : Техніка, 2011. - 160 с. - ISBN 978-966-575-202-8 : 62,62 грн.

84(4УКР)1
Ф 83
Франко, Іван.
             Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст] / І. Франко ; редкол. М.Г.Жулинський (голова) та ін. . - Киiв : Наукова думка, 2006 -2010. -
               Т.54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896-1916  / ред.. тому Є.К.Нахлік. - 1216 с. - ISBN 966-00-0523-7 : 133,23 грн.

84(4УКР)-442
Ц 18
         Цар Соловей [Текст] : літературні казки українських письменників. У 2-х т. Т.1 / упор. П.Ф.Бондарчук. - Д. : Донбас, 2011. - 384 с. : 16 арк. іл. - ISBN 978-966-1615-43-3 : 54,61 грн.

84(4УКР)6-44
Ч-46
Чередниченко, Дмитро.
         Чого Волошка запишалася [Текст] : повість для діт. мол. шк. віку / Д. Чередниченко. - К. : Грані-Т, 2012. - 60 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-367-8 : 33,00 грн.

84(4УКР)6-5
Ч-81
Чубач, Ганна Танасівна.
       Радість висоти: поезії [Текст] / Ганна Чубач. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. 208 с. - ISBN 978-617-615-017-6 : 28,00 грн.

85.        М И С Т Е Ц Т В О.

85.133(4УКР)-8
Б 43
Белічко, Юрій васильович.
       Леонід Андрієвський – художник книги: Літопис життя і творчості [Текст] : мистецтвознавче  дослідження / Ю. В. Белічко. -К.: Криниця, 2012. - 408 с.: іл. - (Серія «Бібліотечка Шевченківського комітету»). - ISBN 978-966-7575-99-1 : 63,45 грн.

85.334.3(4УКР)6
Ж 47
Жежера, Віталій Миколайович.
         Микола Яковченко [Текст] / ред. Н.П.Жежера. - К. : Муз. Україна, 2011. - 240 с. : іл. - ISBN 978-966-8259-48-7 : 101,25 грн.

85.94я438
З- 80
         Золоті ключі [Текст] : українські народні пісні / авт.-упор. Р.Стецюк. - К. : Муз. Україна, 2011. - 450 с.  : ноти. - ISBN 979-0-707527-09-2 : 54,62 грн.

85.94я438
К 60
         Колишися, колисонько! [Текст] : укр. нар. колискові пісні : для діт. дошк. віку / упор. В.М.Пономаренко; худож. В.Г.Мельниченко; післямова О.С.Яремійчук. - К. : Веселка, 2011. - 64 с. : іл., ноти. - ISBN 978-966-01-0552-2 : 27,63 грн.

85.314(4УКР)6-8
К 67
Корнійчук, Володимир.
         Маестро Анатолій Авдієвський [Текст] : Портрет хору з мозаїки : художньо-документальна повість / В. Корнійчук. - К.: Криниця, 2012. - 496 с.: іл.; портр. (Серія «Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-2434-02-6 : 66,64 грн.

85.143(4УКР)
М 25
Марголіна, Ірина.
         Ангели Врубеля [Текст] / І. МарголІна. - К.: Либідь, 2012. -144 с.; іл. - ISBN 978-966-06-0630-2 : 90,96 грн.

85.113(4УКР- 2К)
Н 35
         Національний заповідник "Софія Київська" [Текст] / Н.Куковальська та ін. - К. : Балтія-Друк, 2011. - 224 с. : іл. - укр., англ. - ISBN 978-966-8137-84-6 : 202,25 грн.

85(2/8)
П 16
Панько, Юліус.
            Альбом / Ю.Панько; післямова Д.Федака; обкладинка Ян Тільняк. - Пряшів, 2011. - 166 с. - ISBN 978-80-970288-3-1 : 25,00 грн.

85.315
С 47
Скорик, Мирослав.
       Камерно-інструментальні твори [Ноти] : у двох зошитах / М.Скорик. - К.: Муз. Україна, 2012. - 296 с.: ноти. - ISBN 979-0-707527-21-4 : 126,54 грн.

85.33 (4УКР)
У 45
         Український вертеп [Текст] : вертеп у драматургії, прозі та поезії ХІХ-ХХ ст. / упоряд. М.М.Сулима. - К. : Дніпро, 2010. - 608 с. - ISBN 978-966-578-208-7 : 95,40 грн.

85.1(4УКР)
Х 89
         Храм Святого Василія в Овручі [Текст] / М.Ю.Костриця, О.Л.Михайлишин. - К. : Техніка, 2011. - 96 с. : іл. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с.90-92. - ISBN 978-966-575-201-1 : 18,33 грн.

85.113(4УКР)
Ч 53
        Черкаси в призмі часу [Альбом] : фотоальбом. - К.:Вид-во «Відлуння-Плюс», 2007. – 77 с. - ISBN 978-966-693-167-5 : 35,00 грн.

85.335.41(4УКР)
Ш 33
Швачко, Тетяна Олексіївна.
         Євгенія Мірошниченко [Текст] / Т. О. Швачко. - К. : Муз. Україна, 2011. - 312 с. : іл. - ISBN 978-966-8259-47-0 : 56,96 грн.


9.     ЛІТЕРАТУРА  УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

К 91.9(4УКР-4ЗАК)
Б 20
Балла, Ласло
     Угорський письменник Закарпаття,
поет, драматург, перекладач [Текст] :  бібліографічний покажчик / Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-387-069-4 : 15,00 грн.

К 92(4УКР-4ЗАК)
К 53
         Книга Закарпаття : анотований каталог видань 2011 року [Текст] : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
 Ф.Потушняка) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка; уклад. Л.О.Ільченко; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2012. – 116 с.: іл. - ISBN 978-966-387-066-3 : 20,00 грн.

К 91.9(4УКР-4ЗАК)
М 57
        Мигович, Іван - політик, науковець, педагог [Текст] :  бібліографічний покажчик / Закарпат. універс. б-ка ім. Ф. Потушняка ; упорядкув. Л.О. Ільченко ; передм. В. Дзьобака ; відп. за вип.. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. – 112 с. – ISBN 978-966-387-070-0 : 20,00 грн.

К 91.9(4УКР-4ЗАК)
С 46
         Петро Скунць - поет, публіцист, громадський діяч [Текст] : до 70-річчя від дня народження: бібліогр. покажч.  / упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф.Потушняка; уклад.: М.Б.Бадида, О.А.Канюка; передм. І.Надворної; ред. Л.О.Ільченко; відп. за вип. Л.З.Григаш. - Ужгород : В-во В.Падяка, 2012. - 112 с. : іл. - (Корифеї Закарпаття: бібліографія). - ISBN 978-966-387-064-9 : 22,75 грн.Немає коментарів:

Дописати коментар