СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

понеділок, 22 жовтня 2012 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
 Надходження до бібліотек району за І півріччя 2012р.
2.   ПРИРОДНИЧІ   НАУКИ.

28.693.32
І-48
Ільченко, Олесь.
          Риби річок та озер [Текст] : науково-популярна проза / О. Ільченко. - К. : Грані-Т, 2010. - 88 с. : іл. - ISBN 978-966-465-242-8: 27,50 грн.

К 28.088
П 57
Поп, Степан Степанович.
         Природні ресурси Закарпаття [Текст] : нвчальний посібник / С. С. Поп. - Вид. друге, із змінами та доповненнями. - Ужгород : ТОВ "Спектраль", 2002. - 296 с. : 32 с. іл. - ISBN 966-7400-32-0 : 30.00 грн.

К 26.890(4УКР - 4ЗАК)
Ш 20
Шандор, Федір.
         Там за дверима - подорож Закарпатським краєм  [Изоматеріал] : путівник / Ф. Шандор. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2007. - 95 с. : фото. - ISBN 978-966-96740-1-2 : 35.00 грн.

5. ОХОРОНА  ЗДОРОВЯ.  МЕДИЦИНА
5 г. я 73
В 36
Верхратський, Сергій Авраамович.
           Історія медицини [Текст] : довідкове видання / С. А. Верхратський. - К. : Здоров'я, 2011. - 352 с. - ISBN 978-966-463-035-1 : 43,13 грн.

63.  ІСТОРІЯ.   ІСТОРИЧНІ  НАУКИ.

К 63.3(4УКР - 4ЗАК)
Б 59
Бізонич, М.  
             Хуст у старовинній листівці [Текст] : альбом / М. Бізонич. - Ужгород : ПП "Повч Р.М.", 2011. - 127 с. : іл. – 45,00 грн.

63.5г(4УКР)
Б 61
Білодід, Володимир Дмитрович.
             Історіографія української етноментальності: В.Б.Антонович [Текст] : історіософські нариси / В. Д. Білодід ; за ред. Н.П.Поліщук. - К. : Вища школа, 2011. - 335 с. - ISBN 978-966-642-431-3 : 47.96 грн.

63(4УКР)г
В 42
            Видатні постаті в історії України ХХ ст. [Текст] : короткі біографічні нариси / В.І.Гусєв (кер. кол. авт.), О.В.Даниленко, Л.В.Іваницька та ін. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с. : іл. - ISBN 978-966-642-392-7 : 52,95 грн.

63.3(0)2
В 42
Відейко, Михайло Юрійович.
            Подорож до прадавньої країни [Текст] : наук.-попул. вид. / М. Ю. Відейко. - К. : Вища школа, 2011. - 167 с. : іл. - ISBN 978-966-642-443-6 : 60,70 грн.

63.3(0)
Ґ 64
Ґомбріх, Ернст-Ганс.
            Коротка історія світу для юних читачів [Текст] / Е. -Г. Гомбріх ; перекл. з нім. С.Мятіяш. - Львів : Кальварія, 2011. - 320 с. - ISBN 978-966-663-296-1 : 34,82 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори  [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; гол. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
         Т.9 : Серія "Історичні студії та розвідки (1917-1923)". - 2009. - 592 с. - ISBN 978-966-603-628-8 : 78.50 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
           Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.:П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
           Т.11: Літературно-критичні праці (1883-1931), «По світу»                / упор. Г.Бурлака. – 2008. –  784 с. - (Літературно-критичні та художні твори). - ISBN 978-966-603-568-7 : 75,16 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
           Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.:П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
           Т.12: Поезія (1882-1903); Проза, драматичні твори, переклади (1883-1886) / упор. Г.Бурлака. – 2011. –  544 с. - (Літературно-критичні та художні твори). - ISBN 978-966-603-682-0 : 59,00 грн.

63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
           Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.:П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.14: Рецензії та огляди (1888-1897)  упор. Г.Бурлака. – 2008. –  432 с. - (Літературно-критичні та художні твори). - ISBN 978-966-603-592-2 : 47,16 грн.

К 63.3(4УКР - 4ЗАК)6
З-18
         Закарпаття 1919 - 2009 років: історія, політика, культура [Текст] : україномовний варіант українсько-угорського видання / під ред. М.Вегеша, Ч.Фединець; редколег.: Ю.Остапець, Р.Офіцинський, Л.Сорко, М.Токар, С.Черниченко; відп. за вип. М.Токар. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2010. - 720 с. - ISBN 978-9662195-98-9 : 100.00 грн.

К 63.3(4УКР - 4ЗАК)624
С 17
Самойлович, Олег Григорович.
         Час обрав нас [Текст] / О. Г. Самойлович. - Ужгород : Ліра, 2011. - 176 с. : іл. - ISBN 978-617-596-040-0 : 96.00 грн.

К 63.5(4УКР - 4ЗАК) + 85.12(4УКР - 4ЗАК)
Т 39
Тиводар, Михайло Петрович.
         Етнографія Закарпаття [Текст] : історико-етнографічний нарис / М. П. Тиводар. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 416 с. : 16 с. кол. іл. - ISBN 978-966-176-048-5: 60,00 грн.

67.   ПРАВО.  ЮРИДИЧНІ  НАУКИ.

67.91
М 15
Макбрайд, Джеремі.
          Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст]  / Д. Макбрайд. - К. : К.І.С., 2010. - 576 с. – 35,00 грн.

74.  ОСВІТА.     ПЕДАГОГІЧНІ   НАУКИ.

К 74.03
О-72
         Освіта Закарпаття [Текст] : монографія / В.В. Химинець, П.П. Стрічик, Б.М.Качур, М.І.Талапканич. - Ужгород : Карпати; Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. - 464 с. : іл. - ISBN 978-966-671-149-9 : 80.00 грн. 

81.        М О В О З Н А В С Т В О.

81.2-4
Б 87
Бріцин, Віктор Михайлович.
         Українсько-російський і російсько-український словник [Текст] : сфера ділового і професійного спілкування / В. М. Бріцин ; О.О.Тараненко. - К. : Вища школа, 2011. - 551 с. - укр., рос. - ISBN 978-966-642-446-7 : 167,74 грн.

К 81.2 (4УКР - 4ЗАК)
Ґ 74
Ґоца, Еріка.
         Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах [Текст] : монографія / Е. Ґоца ; відп. ред. І.В.Сабадош. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 360 с. : іл. - ISBN 978-966-176-013-3 : 60.00 грн.

82. Ф О Л Ь К Л О Р.
82.3(4УКР)
Г 83
Григор'єв-Наш (Григоріїв Никифор)
         Історія України в народних думах та піснях [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / Григор'єв-Наш (Григоріїв Никифор) ; упорядкув. та післямова О.Лисенко; художн. В.Лопата. - Адапт. вид. - К. : Веселка, 2011. - 286 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0517-1 : 61.59 грн.

К 82(УКР - 4ЗАК)
С 24
Світлик, Петро Михайлович.
             Небесна студня [Текст] : закарпатські народні перекази, легенди, вірування, звичаї, традиції, побут, Кн. 2 / П. М. Світлик ; упорядк. та підгот. текстів Н.Ребрик. - Ужгород : Ґражда, 2008. - 144 с. : 16 с. іл. - (Блукаючі вогні віртуального світу). - ISBN 978-966-8924-63-7: 15,00 грн.

К 82.3(4УКР - 4ЗАК)
С 81
         Сто перлин [Текст] : закарпатські народні пісні / упорядк. Тетяни та Сергія Раховських. - Ужгород : Карпати, 2009. - 208 с. - ISBN М-707511-04-6 : 20.00 грн.


К 82.3(4УКР - 4ЗАК)
У 11
         У 77 державі [Текст] : казки верховинців / запис текстів та упорядкув. В.Фединишинець, О.Мейсарош. - Ужгород : Вид. О.Гаркуші, 2011. - 104 с. : іл. - ISBN 978-617-531-049-6 : 36,00 грн.

83.       Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О.

83.3(0)+я721
А-72
         Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя [Текст] / укл., авт. вступ. статей Д.С.Наливайко. - Харків : Вид-во "Ранок", 2011. - 400 с. - ISBN 978-966-672-633-2 : 42,45 грн.

К 83.3(4УКР)
В 41
Вигодованець, Наталія Іванівна.
           Літературне Бароко Закарпаття: [Текст] : літературознавчі статті / Н. І. Вигодованець. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 136 с. - ISBN 978-966-8924-81-1: 20,00 грн.

К 83.3(4УКР - 4ЗАК)1-8
М 34
Мандриченко-Щубелка, Любов Михайлівна.
           Вертаймося до джерел [Текст] : загальноукраїнський контекст літератури Закарпаття / Л. М. Мандриченко-Щубелка. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 248 с. - ISBN 978-966-8924-98-9: 25,00 грн.

83.3(4УКР)5+84(4УКР)5
Я 11
           "Я сіяв те, що Бог послав..." [Текст] : сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського / авт.-упоряд.: Н.В. Зелінська, І.І. Капраль, О.І. Думанська, О.В. Палюх. - Львів : Світ, 2009. - 256 с. - ISBN 978-966-603-607-3 : 82,60 грн.

84.     ХУДОЖНЯ   ЛІТЕРАТУРА.
84(2/8)
Б 37
Бегбедер, Фредерик.
         99 франков [Текст] : роман / Ф. Бегбедер ; пер. с франц. И.Волевич. - М. : Иностранка, 2012. - 400 с. - (The Best of Иностранка). - ISBN 978-5-389-00826-7: 34,00 грн.

84(4УКР)6
Б 77
Бойко, Вадим Григорович.
         Кому грати Червону Шапочку? [Текст] : комедії, сценки, п'єси-казки : (для серед. та ст. шк. віку) / худож. І.К.Заруба; передм. І.Т.Бойко. - К. : Веселка, 2011. - 359 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0536-2 : 81,45 грн.

84(4БІЛ)
Б 95
Биков, Василь.
           Круглянський міст [Текст] : повісті / В. Биков ; пер.з біл. В.В.Стрілка. - К. : Книга, 2011. - 320 с. - ISBN 978-966-8314-72-8 : 45,28 грн.

84(4УКР)6-44
В 75
Воронина, Леся.
         Нямлик і Балакуча Квіточка [Текст] : оповідання / Л. Воронина. - К. : Грані-Т, 2010. - 144 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-120-9: 33,00 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)6-44
Г 12
Гаврош, Олександр.
         Олександр Гаврош про Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, Августина Волошина [Текст] : оповідання / О. Гаврош. - К. : Грані-Т, 2011. - 128 с. : іл. - (Життя видатних дітей). - ISBN 978-966-465-343-2: 18,00 грн.

84(2РОС)6-442
Г 17
Гальєго , Рубен.
           Біле на чорному [Текст] : роман / Р. Гальєго . - К. : Джерела М, 2011. - 160 с. - (За порогом). - ISBN 978-966-1515-22-1 : 20,04 грн.

84(4УКР)6
Г 37
Герланець, Валерій Ілліч.
         Неймовірні пригоди Молі та її друзів [Текст] : повість-казка / В. І. Герланець ; перекл. з рос. О.Чередниченко. - Донецьк : ІАЦ Донбасінформ, 2011. - 148 с. : мал. кол. - ISBN 978-966-8733-06-2 : 21,94 грн.

84(4УКР)6
Г 37
Герланець, Валерій Ілліч.
         Чудовисько з озера [Текст] : повість / В. І. Герланець ; ред. Криницький О.П., худ. оформл. Богдан В.М. - Донецьк : ІАЦ Донбасінформ, 2011. - 64 с.  : мал. кол. - ISBN 978-9668733-05-5 : 29,92 грн.

84(4ШВА)
Г 43
Гессе, Герман (1877-1962).
           Степовий вовк [Текст] : роман / Г. Гессе ; пер. з нім. Є.Поповича. - Харків : Фоліо, 2011. - 283 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - ISBN 978-966-03-5853-9 : 27,96 грн.

84 (4УКР)1=РОС
Г 58
Гоголь, Микола Васильович.
         Зібрання творів [Текст] : у 7 томах / М. В. Гоголь ; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2008. -
        Т. 7 : Духовна проза / упоряд. П.В. Михед. – 2011 - 352 с. - ISBN 978-966-00-1065-9 : 31,32 грн.

84(4УКР)6
Г 65
Гончар, Олесь Терентійович   
         Твори [Текст] : у 12 т. / О.Т.Гончар; редкол. : Жулинський  (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2001.  -
         Т.10 : Листи  / упоряд. та комент. Я.Г.Оксюти . – 2011. - 808 с. -  ISBN 978-966-00-1071-0 : 96,65 грн.

84(4УКР)6
Г 65
Гончар, Олесь Терентійович.
         Циклон. Бригантина [Teкст] : роман, повість / О. Т. Гончар ; пер. рум. М.Лютика; післямова Б.Мельничука. - К. : Етнос, 2011. - 464 с. : портр. - (Джерела духовності). - рум. - ISBN 966-522-206-6 : 80,21 грн.


84(2/8)
Г 85
Гришковец, Евгений.
         Рубашка [Текст] : роман / Е. Гришковец. - М. : Махаон, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-18-001173-2: 28,00 грн.

84(4УКР)6-44
Г 96
Гусейнов, Григорій Джамалович.
         Господні зерна [Текст] : художньо-документальний життєпис / Г. Д. Гусейнов ; передм. М. Ф. Слабошпицького. - К. : Український письменник, 2011. - 678 с. - ISBN 978-966-579-285-7 : 38,18 грн.


К 84(4УКР - 4ЗАК)6-5
Д 22
         Дванадцять [Текст] : українська поезія авторів Карпатського регіону у словацькому перекладі В.Юричкової / упор. В.Кухта; передм. В.Юричкова; коорд. проекту Т.Ліхтей. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2010. - 260 с. : іл. - (Між Карпатсми і Татрами). – на українській та словацькій мовах. - ISBN 978-617-596-005-9: 45,00 грн.

К 84(4УКР- 4ЗАК)6
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович.
         Вічник [Текст] : сповідь на перевалі духу / М. І. Дочинець ; худож. А.Коцяк. - Ужгород : ПП "Повч Р.М.", 2011. - 284 с. - ISBN 966-8269-15-2 : 29,50 грн.

84 (4УКР)6
Ж 15
Жадан, Сергій Вікторович.
         Ворошиловград [Текст] : роман / С. В. Жадан ; худож.-оформ. О.М.Артеменко. - Харків : Фоліо, 2011. - 442 с. - (Графіті). - ISBN 978-966-03-5101-1 : 32,00 грн.

84(4УКР)6-44
Ж 79
Жолдак, Богдан.
         Капосні капці [Текст] : повість / Б. Жолдак. - К. : Грані-Т, 2010. - 80 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-135-3: 19,80 грн.

84 (4УКР)6-44
З-12
Забужко, Оксана.
         Музей покинутих секретів [Текст] : роман  / О. Забужко. – Вид. 2-е, доп. - К. : Факт, 2009. - 832 с. - ISBN 978-966-359-293-0 : 65,00 грн.К 84(4УКР- 4ЗАК)6
З - 54
         Земне тяжіння [Текст] : розповіді про аграріїв Карпатського краю / упорядк. П.А.Федикович, М.П.Попович. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2011. - 400 с. : іл. - ISBN 978-617-589-032-5 : 59,70 грн.

84(4УКР)6-3
І-48
Ільченко, Олесь.
         Наші птахи [Текст] : науково-популярна проза / О. Ільченко. - К. : Грані-Т, 2010. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-465-169-8: 27,50 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6-44
К 37
Кешеля, Дмитро Михайлович.
         Запишіть у свідки мої сльози [Текст] : романи із народного життя / Д. М. Кешеля ; передм. О.С.Ігнатович. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2011. - 320 с. - ISBN 978-617-589-033-2 : 25,40 грн.

84(2/8)
К 38
Киз, Дэниел.
         Цветы для Элджернона [Текст] : роман / Д. Киз ; пер. с англ. С.Шарова. - М. : Эксмо, 2011. - 384 с. - ISBN 978-5-699-34973-9: 25,00 грн.

84 (4УКР)6
К 59
Кокотюха, Андрій.
         Аномальна зона [Текст] : роман / А. Кокотюха. - К. : Нора-Друк, 2009. - 246 с. - (Морок). - ISBN 978-966-2961-39-3 : 28,00 грн.
        
К 84(4УКР - 4ЗАК)6
К 66
         Корзо [Текст] : альманах сучасної літератури Закарпаття / упор. М.М.Рошка. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2008. - 358 с. - (Джинсове покоління - 2). - ISBN 978-966-2195-22-4: 15,00 грн.

84(4УКР)
К 68
Королева, Наталена Андріянівна.
         Твори [Текст] : автобіографія; Предок; Без коріння / Н. А. Королева ; упоряд. Ю.Винничук. - Львів : Каменяр, 2009. - 419 с. : портр. - (Спадщина). - ISBN 978-966-607-110-4 : 60,57 грн.

84(2/8)
К 76
Коэльо, Пауло.
         Алхимик [Текст] : роман / П. Коэльо ; пер. с португ. А.Богдановского. - М. : АСТ: Астрель, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-17-052072-5: 21,00 грн.

84 (2/8)
Л 25
Ларссон, Стиг.
         Девушка с татуировкой дракона [Текст] : роман / С. Ларссон ; пер. со шведск. А.Савицкой. - М. : Эксмо, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-699-38371-9 : 48 грн.

84(4УКР)6-44
М 20
Малик, Галина.
         Вуйко Йой і Лишиня [Текст] : повість / Г. Малик. - К. : Грані-Т, 2010. - 128 с. : іл. - 2-ге видання перероблене. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-004-2: 33,00 грн.

84 (4УКР)6
М 34
Матіос, Марія.
         Нація [Текст] / М. Матіос. - Видання шосте. - Львів : ЛА "ПІРАМІДА", 2011. - 256 с. - ISBN 978-966-441-210-7 : 28,00 грн.

84 (4УКР)6
М 34
Матіос, Марія.
         Солодка Даруся [Текст] : драма на три життя,  / М. Матіос. - Видання сьоме. -  Львів : ЛА "ПІРАМІДА", 2011. - 188 с. - ISBN 978-966-441-211-4 : 28,00 грн.

К 84 (4УКР - 4ЗАК)6-5
М 34
Матола, Василь.
         Днесь час такый... [Текст] : поезія / В. Матола. - Ужгород : ПП "Повч Р.М.", 2008. - 156 с. – 10,00 грн.

К 84(4УКР- 4ЗАК)6-5
М 37
Матола, Микола.
         Структура голосу [Текст] : поезії / М. Матола. - Ужгород : Карпати, 2011. - 376 с. - ISBN 978-966-671-267-0 : 27,00 грн.

К 84(4УКР- 4Зак)6-5
М 57
Мідянка, Петро Миколайович.
         Марамороський розлом [Текст] : поезії / П. М. Мідянка. - Ужгород : Карпати, 2011. - 216 с. - ISBN 978-966-671-271-7 : 32,00 грн.
        
К 84 (4УКР - 4ЗАК)6-5
П 16
Панчук, Надія Михайлівна.
         Скоромороз [Текст] : поезії / Н. М. Панчук. - Ужгород : Вид. О.Гаркуші, 2010. - 80 с. : іл. - ISBN 978-617-530-017-6 : 20,00 грн.

К 84 (4УКР - 4ЗАК) 6
П 42
Повх, Лідія Петрівна.
         Навздогін Вергілію [Текст] : лірика / Л. П. Повх. - Ужгород : "Вид-во Олександри Гаркуші", 2011. - 88 с. - ISBN 978-617-531-025-0 : 17,00 грн.

К 84(4УКР- 4ЗАК)6-5
П 42
Повх, Лідія Петрівна.
         Саламандра йде у мандри [Текст] : вірші для дітей / Л. П. Повх ; худ. оформ. М.Ходанич. - Ужгород : Карпати, 2011. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-671-305-9 : 31,00 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)6-65
П 67
         Поэтические шедевры ХХ века [Текст] : субъективная антология лучшей зарубежной поэзии: взгляд из центра Европы / сост. М.Рошко. - Ужгород : "Вид-во Олександри Гаркуші", 2011. - 164 с. - ISBN 978-617-531-030-4 : 25,00 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)
С 29
Селехман, Ганна Андріївна (1927-2011)
         "Що є життя?" [Текст] : збірка віршів / Г. А. Селехман. - Ужгород : ІВЦ УУБА-КаУ, 2012. - 96 с. – 20,00 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)6-5
С 32
Середа, Микола.
           Золота палітра [Текст] : вірші для дітей різного віку / М. Середа. - Мукачево : Карпатська вежа, 2012. - 92 с. – 18,00 грн.

84(4УКР)6-44
С 53
Сняданко, Наталка.
         Країна поламаних іграшок та інші подорожі [Текст] : повість / Н. Сняданко. - К. : Грані-Т, 2010. - 80 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-138-4: 19,80 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)
С 77
Станинець, Юрій Іванович (1906 -1994).
         Червона йонатаночка [Текст] : вибрані твори / Ю. І. Станинець ; передм. Н.Ребрик. - Ужгород : Гражда, 2011. - 640 с. : іл. - ISBN 978-966-176-073-7 : 74,00 грн.

К 84(4УКР-4ЗАК)6-7
Т 50
Товтин, Володимир Юрійович.
         Контрольний поцілунок [Текст] : гумор і сатира / В. Ю. Товтин. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2011. - 304 с. - ISBN 978-966-2921-76-2 : 29,00 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)
Х 69
Ходанич, Петро Михайлович.
         Косіння трави [Текст] : повість-есе, оповідання / П. М. Ходанич. - Ужгород : Видавництво TIMPANI, 2011. - 260 с. - ISBN 978-966-8904-49-3 : 23,00 грн.

К 84(4УКР - 4ЗАК)6-5
Ш 63
Шип, Юрій Васильович.
           Хто і що це? [Текст] : загадки в чотири рядки з двома завданнями / Ю. В. Шип ; худ. дизайн М.Орос, іл. до текстів з інтернетної теки та з ін. джерел. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2011. - 44 с. : іл. - ISBN 978-617-589-002-8: 24,50 грн.
85.        М И С Т Е Ц Т В О.

К 85.32(4УКР - 4ЗАК)
Г 12
Габорець , Василь Степанович.
             Жива легенда нашої культури [Текст] : документальна повість / В. С. Габорець . - Ужгород : Гражда, 2010. - 231 с. : фото. - ISBN 978-966-176-021-8 : 40,00 грн.

К 85.11(4УКР - 4ЗАК)
З - 26
        Замки Закарпаття [Фотоальбом] / В. Ньорба. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. - 79 с. - укр., англ. - ISBN 978-966-96740-7-4 : 65,00 грн.

85.14я6
П 14
             Палітра століть [Текст] : вибрані твори живопису з музеїв України / Ю. В. Белічко ; А.Ізотов. - Одеса : Маяк, 2010. - 200 с. : іл. - укр., англ. - ISBN 978-966-587-170-5 : 351,98 грн.

К 85.94я438
У 11
             У садах золотих... [Ноти] : пісні на слова Василя Кухти. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2011. - 112 с. : в т.ч. 8 с. іл. - ISBN 979-0-9007066-0-7 : 18,00 грн.

9.        ЛІТЕРАТУРА  УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

92(4УКР)
Е 64
              Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2005. 
        Т. 4   В– Вог. - 700 с. - ISBN 978-966-02-3354-Х : 100,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
              Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2006. 
        Т. 5.  Вод – Гн. - 728 с. - ISBN 978-966-02-3355-8 : 100,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
          Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2006. 
        Т. 6.   Го – Гю. - 712 с. - ISBN 978-966-02-3966-1 : 100,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
          Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2007. 
        Т. 7 Г – Ді. - 707 с. - ISBN 978-       966-02-4457-3 : 100,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
           Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2008. 
        Т. 8.   Дл – Дя; Додаток А – Г. - 715 с. - ISBN 978-966-02-4458-0 : 130,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
          Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2009. 
           Т. 9.   Е – Ж. - 711 с. - ISBN 978-966-02-5720-7 : 54,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
            Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2010. 
          Т. 10 З – Зор. - 711 с. - ISBN 978-966-02-5721-4 : 59,00 грн.

92(4УКР)
Е 64
            Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2011. 
            Т. 11.   Зор - Как. - 711 с. - ISBN  978-966-02-5720-7 : 54,00 грн.

К 92(4УКР - 4ЗАК)
К-17
               Календар краєзнавчих  пам'ятних дат на 2012 рік [Текст] : рек. бібліогр. посіб. / ЗОУНБ ім.. Потушняка, від. краєзнавч. л-ри, інформ.-бібліогр. від.; уклад.: Н.М.Вачиля, Г.В.Бобонич, І.М. Горват; відп. за вип. Л.З.Григаш; випуск. ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. - 332 с. - ISBN 978-966-387-056-4 : 27,00 грн.


Немає коментарів:

Дописати коментар