СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

середа, 11 лютого 2015 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕК РАЙОНУ 2014 РОКУ

                                  2.   ПРИРОДНИЧІ   НАУКИ.

26.89(4УКР)
Т - 66
Третяк, Анна.
         Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні. [Текст] : для дітей мол. та сер. шк. віку / А. Третяк. - К. : АВІАЗ, 2013. - 168 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-83-8 : 85,23 грн.

К 28.688(4УКР)
Ч - 45
           Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ [Текст] / заг. ред. О.Ю.Мателешко, Л.А.Потіш. - Ужгород : Карпати, 2011. - 336 с. : іл. - ISBN 978-966-671-303-5 : 191,49 грн.3.   Т Е Х Н І К А.

К 36.99
С - 50
Середа, Микола.
         Монастирська кухня [Текст] : страви на піст і празник / М. Середа. - Львів : Свічадо, 2013. - 160 с. - ISBN 978-966-395-691-6 : 40.00 грн.
                                                                      
60.  СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ.

60.5
К – 85
Крючков, Георгій Корнійович.
          Майбутнє – за соціалізмом [Текст] : стратегії й тактиці боротьби за соціалізм – наукове обгрунтування / Г. К. Крючков. – К. : ТОВ Друкарня «Бізнесполіграф», 2012. – 64 с. – рос. мовою. – ISBN 978-966-1645-79-9 : 6,00 грн.
                                                                               
63.    ІСТОРІЯ.   ІСТОРИЧНІ  НАУКИ.

63.3(4УКР)41
Б - 78
Бокієвський, Василій Федорович.
          Історія хрещення Русі [Текст] / В. Ф. Бокієвський ; ред. кол. Г.Б.Мунін та ін. - К. : ТОВ "Видавництво Кондор", 2013. - 64 с. : іл. - ISBN 978-966-2588-12-5 : 20,00 грн.

63.3(4УКР)
Г - 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань,  І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.4. Кн.І: Серія «Суспільно-політичні твори» (доба Української Центральної Ради; березень 1917 р. – квітень 1918 р.)  / упор. С.Панькова.  - 2007. -  432 с. - ISBN 978-966-603-223-5 : 39,99 грн.

 63.3(4УКР)
Г - 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
          Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П.Сохань,  І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. - Львів : Світ, 2002.
          Т.4. Кн.ІІ: Серія «Суспільно-політичні твори» (листопад 1918 р. – жовтень 1926 р.)  / упор. С.Панькова.  - 2013. -  576 с. - ISBN 978-966-603-847-3 : 65,00 грн.

63.3(4УКР-2КИЇВ)
Д - 76
Друг, Ольга Миколаївна.
         Вулицями старого Києва [Текст] / О. М. Друг. - Львів : Світ, 2013. - 512 с. : іл. - (Історичні місця України). - ISBN 978-966-603-849-7 : 107,50 грн.

63.3(4УКР)
З - 14
Загребельний, Михайло Павлович.
          Павло Загребельний [Текст] / М. П. Загребельний ; худож.-оформл. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 121 с. - (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-5098-4 : 24,00 грн.

К 63.362- 38
З – 18
         Закарпатські угорці і німці : інтернування та депортаційні  процеси. 1944-1955 рр. [Текст] : збірник архівних документів і матеріалів / упор. О.М.Корсун. – Ужгород : Карпати, 2012. – 780 с. : іл.. – ISBN 978-966-671-347-9 : 100,00 грн.
                                                              
К 63.362.2
К – 53
       Книга Скорботи України [Текст] : Закарпатська обл. – Ужгород : Карпати, 2013.
       Т. 10 : Іменний покажчик до І-ІХ томів. – 896 с. – ISBN 978-966-671-346-2 : 66,00 грн.

63.3(4УКР)
К - 59
         Козацька абетка [Текст] : коротка історія українського козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд. О.С.Яремійчук; дизайн А.М.Пшінки. - К. : Веселка, 2013. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-01-0590-4 : 27,15 грн.

63.3(4УКР)
К - 62
Коляда, І. А.
         Богдан Хмельницький [Текст] / І. А. Коляда, В. І. Милько. - К. : ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-97340-3-7 : 19,51 грн.

63.3(4УКР)
Л - 82
Луняк, Євген.
          Минувшина України в романтичних історіях [Текст] : историческая литература / Є. Луняк. - К. : Книга, 2011. - 708 с. - ISBN 978-966-8314-63-6 : 145,44 грн.

63.3(2/8)
М - 17
Мак'явеллі, Нікколо (1469-1527).
           Флорентійські хроніки. Державець [Текст] / Н. Мак'явеллі ; пер. з іт. А.Перепаді. - Харків : ТОВ "Будинок друку", 2013. - 472 с. - ISBN 978-966-97238-5-7 : 62,00 грн.

63.3(0)3
М – 91
Мустафін Олексій Рафаїлович.
          Справжня історія Стародавнього світу [Текст] / О. Р. Мустафін; відпов. Л.Є.Красовицька. – Харків : ТОВ «Бібколектор», 2013. – 349 с. – ISBN 978-617-7013-15-9 : 89,25 грн.

63.3(4УКР)5
М - 90
Носко, Дмитро Вікторович.
         Чумацький шлях [Текст] / Д. В. Носко ; ред. кол. Г.Б.Мунін та ін. - К. : ТОВ "Патерик", 2013. - 64 с. : іл. - ISBN 978-617-7148-01-1 : 20,00  грн.

К 63.3
П – 12
Пагиря, Василь.
         Нижні Ворота [Текст] : історичний нарис про село на Верховині / В. Пагиря. – Мукачево : Карпатська вежа, 2012. – 127 с. : фото. – ISBN 978-966-8268-32-6 : 25,00 грн.

К 63.4
П – 25
Пеняк, Степан Іванович.
           Археологія Закарпаття : історія дослідження [Текст] : монографія / С. І. Пеняк, П. С. Пеняк. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2013. – 256 с. : 8 арк. іл.. : іл.. – ISBN 978-966-97151-4-2 : 50,00 грн.

К 63.3
С - 56
Сова, Петро Петрович.
               Сиві замки оповідають [Текст] : авторські легенди та історичні оповідання / П. П. Сова ; вст. ст. С.Федаки. - Ужгород : Карпати, 2014. - 144 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-966-671-372-1 : 50,00 грн.

63.3(4УКР)
С – 60
Солдатенко, Валерій Федорович.
                Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті [Текст] / В. Ф. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с. – ISBN 978-966-189-177-6 :54,60 грн.
                                                                      
63.3(4УКР)
С – 65
Сорока, Юрій Володимирович.
             Брестська унія [Текст] / Ю. В. Сорока. – К. : Золоті Ворота, 2013. – 119 с. – ISBN 978-966-2446-27-8 : 29,40 грн.

63.3(4УКР)
С – 65
Сорока, Юрій Володимирович.
              Бій під Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока. – К. : Золоті Ворота, 2013. – 120 с. – ISBN 978-966-2246-21-6 : 29,40 грн.

63.3(4УКР)
С – 65
Сорока, Юрій Володимирович.
         Дмитро Байда-Вишневецький [Текст] / Ю. В. Сорока. – К. : Золоті Ворота, 2013. – 120 с. – ISBN 978-966-2246-19-3 : 29,40 грн.
                                                             
63.3(4УКР)
Т – 56
Тома, Леонід Васильович.
         Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / Л. В. Тома. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 119 с. – ISBN 978-966-189-174-5 : 29,40 грн.

К 63.3
У – 11
          У рабстві [Текст] : усні історії примусових робітників із Закарпаття 1939-1944 років / упор., підг. Текстів, комент., прим. О.Грицака, Р.Офіцинського. – Ужгород : ІВА, 2013. – 166 с. – ISBN 978-617-501-072-3 : 28,00 грн.
                                                                  
63.3(4УКР)
У - 95
Ушкалов, Леонід Володимирович.
         Григорій Сковорода [Текст]  / Л. В. Ушкалов. - Харків : Фоліо, 2013. - 123 с. - ISBN 978-966-97231-6-1 : 24,00 грн.

63.3
Ц - 87
Цуріка, Людмила.
         Історія дитячої книги зі стародівніх часів до сьогодення [Текст] : для дітей шк. віку / Л. Цуріка. - К. : АВІАЗ, 2013. - 72 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-87-6 : 30,71 грн.

63.3(4УКР)
Я - 60
Яневський, Данило Борисович.
              Проект "Україна".  [Текст] : відомі історії нашої держави / Д. Б.  Яневський ; худ. - оформ. О. Д. Кононученко. - Харків : ФОЛІО, 2014. - 287 с. : іл. - ISBN 978-966-03-6874-3 : 90,00 грн.

63.3(4УКР)6
Я – 60
Яневський, Данило Борисович.
         Проект «Україна». 30 червня 1941 року, акція Ярослава Стецька [Текст] / Д. Б. Яневський. – Харків : Факт, 2013. – 283 с. – ISBN 978-966-637-757-2 : 49,35 грн.
                                                                             
63.3(4УКР)6
Я – 60
Яневський, Данило Борисович.
               Проект «Україна». Жертва УПА. Місія Романа Шухевича [Текст] / Д. Б. Яневський. – Харків : Факт, 2013. – 283 с. – ISBN 978-966-637-756-5 : 49,35 грн.
                                                                              
65.  ЕКОНОМІКА.  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ.

65.278я2
Д – 58
         Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність ОГС в Україні [Текст] : довідник з фандрейзингу / Творчий центр ТЦК; упоряд. : Л.Паливода та ін. – Випуск 7. – К. : ТОВ «Макрос», 2009. – 156 с. – ISBN 978-966-2022-10-0 : 18,00 грн.
                                                                  
65.26-56
О – 52
Оксаніч Сергій Михайлович.
         Нація Колобків починає і виграє [Текст] / С. М. Оксаніч – К. : ВГ «АТОПОЛ», 2013. – 128 с. : мал. – ISBN 978-966-2459-03-6 : 18,90 грн.

65.9(4УКР)
Т – 78
         Трудный выбор [Текст] : вчені й політики про варіанти інтеграції України / ред. І.Г.Бойко. – К. : ТОВ Друкарня «Бізнесполіграф», 2013. – 96 с. – рос. мовою. – ISBN 978-966-139-017-0 : 8,00 грн.

66.   ПОЛІТИКА.  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ.

66.4(4УКР)
У - 45
         Україна: час вибору [Текст] : проект здійснено за підтримки міжнародного фонду "Відродження". - К. : Україна, 2014. - 44 с. - 10,00 грн.

66.3(4УКР)
Ш - 24
Шаповал, Юрій Іванович.
           Петро Шелест [Текст] / Ю. І. Шаповал. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 127 с. - ISBN 978-617-7012-15-2 : 24,00 грн.

67.  ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ.

67.9(4УКР)
З - 38
         Захист прав дитини в Україні [Текст] : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю.О. Павленка. - К. : Видавництво "К.І.С", 2014. - 187 с. - ISBN 978-617-684-077-0 : 40,00 грн.

67.71
З – 43
         Звіт про результати впровадження  програми зовнішньої оцінки  якості  функціонування  суду за методологією карток громадянського звітування (КГЗ) [Текст] / упоряд. В.Купрій. – К. : Творчий центр ТЦК, 2013. – 92 с. – 22,00 грн.

67.9(4УКР)300
Т – 48
Ткачук, Анатолій.
         Земля, село, люди. [Текст] : що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / А. Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2012. – 64 с. – ISBN 978-966-8312-60-1 : 6,00 грн.

73.    НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

73(4УКР)
Т - 33
         Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України, 2013. - 224 с. - ISBN 978-966-02-6947-7 : 43,89 грн.

74.    ОСВІТА.   ПЕДАГОГІЧНА НАУКА.

74.100.5
Д - 13
Давидова, Оксана.
          Розумні ігри для малят [Текст] / О. Давидова ; худож. У.Балан. - К. : Мамине сонечко, 2013. - 35 с. : іл. - ISBN 978-617-7057-03-0 : 12,41 грн.

К 74.03
П – 12
Падяк, Валерій.
         Русинська школа: відродження народної освіти [Текст] : нарис / Валерій Падяк; дослідний центр карпатознавства при Вид-ві В.Падяка, ЗОБФ «Русинська школа»; фото В.Падяка. – Видання перше. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2013. – 64 с. : у т.ч. 16 кольор. вкл. – ISBN 978-966-387-077-9 : 20,00 грн.
                                                                          
77.   ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНОК

К 77.2
З - 18
         Заклади культури клубного типу Закарпатської області у цифрах і фактах [Текст] : інформаційно-аналітичний збірник. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2012. - 200 с. : 48 с. вкл. - ISBN 978-966-2921-82-3 : 89,00 грн.

К 77.2
З - 18
         Заклади культури клубного типу Закарпатської області. Посада – методист [Текст] : інформаційно-аналітичний збірник / ред. Л. Яцишин. – Ужгород : КП «Ужгородська міська друкарня», 2013. – 168 с. : 8 с. вкл. – ISBN 978-966-2921-97-7 : 89,00 грн.
                                                                       
78.  БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА.  БІБЛІОГРАФІЯ.

К 78.34
Б – 59
         Бібліотечна кухня [Текст] : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / літ. ред. Г.Харук. – К. , 2013. – 83 с. : іл. – (Сучасна бібліотека). – 25,00 грн.
                                               
78.3я7
З – 14
Загуменна, Віра Вікторівна.
         Адвокація: представлення інтересів бібліотек [Текст] : посібник для бібліотекарів за програмою  підвищення кваліфікації / В. В. Загуменна ; Українська бібліотечна асоціація; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти; Головний тренінговий центр для бібліотекарів. – К. : САММІТ-КНИГА, 2013. – 79 с. – ISBN 978-617-661-050-2 : 40,00 грн.

78.3я7
П – 22
Пашкова, Валентина Степанівна.
          Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника [Текст] : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков; Українська бібліотечна асоціація; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти; Головний тренінговий центр для бібліотекарів.  – К. : САММІТ-КНИГА, 2013. – 95 с. – ISBN 978-617-661-049-6 : 50,00 грн.

81  МОВОЗНАВСТВО.
К 81.2
Ч – 75
Чорі, Юрій Семенович.
          Словарь русинського языка [Текст] : у п'яти томах. Т. 1. (А – Ж) / Ю. С. Чорі ; ред. І кор. В.Петраш, Л.Філь. – Ужгород : ТОВ «ІВА», 2013. – 442 с. – ISBN 978-617-501-078-5 : 134,00 грн.

К 81.2
Ч – 75
Чорі, Юрій Семенович.
          Словарь русинського языка [Текст] : у п'яти томах. Т. 2. (З-И-І-Ї-Ы-Й-К-Л-М) / Ю. С. Чорі. – Ужгород : ТОВ «ІВА», 2014. – 568 с. – ISBN 978-617-501-078-5 : 133,34 грн.

 82.    Ф О Л Ь К Л О Р.

82.3(4УКР)
Д – 57
           Добрі казки [Текст] / укл. Л.М.Гуменна; іл. Н.Л.Рудіян, С.О.Зощенко. - Харків : Чайка, 2013. - 64 с. : іл. - (Світ казок). - ISBN 978-617-695-112-4 : 20,00 грн.

82.3(4УКР)
З – 23
          Залізний вовк [Текст] : українські народні казки. – Харків : ТОВ «Сінтекс, ЛТД», 2011. – 64 с. : іл.. – ISBN 978-966-2136-32-6 : 22,00 грн.
                                                                         
82.3(2/8)
З - 34
Заремба, Володимир Вікторович.
          Чеські народні казки [Текст] / В. В. Заремба ; ред. кол. Г.Б.Мунін та ін. - К. : ПП "Агенство по розповсюдженню друку", 2013. - 88 с. : іл. - ISBN 978-966-96674-0-3 : 40,00 грн.

К 82.3
Н - 30
          Народні балади Закарпаття [Текст] / у записах  П.Лінтура; вст. ст., упор. І.Сенька. - Ужгород : Карпати, 2013. - 208 с. - ISBN 978-966-671-367-7 : 32,00 грн.

82.3(2/8)
П - 97
          Перлини європейських казок [Текст] / укл. В.В.Борзова; іл. А.Кючюков, Н.Рудіян. - Харків : Чайка, 2013. - (Світ казок). - ISBN 978-617-695-114-8 : 20,00 грн.
                                                                        
Д  82.3(4УКР)
У - 45
           Українські народні казки [Текст]  / укл. В.В.Борзова; іл. Н.Л.Рудіян. - Харків : Чайка, 2013. - 64 с. : іл. - (Світ казок). - ISBN 978-617-695-116-2 : 20,00 грн.

82.3(2/8)
Ч - 20
           Чарівні казки Європи [Текст] / пер. І.Андрущенка; іл. В.Кузнєцова, М.Коваленко. - К. : Наш час, 2013. - 104 с. - (Равлик). - ISBN 978-617-7113-01-9 : 76,00 грн.

83.   Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О.

83.3(4УКР)6
З - 11
           З вершин і низин [Текст] : вісник XVII конкурсу ім. Мирона Утриска. Т.1. - Львів : Камула, 2014. - 400 с. : + 12 с. вклейка. - ISBN 978-966-433-096-8 : 50,00 грн.
                                                                         
К 83.3
І - 26
Ігнатович, О. С.
           Літературні портрети [Текст] / О. С. Ігнатович. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. - 120 с. - ISBN 978-617-596-112-4 : 30,00 грн.
                                                                         
83.0
Н - 17
Наєнко, Михайло.
         Інтим письменницької праці [Текст] : літературно-критичні дослідження / М. Наєнко. - [Б. м.] : ВЦ "Просвіта", 2013. - 736 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-2133-95-0 : 50,00 грн.

83.3(4УКР)
П - 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна.
          Іван Франко [Текст] / Т. М. Панасенко. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 122 с. - ISBN 978-966-97231-7-8 : 24,00 грн.
83.3(4УКР)
П - 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна.
           Леся Українка [Текст] / Т. М. Панасенко. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 123 с. - ISBN 978-966-97231-5-4 : 24,00 грн.

83.3(4УКР)
С - 37
Симоненко, Рем Георгійович.
         Тарас Шевченко та його доба. [Текст] : документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. У 3-х т. Т.1. / Р. Г. Симоненко ; худож.-оформл. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 495 с. : іл. - Укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-03-6578-0 : 80,00 грн.

83.3(4УКР)
С - 37
Симоненко, Рем Георгійович.
         Тарас Шевченко та його доба. [Текст] : документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. У 3-х т. Т.2. / Р. Г. Симоненко ; худож.-оформл. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 495 с. : іл. - Укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-03-6579-7 : 85,00 грн.

83.3(4УКР)
С - 37
Симоненко, Рем Георгійович.
         Тарас Шевченко та його доба. [Текст] : документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. У 3-х т. Т.3. / Р. Г. Симоненко ; худож.-оформл. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 527 с. : іл. - Укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-03-6580-3 : 88,75 грн.

83.3(4УКР)-8я2
У - 45
         Українські письменники [Текст] : довідник / відп. за вип. Преварська М.І. - К. : Велес, 2013. - 368 с. - ISBN 966-8263-43-Х : 50,00 грн.

84.    ХУДОЖНЯ   ЛІТЕРАТУРА.

К 84
Б - 20
Балега, Юрій Іванович.
         Бумеранг [Текст] : маленькі повісті та оповідання / Ю. І. Балега. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. - 200 с. - ISBN 978-617-596-111-7 : 40,00 грн.

84(2/8)
Б - 51
Бернгард, Томас (1931-1989).
         Холоднеча. Старі майстри [Текст] : роман, комедія / Т. Бернгард ; передм. та комент. Т.І.Гавриліва; худож.-оформл. Д.О.Кононученко. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 474 с. - пер. з нім. - (Б-ка світ. літ-ри). - ISBN 978-966-03-6539-1 : 50,00 грн.

84(2/8)
Б - 80
Бомарше, П'єр Огюстен (1732-1799).
              Севільський цирульник [Текст] : комедії / П. О. Бомарше. - Харків : ФАКТ, 2013. - 293 с. - пер. з фр. - ISBN 978-966-637-750-3 : 41,00 грн.

84(2/8)
Б - 83
Борхес, Хорхе Луїс (1899-1986).
           Вибрані поезії [Текст] / Х. Л. Борхес ; перекл. з ісп. С. Борщевського. - Львів : Кальварія, 2013. - 160 с. - ISBN 978-966-663-420-0 : 22,52 грн.

84(4УКР)6-44
Б - 90
Будник, Микола Кирилович.
          Самопожертва [Текст] : історичний роман / М. К. Будник. - К. : Укр. письменник, 2013. - 457 с. - ISBN 978-966-579-405-9 : 66,66 грн.

84(2/8)
В - 18
Варгас Льоса, Маріо.
         Сон кельта [Текст] : роман / М. Варгас Льоса ; пер. з ісп. В.Й.Шовкуна; художн.-оформл. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 539 с. - (Б-ка нобелів. лауретів). - ISBN 978-966-03-5820 : 57,00 грн.

84(4УКР)6
В - 37
Вершигора, Петро Петрович.
          Люди з чистою совістю [Текст] : спогади / П. П. Вершигора ; передм. В.І. Денисенка; упоряд. О.В. Лісовського. - К. : Україна, 2013. - 742 с. - ISBN 978-966-524-415-8 : 77,84 грн.

84(2/8)5-5
В - 33
Верлен, Поль.
               Романси без слів [Текст] : антол. укр. пер. поезій Поля Верлена / П. Верлен ; упоряд., додаток О.Крушинська; вступ. ст. О.Чередниченко. - К. : Либідь, 2011. - 408 с. : іл. - Франц. та укр. мовами. - ISBN 978-966-06-0588-6 : 84,12 грн.

84(2/8)
Г - 20
Гарі, Ромен.
         Коріння небес [Текст] : роман / Р. Гарі ; пер. з фр. Л.Г.Кононовича; худож.-оформл. О.Г.Жуков. - Харків : Фоліо, 2013. - 603 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6498-1 : 72,00 грн.

84(4УКР)6-5
Г - 56
Гнатюк, Людмила.
         Циркова вистава [Текст] : для дітей мол. шк. віку /             Л. Гнатюк ; худ. І.Дубровіна-Заболотська. - К. : ГО "Об'єднання "ВСЕСВІТ", 2013. - 30 с. : іл. - ISBN 978-966-2505-03-0 : 49,00 грн.

84(4УКР)1
Г - 75
Грінченко, Борис.
         Драматичні твори [Текст] : драма / Б. Грінченко ; укл. О.В.Єременко. - К. : Антологія, 2013. - 224 с. - ISBN 978-966-97305-6-5 : 32,13 грн.

К 84 - 5
Г - 96
Густі, Василь Петрович.
         Зоря Біловежі [Текст] : ліричні драми та поезії / В. П. Густі. - Ужгород : Карпати, 2013. - 258 с. : іл. - ISBN 978-966-368-4 : 29,30 грн.

84(2/8)
Д - 19
Данте, Аліг'єрі (1265-1321).
         Божественна комедія [Текст] / А. Данте ; пер. з італ. та примітки Є.А.Дроб'язко; передм. О.Б.Алексєєнко. - К. : ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", 2013. - 608 с. - ISBN 978-966-97340-2-0 : 83,42 грн.

84(4УКР)6-44
Д - 69
Дорошенко, Вадим.
         Пригоди Солі та Олі [Текст] : оповідання для дітей мол. та сер. шк. віку / В. Дорошенко ; худ. А.Терещенко. - К. : Мамине сонечко, 2013. - 36 с. : іл. - ISBN 978-617-7057-02-3 : 12,45 грн.

84(4УКР=РОС)6-5
Д - 75
Дробот, Василь Леонідович.
         Лірика [Текст] : вибрані поезії / В. Л. Дробот ; упоряд. Т.В.Майданович. - К. : Криниця, 2013. - 544 с. : портр. - рос. мовою. - ISBN 978-966-2434-19-4 : 47,03 грн.

К 84
Д - 84
Дурунда, Андрій Ілліч.
          Сім янголів затрубили... [Текст] : новели та оповідання / А. І. Дурунда. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2013. - 256 с. - ISBN 978-966-2921-99-1 : 50,00 грн.

84(4УКР)6
Е - 81
Есаулов, Олександр Юрійович.
          Game over ! [Текст] / О. Ю. Есаулов. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 140 с. - ISBN 978-617-7013-00-5 : 38,00 грн.

84(4УКР)
Е - 81
Есаулов, Олександр Юрійович.
         Канікули для Інформи [Текст] : повість / О. Ю. Есаулов. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. - 236 с. - ISBN 978-966-189-176-9 : 44,10 грн.
                                                           
84(4УКР)6-4
Ж - 92
         Журналісти стріляють не кулями [Текст] / упоряд. О.М.Клубань. - К. : АНТ, 2013. - 200 с., фото. - ISBN 978-966-97332-1-4 : 45,00 грн.

84(2/8)
З - 43
Звево, Італо (1861-1928)
              Самопізнання Дзено [Текст] : роман / І. Звево ; пер. з італ.  М.Прокопович. - Харків : ТОВ Творч. об-ня "Гімназія", 2013. - 411 с. - ISBN 978-966-474-195-5 : 42,00 грн.
                                                         
84(4УКР)6-44
З - 53
Земляк, Василь Сидорович.
               Вибране [Текст] : романи, оповідання / В. С. Земляк ; вступ. слово О.О.Сизоненка; упоряд. Б.О.Прокопенка. - К. : Україна, 2013. - 720 с. - ISBN 978-966-524-419-6 : 68,53 грн.

84(4УКР)6-5
І - 20
Іванов, Дмитро Йосипович.
         Зорі над Україною [Текст] : вибрані поезії / Д. Й. Іванов ; передм. М.Ф. Слабошпицького, післям. В.О.Базилевського. - К. : Укр. письменник, 2013. - 412 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-579-407-3 : 66,66 грн.

84(2/8)
К - 17
Кальдерон, Педро (1600-1681).
         Стійкий принц. Дама-примара [Текст] : п'єси / П. Кальдерон ; пер. з іспан. С.Ю.Борщевського; передм., прим. Т.М.Рязанцевої. - К. : ТОВ "Юрид. фірма "Кордон", 2013. - 251 с. - ISBN 978-966-97331-0-8 : 61,00 грн.

84(4УКР)6-44
К - 46
Кичинський, Анатолій Іванович.
          Жива і скошена тече в мені трава [Текст] : вибрані твори / А. І. Кичинський ; передм. М.Г. Жулинського. - К. : Укр. письменник, 2013. - 573 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - ISBN 978-966-579-404-2 : 66,66 грн.

84(4УКР)-5
К - 53
         Книга про Батька [Текст] : українські поети ХІХ-ХХІ ст.: антологія / упоряд. та передм. В.Л.Чуйка. - К. : Криниця, 2013. - 352 с. : іл. - ISBN 978-966-2434-18-7 : 39,17 грн.

84(2/8)
К - 53
Кнутсон, Єста.
          Пелле Безхвостий у школі [Текст] : повість-казка / Є. Кнутсон ; пер. зі швед. Г.Кирпи; худ. О.Рута. - К. : Юніверс, 2010. - 100 с. : іл. - ISBN 978-966-8118-74-6 : 8,00 грн.

84(4УКР)1
К - 55
Кобилянська, Ольга.
               Огрівай, сонце... [Текст] : збірка малої прози / О. Кобилянська ; упорядкув., вступ. ст. та прим. Я.Б.Мельничук; пер. нім. Н.П. Щербань. - Чернівці : Букрек, 2011. - 400 с. : іл. - укр. та нім. мовами. - ISBN 978-966-399-296-9 : 126,24 грн.

К 84 - 5
К - 88
Кудрявська, Людмила Борисівна.
         Азбука Природи [Текст] : вірші для дітей мол. та сер. шк. віку / Л. Б. Кудрявська. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. - 112 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-617-531-096-0 : 54,00 грн.

К 84 - 5
К - 89
Кузан, Василь Васильович.
           Все по 14 копійок, або Сонетний двір [Текст] / В. В. Кузан ; худ. оформл. І.Бугір. - Ужгород : Карпати, 2013. - 216 с. - ISBN 978-966-671-369-1 : 34,00 грн.

84(4УКР=РОС)
К - 93
Курков, Андрій Юрійович.
           Бікфордів світ [Текст] : роман / А. Ю. Курков ; пер. з рос. В.С.Бойка; худож.-оформ. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 378 с. - ISBN 978-966-03-6523-0 : 46,00 грн.

84(4УКР=РОС)6-5
К - 95
Кучеренко, В. И.
           Громобой [Текст] : сказки / В. И. Кучеренко. - К. : ЭКО-ПРОДАКШН, 2013. - 80 с. - ISBN 978-966-1622-07-3 : 32,94 грн.

84(4УКР)6
Л - 64
Литовченки, Тимур і Олена.
              Кинджал проти шаблі [Текст] : авантюрно-історичний роман / Т. і О. Литовченки. - Харків : ТОВ Творч. об-ня "Гімназія", 2013. - 315 с. - ISBN 978-966-474-193-1 : 46,20 грн.

84(2/8)
Л - 59
Ліндгрен, Астрід.
         Малий та Карлсон, що живе на даху [Текст] : для мол. шк. віку / А. Ліндгрен ; перекл. зі шведс. О.Сенюк. - К. : Махаон-Україна, 2013. - 135 с. : іл. - ISBN 978-617-526-639-7 : 27,00 грн.

84(2/8)
Л - 76
Лондон, Джек (1876-1916).
            Північна Одіссея [Текст] : новели / Д. Лондон ; передм. і прим. Н.Д.Білик. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 410 с. - пер. з англ. - ISBN 978-617-7013-12-8 : 41,00 грн.

84(4УКР)6
Л - 83
Лузіна, Лада.
         Київські відьми. Постріл в Опері. [Текст] : роман / Л. Лузіна ; худож.-оформ. О.Д.Кононученко. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 441 с. - (Інтрига). - ISBN 978-966-03-6638-1 : 46,00 грн.

84(4УКР)6-5
М - 18
Маланюк, Євген.
         Єдиним сном, єдиним болем... [Текст] : поезії / Є. Маланюк ; пер. О.Архангельський. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 336 с. - (Поетична бібліотека Єлисаветградця). - укр., рос. мовами. - ISBN 978-966-189-187-5 : 58,82 грн.

84(4УКР)6
М - 19
Малик, Володимир Кирилович (1921-1998).
               Чумацький шлях [Текст] : роман, оповідання / В. К. Малик. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 315 с. - ISBN 978-617-7013-13-5 : 37,00 грн.

84(2/8)
М - 23
Манкелль, Геннінг.
         Італійські черевики [Текст] : роман / Г. Манкелль ; пер. зі швед. Г.А.Мамчур; худож.-оформ. О.Г.Жуков. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 314 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6502-5 : 42,00 грн.

84(2/8)
М - 47
Мелвілл, Герман (1819-1891).
         Мобі Дік [Текст] : роман / Г. Мелвілл ; пер. з англ. Д.О.Радієнко; передм. О.П.Горенко; прим. І.В.Летунівської; худож.-іл. Л.Е.Чайка. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 571 с. - ISBN 978-617-7013-11-1 : 55,00 грн.

К 84(4УКР) : (4СЛО)
М - 58
         Між Карпатами і Татрами [Текст] : поезія Надії Панчук у словацькому перекладі Юрая Андрічика / вст. сл., упоряд. Т.Ліхтей. - Вип. 21. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. - 80 с. - укр. та словацькою мовами. - ISBN 978-617-596-123-0 : 18,00 грн.
                                                                         
84(4УКР)
М - 65
Місяць, Лесь.
         І мерзнуть лапки гусячі на шибці [Текст] : вірші та оповідки для дітей мол. шк. віку / Л. Місяць ; худож. Е.А.Главацька. - Львів : Світ, 2013. - 64 с. : іл. - (Молодий "Світ" України). - ISBN 978-966-603-848-0 : 16,20 грн.

К 84
М - 75
Молдован, Стефан.
         Шлях до успіху [Текст] : спогади / С. Молдован ; пер. з англ. М.А.Падяк. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2013. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-387-075-5 : 24,00 грн.

84(4УКР)6-5
Н - 17
Надутенко, Олена.
         Про що співав єнотик [Текст] : вірші для дітей мол. шк. віку / О. Надутенко ; худ. О.В.Коломієць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2013. - 20 с. - ISBN 978-966-189-189-9 : 13,70 грн.

84(4УКР)
Н - 44
         Незвичайні пригоди звичайних дітей [Текст] : оповідання / укл. Л.В.Суворова. - К. : АТРАМЕНТ, 2013. - 112 с. - ISBN 978-966-2707-05-2 : 33,31 грн.

84(4УКР)
О - 61
         Оповідання, казки й вірші про тварин [Текст] / укл. Г.В.Матвеєва; худ. К.Васильєва, Л.Бейгер. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-14-5726-2 : 35,00 грн.
                                                                           
84(2/8)
О - 76
Остен, Джейн.
         Доводи розсудку [Текст] : роман / Дж. Остен ; пер. з англ. Т.О.Шевченко. - Харків : Факт, 2013. - 318 с. - ISBN 978-966-637-754-1 : 57,75 грн.

84(2/8)
О - 76
Остен, Джейн.
          Емма [Текст] : роман / Дж. Остен ; пер. з англ. В.К.Горбатька. - Харків : Факт, 2013. - 447 с. - ISBN 978-966-637-755-8 : 57,75 грн.

84(2/8)
П - 29
Петефі, Шандор.
         Поезії [Текст] : вибрані твори / Ш. Петефі ; перекл. з угор. Л.Первомайського. - К. : Міжнародна Громадська Академія "Модус Колоріс", 2006. - 334 с. - ISBN -966-96724-1-4 : 25,00 грн.

84(4УКР)7
П - 76
Прилуцький, Олександр.
         Здрастуй, моя Басю. [Текст] : повість для мол. шк. віку / О. Прилуцький. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2011. - 48 с. : іл. - ISBN 978-966-693-179-8 : 16,85 грн.

84(4УКР)
П - 78
         Проза Мистецького Українського Руху [Текст] : тексти та інтерпретації / упорядн. Світлана Шліпченко. - К. : Книга, 2013. - 576 с. - ISBN 978-966-8314-88-9 : 92,48 грн.

84(4УКР)-5
П - 81
Пронь, Леся.
         На крилах року [Текст] : вірші для дітей  дошк. та мол. шк. віку / Л. Пронь ; іл. В.Волонтирець. - К. : АВІАЗ, 2013. - 48 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-85-2 : 20,43 грн.

84(2/8)
П - 85
Пруст, Марсель (1871-1922).
         Альбертина зникає. У пошуках утраченого часу. [Текст] : роман / М. Пруст ; пер. з франц. та прим. А.Перепаді. - К. : Золоті Ворота, 2013. - 254 с. - ISBN 978-966-2246-31-5 : 40,00 грн.

К 84
Р - 15
Раді, Марія Георгіївна.
         Нерозлучні подруги Мея і Мія [Текст] : захопливі розповіді для дітей молодшого та середнього шкільного віку / М. Г. Раді. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2013. - 64 с. - ISBN 978-966-2921-92-2 : 30,00 грн.
                                                                             
К 84
Р - 15
Раді, Марія Георгіївна.
         Пригоди Петрика на Марсі [Текст] : фантастичні оповідання / М. Г. Раді. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2011. - 160 с. : іл. - ISBN 978-966-2921-68-7 : 35,00 грн.
                                                                              
К 84
Р - 81
Рошко, В'ячеслав Васильович.
         Перерваний політ [Текст] : збірка творів / В. В. Рошко ; упоряд., підгот. текстів, вст. ст. І.В.Хланти. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2013. - 234 с. - ISBN 978-617-589-040-0 : 30,00 грн.

84(2/8)
Р - 89
Руссо, Жан-Жак (1712-1772).
               Сповідь [Текст] : роман / Ж. -Ж. Руссо ; пер. В.М.Верховня. - К. : Техніка, 2013. - 636 с. - ISBN 978-966575-218-9 : 71,00 грн.

84(2/8)
С - 20
Сарамаго, Жозе.
               Сліпота [Текст] : роман / Ж. Сарамаго ; пер. з португ. В.Й.Шовкуна; художн.-оформ. О.М.Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 442 с. - (Б-ка нобелів. лауретів). - ISBN 978-966-03-6499-8 : 58,00 грн.

84(2/8)
С - 43
Скленіцка , Салес Франц.
             Малі драконенята так люблять пустувати [Текст] : оповідання / С. Ф. Скленіцка  ; пер. з нім. І.Андрущенка; худ. В.Кузнецов; іл. Лізи Манне. - К. : Наш час, 2013. - 26 с. : іл. - (Равлик). - ISBN 978-617-7113-00-2 : 25,72 грн.

84(4УКР)6-5
С - 47
Славута-Логвиненко, Анатолій Андрійович (1937-2012).
         Відторгнення серця [Текст] : вірші / А. А. Славута-Логвиненко. - К. : ПП "Золоті Ворота", 2012. - 200 с. - ISBN 978-966-2246-33-9 : 45,00 грн.

84(4УКР)6
С - 65
Сорока, Юрій Володимирович.
         Арахнофобія [Текст] : роман / Ю. В. Сорока. - К. : Золоті Ворота, 2013. - 251 с. - ISBN 978-966-2246-23-0 : 39,90 грн.

84(4УКР)6
С - 65
Сорока, Юрій Володимирович.
               Хотин [Текст] : роман / Ю. В. Сорока. - К. : Гетьман, 2013. - 476 с. - ISBN 978-966-2506-06-8 : 52,00 грн.

84(2/8)
У - 32
Уельбек, Мішель.
         Карта і територія [Текст] : роман / М. Уельбек. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 347 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-5083-0 : 40,60 грн.

84(2/8)
У - 48
Улицька, Людмила Євгенівна.
               Даніель Штайн, перекладач [Текст] : роман / Л. Є. Улицька ; пер. Н.Т.Чорпіти; худож.-оформл. Д.О.Самойленко. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 638 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6584-1 : 80,00 грн.

К 84
Ф - 32
Фединишинець, Володимир Степанович
         Бранці лісу, або Хащовики [Текст] : історико-пригодницький роман-гротеск із уст народу про життя Підкарпатської Русі у 30-х роках ХХ століття / В. С. Фединишинець. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2013. - 424 с. : іл. - ISBN 978-617-589-068-4 : 68,00 грн.

84(2/8)
Х - 15
Хайтман, Таня.
               Одержимые [Текст] : роман / Т. Хайтман ; пер.  с нем. Е.Пушкарской; худож. Н.Лях. - Харьков : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. - 368 с. - рос. мов. - ISBN 978-966-14-0583 : 18,00 грн.

84(4УКР)6
Х - 30
Хвильовий, Микола (1893-1933).
              Санаторійна зона [Текст] : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Хвильовий ; передм. та прим. М.Г.Жулинського; худож.-оформ. І.В.Осіпов. - Харків : Фоліо, 2013. - 382 с. - (Укр. літ.). - ISBN 978-966-03-5145-5 : 37,00 грн.

84(2/8)
Х - 98
Хьог, Петер.
         Смілла та її відчуття снігу [Текст] : роман / П. Хьог ; пер. В.М.Верховня; худож.-оформ. Д.О.Самойленко. - Харків : ФОЛІО, 2013. - 575 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6533-9 : 64,00 грн.

84(2/8)
Ц - 16
Цао, Сюецінь (1724-1764).
         Сон у червоному теремі [Текст] : роман: розд. 1-40 / С. Цао ; перекл. В.С.Бойка; передм. та прим. В.П.Чорнобая. - Харків : Факт, 2013. - 572 с. - ISBN 978-966-637-751-0 : 46,00 грн.

84(4УКР)
Ч - 42
Чемерис, Валентин Лукич.
         Ольвія [Текст] : роман / В. Л. Чемерис. - К. : Техніка, 2013. - 412 с. : іл. - ISBN 978-966-575-215-8 : 57,00 грн.

84(2/8)-5
Ч - 49
Черный, Саша (Гликберг Александр Михайлович).
         Стихотворения и рассказы для детей [Текст] : поэзия / С. Черный ; сост. М.Ефремов; худож. Ф.С.Рожанковский. - К. : Вища школа, 2013. - 151 с. : ил. - ISBN 978-966-2475-06-7 : 59,95 грн.

84(2/8)
Ч - 72
Чичибанин, Борис Алексеевич (1923-1994).
         Собрание стихотворений [Текст] : / сост. Л. С. Карась-Чичибанина; вступ. ст. С.Н.Буниной. - Харьков : ООО "Бибколектор", 2013. - 890 с. - ISBN 978-617-7013-01-2 : 70,00 грн.

84(4УКР)1
Ш - 37
Шевченко, Тарас Григорович.
             Повне зібрання творів: У 12 т. [Текст] / Т. Г. Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. -    
             Т. 8 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847 / Т. Г. Шевченко, ред. М.Г.Жулинський та ін.. - 2013. - 583 с. : портр. - ISBN 966-00-1276-9 : 207,10 грн.

84(4УКР)1
Ш - 37
Шевченко, Тарас Григорович.
             Повне зібрання творів: У 12 т. [Текст] / Т. Г. Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. -    
             Т. 9 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850 / Т. Г. Шевченко, ред. М.Г.Жулинський та ін.. - 2013. - 542 с. : портр. - ISBN 966-00-1293-6 : 192,90 грн.

К 84
Ш - 66
Шкіря, Василь Васильович.
         Таємниця Смерекового замку [Текст] : казки / В. В. Шкіря ; худ. оформл. О.Ладижець. - Ужгород : Карпати, 2013. - 232 с. : іл. - ISBN 978-966-671-364-6 : 50,00 грн.
                                      
84(4УКР)6
Я - 66
Янченко, Віра Арсенівна.
               Радар, або Сонцепоклонники [Текст] : роман-казка / В. А. Янченко. - Том 6, частина друга. - К. : ДІЯ, 2013. - 360 с. - ISBN 966-7665-83-6 : 20,00 грн.

85.   М И С Т Е Ц Т В О.

К 85.32
Б - 20
Балог, Клара Федорівна.
         Танці Закарпаття [Текст] : репертуарний збірник / К. Ф. Балог. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2013. - 168 с. : 20 с. іл. - ISBN 978-966-2921-96-0 : 40,00 грн.

К 85.318
Б - 76
         Божий Син днесь народився [Текст] : різдвяні пісні / Нотування мелодій, переклад та гармонізація В.І.Марушки. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2013. - 64 с. - ISBN 979-0-9007066-1-4 : 75,00 грн.

К 85.14я6
Г - 12
         Василь Габда. Живопис. [Образотворчий матеріал] : альбом / упорядкув. Владислава Габди, передм. Михайла Сирохмана; Управ. культури Закарпатської. облдержадміністрації. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. - 156 с. : іл. - Текст укр., англ. та угор. мовами. - Бібліогр.: 56 назв. - ISBN 978-617-531-095-3 : 105,00 грн.

К 85.31
З - 12
          За горою високою [Текст] : закарпатські народні пісні з архіву П.Милославського / упор. В. Д. Олесина. - Перечин : «Турпрес», 2006. - 184 с. - ISBN  966-8462-03-3 : 38,00 грн.


К 85.33
К - 55
Кобаль, Василь Васильович.
         Батя [Текст] : нариси про життя і творчий шлях видатного балетмейстера Срібної Землі - Закарпаття народного артиста України Михайла Львовича Суслікова - художнього керівника заслуженого ансамблю танцю України "Юність Закарпаття" обласного Будинку культури профспілок / В. В. Кобаль. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2011. - 208 с. : 48 с. вкл. - ISBN 978-966-2921-75-5 : 67,00 грн.

К 85.95
М - 29
Марушка, Віктор Іванович.
         Мелодії оркестру [Текст] : репертуарний збірник для оркестрів народних інструментів та супроводи до вокально-хорових творів для мішаного хору і жіночого вокального квартету / В. І. Марушка. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2010. - 172 с. - ISBN 978-966-2921-65-6 : 97,50 грн.

К 85.314
М - 34
Матій, Петро Петрович.
                У полоні мелодії [Ноти] : збірка пісень / П. П. Матій, В. С. Габорець. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2013. - 130 с. - ISBN 978-617-501-079-2 : 20,00 грн.
                                                                        
К 85.126
П - 32
Пилип, Роман Іванович.
                Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. [Текст] : типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями / Р. І. Пилип. - Ужгород : ПП "Повч Р.М.", 2012. - 468 с. : іл. - ISBN 978-966-8734-20-5 : 150.00 грн.
                                                                        
К 85.143
С - 34
Сігетій, Степан Васильович.
         Альбом репродукцій художніх творів [Текст] : репродукції / С. В. Сігетій ; ред. Л.Яцишин. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2012. - 95 с. : іл. - ISBN 978-966-2921-91-5 : 100,00 грн.

К 85.14 я6
Х - 98
         Художники Закарпаття [альбом] : альбом-каталог / упор.: Б.Кузьма, передм. М.Сирохман. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. - 167 с. : іл. - текст: укр., англ. - ISBN 978-617-531-038-0 :
100,00 грн.
                                                                       
К 85.364
Ц - 38
         Центр естетичного виховання [Текст] : практичний посібник / відпов. за випуск В.В.Рудейчук. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2012. - 54 с. : іл. - ISBN 978-966-2921-80-9 : 38,40 грн.

86.     Р Е Л І Г І Я.   М І С Т И К А.

86.37
Ч - 58
Чигиринська, Ольга Олександрівна.
              Християнство [Текст] / О. О. Чигиринська, О. Є. Дорошенко. - К. : Техніка, 2013. - 160 с. - ISBN 978-966-575-216-5 : 24,00 грн.

87.   Ф І Л О С О Ф С Ь К І    Н А У К И.
87
П - 58
Попович, Мирослав.
         Бути людиною [Текст] / М. Попович. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2013. - 223 с. - ISBN 978-966-518-635-9 : 50,23 грн.

87
Т - 98
Тюленєв-Лісовик, Леонід Петрович
              Консоліта [Текст] / Л. П. Тюленєв-Лісовик. - К. : Фенікс, 2009. - 244 с. - рос. мовою. - ISBN 978-966-651-714-5 : 20,00 грн.

9.     ЛІТЕРАТУРА  УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ.

К 91.9
М - 57
         Іван Мигович - політик, науковець, педагог [Текст] : біобібліографічний покажчик / ЗОУНБ ім. Ф.Потушняка; упорядк. Л.О.Ільченко; передм. В.Дзьобака; відп. за вип. Л.З.Григаш. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. - 112 с. - ISBN 978-966-387-070-0 : 20,00 грн.
                                                                        
К 91.9
П - 63
               Постаті і ритми закарпатського шістдесятництва: Василь Вароді, Людмила Кудрявська [Текст] : бібліографічний покажчик / упр. культури Закарп. обл. держ. адмін., ЗОУНБ ім. Потушняка; укл. М.Б.Бадида; авт. ст. та передм. Н.С.Ференц; ред. Л.О.Ільченко; відп. за вип. Л.З.Григаш. - Вид. 1-ше. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2013. - 92 с. : іл. - укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-387-058-8 : 13,16 грн.

К 91.9
Ф - 27
         Фатула Михайло Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик / ЗОМІАЦ, Медична б-ка; уклад. Н.С.Вакула, Л.С.Дума. - Ужгород : ЗОМІАЦ, 2012. - 92 с. : фото. - (Визначні постаті медицини Закарпаття). - 18,00 грн.
                                                                 
92(4УКР)
Е - 64
         Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2013. 
        Т. 13.   Киї - Кок. - 711 с. - ISBN 978-966-02-6814-2 : 47,00 грн.

К 92
К - 17
         Календар краєзнавчих  пам'ятних дат на 2014 рік [Текст] : рек. бібліогр. посіб. / ЗОУНБ ім.. Потушняка, від. краєзнавч. л-ри, інформ.-бібліогр. від.; уклад.: Н.М.Вачиля, Г.В.Бобонич, І.М. Горват, Ч.Ш.Горват; відп. за вип. Л.З.Григаш; випуск. ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2013. - 400 с. - ISBN 978-966-387-082-3 : 30,00 грн.                                                      

К 92
К - 53
         Книга Закарпаття : анотований каталог видань 2013 року [Текст] : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф.Потушняка) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка; уклад. Л.О.Ільченко; відп. за вип. О.М.Канюка. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2014. - 86 с.: іл. - ISBN 978-966-387-088-5 : 17,80 грн.

92(4УКР)
С - 78
Сташук, О. В.
               Я громадянин України [Текст] / О. В. Сташук ; ред. кол. Г.Б.Мунін та ін. - К. : ТОВ "Патерик", 2013. - 64 с. : іл. - ISBN 978-617-7148-00-4 : 20,00 грн.

Немає коментарів:

Дописати коментар