СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

понеділок, 17 грудня 2012 р.

РОДОСЛАВ

                       Д Е В І З   К Л У Б У:
"Люби род свой не про то, что он славный,
  но для того, что он твой"
                                                  Олександр Духнович          
                                                                                    Роде наш прадавній, наш великий роде!
                                                                               По важких сторіччях, страждання і борні
                                                                             Сонце Правди й Волі і для тебе сходить,
                                                   І нова Надія сяє вдалині.
                                                                                                          Софія Малильо
                                                                                                             "Рід". 6.XII.1993.
    М Е Т А    К Л У Б У:
        Пізнати минувшину свого краю,
        відчути й осягнути розумом думки,
        почуття своїх прабатьків.

ПОЛОЖЕННЯ  (СТАТУТ)
краєзнавчого  клубу
"Р О Д О С Л А В"

1. Загальні положення. Мета клубу.
           
          Клуб "РОДОСЛАВ" створено при районній бібліотеці
          для дорослих
          смт. Воловець, віл. Фабрична,2
          Телефон : 2-28-70

   1. МЕТА  КЛУБУ:  
   -   формувати у підростаючого покоління систему знань про традиційну культуру          українського народу;
   -   прищепити навички суспільної поведінки особистості у відповідності до кращихнародних традицій;
   -   виховання в молоді пошани до традиційної культури нашого краю. бажання плекати і розвивати її відповідно до потреб сучасності.

2. ЗАВДАННЯ КЛУБУ:
-      вивчати і досліджувати історію нашого краю, збирати легенди, пісні;   
-   ознайомлювати юнацтво з побутовою культурою краю, зацікавити їх самобутністю цієї культури, прищепити бажання розвивати і продовжувати її, втілювати в життя кращі набутки;
-   залучати молодь до читання, запрошувати гна всі культурно-просвтницькі заходи, що проводяться в рамках клубу.

3. СКЛАД  АУДИТОРІЇ:
-      членами клубу є люди, які мають спільний інтерес і визнають його Положення(статут);
-   аудиторія клубу формується на принципах поєднання особистих і громадських інтересів, добровільних началах, рівноправності та їх взаємної відповідальності;
-   краєзнавчий клуб "РОДОСЛАВ" об'єднує користувачів бібліотеки (учнів 9-11 класів, студентів училищ та коледжів, працюючу молодь), які мають спільний інтерес до відродження народних традицій краю.

4.  ЧЛЕНИ  КЛУБУ  МАЮТЬ  ПРАВО :
-   обирати і бути обраними до складу керівних органів клубу;
-   брати участь у всіх заходах, що проводяться в рамках клубу, приорететне право користування  новинками літератури.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ.

1.   Клуб організовує свою роботу керуючись даним Положенням (статутом), завданнями бібліотеки щодо виховання свідомого громадянина країни, спеціально розробленим планом роботи клубу на поточний рік.

2.   Засідання клубу проводяться 1 раз на місяць, в 3-тю середу, об 11-й год.  традиційно, за виключенням спеціальних або позапланових заходів. В червні-серпні засідання не проводяться (канікули).

3.    Для організації роботи на засіданні клубу обирається Рада клубу та керівник.
3.1. Кількість членів ради визначається загальними зборами;
3.2. Керівником клубу може бути будь-хто з членів клубу, або бібліотекар;
3.3. Керівник клубу є відповідальним перед Радою за виконання планових завдань. рада звітує перед членами клубу на загальних зборах.
3.4. Рада розробляє програму роботи на рік. (Поточний план може бути оформлений у вигляді таблиці з графами: назва заходу, час, місце проведення, склад аудиторії, відповідальні виконавці).
3.5. Керівник клубу (або бібліотекар) здійснює облік роботи в спеціальному щоденнику (журналі). Щоденник не дублює облік роботи бібліотеки (у хронологічному порядку облікуються проведені масові заходи, вказується дата, кількість і склад присутніх, короткий опис - питання, що обговорювались, найбільш цікаві виступи, відмічаються позитивні моменти й недоліки для аналізу).

4.   Клуб має свою емблему, девіз (слоган), які затверджуються його членами на засіданні. Для їх визначення проводиться конкурс.

5.    Для досягнення основної мети клубу застосовуються всі форми  біблотечної роботи (індивідуальної, довідково-інформаційної, масової).
5.1. Джерелом різноманітної інформації з усіх напрямів краєзнавчої  діяльності є документи на всіх носіях інформації (друковані, електронні, АВ-матеріали).
5.2. Клуб співпрацює  з навчальними закладами, залучає до проведення своїх акцій інші громадські організації, спеціалістів - краєзнавців.
5.3. З метою залученнянових членів, Рада клубу, за допомогою бібліотеки, рекламує свою діяльність (розробляє оголошення, програмки засідань, запрошення (абонемент), видає буклети, створює портфоліо тощо).

6.   Рішення про припинення діяльності клубу приймається на засіданні всіх його членів. Підводяться підсумки діяльності, вказується причина його ліквідації.

1 коментар: