СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

середа, 12 лютого 2014 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕК РАЙОНУ ЗА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ

2.   ПРИРОДНИЧІ   НАУКИ.

28.68л6
Л - 93
Любчак,  Олександр.
        Заповідними стежками [Текст] : краєзнавчі нариси / О. Любчак. -Одеса : Маяк, 1980. - 111 с., 16 с. кольор. іл. - 0,50 грн.

К 28.58
Т - 98
Тюх, Юрій Юрійович.
               Рослинний покрив Національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати) [Текст]  / Ю. Ю. Тюх, С. М. Зиман, М. Ю. Дербак. - Ужгород : Ліра, 2011. - 160 с. - ISBN 978-617-596-059-2 : 30,00 грн.

К 26.34
П - 30
Петровці, Михайло Михайлович.
         Корисні копалини Закарпаття [Текст] / М. М. Петровці. - Ужгород : Патент, 2001. - 224 с. - ISBN 966-7725-33-2 : 12,50 грн.


3.   Т Е Х Н І К А

К 36.997
С - 32
Середа, Микола.
         Закарпатська народна цілюща кухня [Текст] / М. Середа ; ред.-упор. М.Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2012. - 153 с. - ISBN 978-966-8268-32-4 : 20.00 грн.

К 36.99
С - 50
Середа, Микола.
         Монастирська кухня [Текст] : страви на піст і празник / М. Середа. - Львів : Свічадо, 2013. - 160 с. - ISBN 978-966-395-691-6 : 40.00 грн.


4.    СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

42.19
А - 92
                Атлас медоносних рослин України [Текст] / Л.І.Бондарчук, Т.Д.Соломаха, А.М.Ілляш, В.А.Соломаха, В.Г.Горовий. - К. : Урожай, 2009. - 272 с. : іл. - Бібліогр.: с. 250-252. - ISBN 966-05-0034-3 : 65.00 грн.

5. ОХОРОНА  ЗДОРОВЯ.  МЕДИЦИНА

53.54(4УКР)
П - 16
Паненко, Анатолій Васильович.
         Полісистемна оптимізація санаторно-курортного лікування - здобутки та перспективи [Текст] : научное издание / А. В. Паненко. - Одеса : Одес. держ. медичний університет, 2006. - 204 с. : іл. 44, табл. 39, бібліогр. 457 назв. - ISBN 966-8266-51-Х : 27,00 грн.


63.    ІСТОРІЯ.   ІСТОРИЧНІ  НАУКИ.

К 63.3
Б - 20
Балагурі, Едуард Адальбертович.
         Закарпаття - земля слов'янська [Текст] : з історії слов'янських племен Закарпаття / Е. А. Балагурі, С. І. Пеняк. - Ужгород : Карпати, 1976. - 160 с. - 5.00 грн.

63.3(4УКР)6-8
Д - 69
Дорошенко, Дмитро.
                Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність [Текст] : историческая литература / Д. Дорошенко ; передм. проф. Любомира Белея; диз. сер. Н.Пономаренко. - Ужгород : Гражда, 2008. - 224 с. : іл. - (Ukrainica: ad fontes). - ISBN 978-966-8924-58-3 : 12.00 грн.

63.3(4УКР)я2
Е - 64
          Енциклопедія історії України [Текст] : у 10 т. / редкол. : В.А.Смолій (голова) та ін. _ К.: Наукова думка, 2012. - ISBN  966-00-0632-2
          Т.9 : Прил - С. – 2012 – 944 с.: іл. – ISBN 978-966-00-1290-5 : 156,60 грн.

К 63.362
З - 18
         Закарпатські втікачі в СРСР: через табори ГУЛАГу і Бузулук до рідних Карпат. 1939-1949 рр. [Текст] : архівні документи і матеріали. - Ужгород : Карпати, 2011. - 768 с. : іл. - ISBN 978-966-671-302-8 :86,00 грн.

63.3(4УКР)624
К - 80
         Кресова книга справедливих 1939-1945: про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН та УПА [Текст] : дослідження та матеріали. Т.12. / упор. Ромуальд Недзелько. - К. : Золоті ворота, 2013. - 239 с. - 20.00 грн.

К 63.362
Л - 68
Ловга, Василь Іванович.
            Десант над Менчулом [Текст] : (розвідгрупа "Закарпатці" серпень 1943 р.) / В. І. Ловга. - Мукачево : Карпатська Вежа, 2013. - 176 с. - ISBN 978-966-8269-35-9 : 20.00 грн.

63.3(4УКР)
Л - 84
Лунін, Сергій Ігорович.
            Іван Самойлович [Текст] / С. І. Лунін. - Харків : ТОВ "ПЕТ", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-16-4070-1 : 18.00 грн.

К 63.3
Н - 20
Найпавер, Каміл.
            Долі на злеті свого часу [Текст] : документально-історичні новели / К. Найпавер ; ред. М.Алмашій. - Ужгород : ПП Р.ПОВЧ, 2005. - 128 с. – 7,00 грн.

К 63.3
Н - 44
            Неспокійні серця ветеранів [Текст] : художньо-документальні оповіді, історичні матеріали / упорядк. І.Ю.Бігунця, І.Ф.Жигана, В.П.Гутника. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2012. - 176 с. - ISBN 978-966-2921-84-7 : 37.00 грн.

63.3(4УКР=ВІР)
Н - 63
Никогосян, Сергей.
             Элегия камней [Текст] : сборник документов и фотоматериалов / С. Никогосян, К. Ширинян. - Ужгород : Ліра, 2008. - 136 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-966-2195-03-3 : 25,00 грн.

63.3(4УКР)
Р - 81
Рощина, Наталія.
         Роксолана [Текст]  / Н. Рощина. - Харків : ТОВ фірма "Антологія", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-97-3058-9 : 18,00 грн.

63.3(2)622
Р - 88
Русин, Василь Павлович.
             На крутих перевалах [Текст] / В.П.Русин. - К.: Політвидав України, 1983. - 267 с., іл. - (Мемуари). - 1,10 грн.

К 63.5
Р - 88
         Русинський альманах 2012 [Текст] : сборник / А.Лявинець, М.Лявинець, С.Лявинець. - Ужгород : [б. и.], 2013. - 96 с. : іл. - русинською мовою. - 20,00 грн.

63.3(4УКР)
С - 13
Савченко, Віктор Анатолійович.
         Нестор Махно [Текст] / В. А. Савченко. - Харків : ТОВ "ПЕТ", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-16-4041-1 : 18,00 грн.

63.3(4УКР)
С - 13
Савченко, Віктор Анатолійович.
               Павло Скоропадський [Текст] / В. А. Савченко. - Харків : ТОВ "ПЕТ", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-16-4069-5 : 18,00 грн.

К 63.3
С - 31
Сенько, Іван Михайлович.
               Від часів Лаборця до сьогодення [Текст] : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. М. Сенько. - Ужгород : Карпати, 2012. - 304 с. : іл. - ISBN 978-966-671-338-7 : 36.00 грн.

63.3(4УКР)4
С - 32
Сергійчук, Володимир Іванович.
               Іменем Війська Запорозького [Текст] : українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ - середини ХVІІ століття / В. І. Сергійчук. - К. : Вид-во "Україна", 1991. - 253 с. - Бібліогр.: с. 247-252. - ISBN 5-319-00711-6 : 12.00 грн.

63.3(4УКР)
С - 79
Степаненко, М. Л.
         Майже все про загибель В.М.Чорновола [Текст] / М. Л. Степаненко. - К. : Вид-во "Україна", 2007. - 552 с. : іл., фото. - 35.00 грн.

63.3(4УКР)
Т - 13
Тагліна, Юлія Сергіївна.
               Михайло Грушевський [Текст]  / Ю. С. Тагліна. - К. : ТОВ "КЕТС", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-97-2512-7 : 18,00 грн.

63.3(0)я43
Ч - 15
Чайковський, Анатлолій.
              Війна чи військова злочинність [Текст] : збірник публікацій / А. Чайковський ; Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг. - К. : Золоті ворота, 2013. - 127 с. - (Історична правда). - ISBN 978-966-2246-26-1 : 10.00 грн

 65.      ЕКОНОМІКА.
ЕКОНОМІЧНІ   НАУКИ.

65я20
Е - 45
             Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т. Т.1 (А – Н) / за ред. С. В. Мочерного; Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. - Львів : Світ, 2011. - 616 с. - ISBN 978-966-603-425-3 : 50,00 грн.

65я20
Е - 45
             Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т. Т.2 (О – Я) / за ред. С. В. Мочерного; Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. - Львів : Світ, 2011. - 616 с. - ISBN 978-966-603-425-3 : 50,00 грн.

65.053я73
І - 23
Івахненко, Валентин Михайлович.
         Курс економічного аналізу [Текст] : навчальний посібник / В. М. Івахненко. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2002. - 190 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-7767-54-Х : 15.00 грн.

65.049
Ф - 32
Федака, Сергій.
          Сучасна Україна [Текст] : портрет з натури / С. Д. Федака. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. - ISBN 978-617-596-047-9 : 33.30 грн.

66.   ПОЛІТИКА.  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ.
66.1
С - 69
       Социализм: ХХІ век [Текст] : поиск путей к справедливому строю - с учетом объективных реалий, современных запросов и уровня сознательности людей  / Мигович І.І., Арсеєнко А.Г., Саприкін В.О. та ін. - К. : ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2013. - 488 с. - рос. мовою. - ISBN 978-966-139-004-0 : 20,00 грн.

66.3(4УКР)
К - 59
Кокотюха, Андрій Анатолійович.
         Леонід Кравчук [Текст] / А. А. Кокотюха. - К. : ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-97-2438-0 : 18,00 грн.

 67.     ДЕРЖАВА   І   ПРАВО.
 ЮРИДИЧНІ  НАУКИ.

67.99(4УКР)
Л - 17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
         Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. - Вид. 4-те, доповн. і переробл. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. - 456 с. - ISBN 978-617-596-045-5 : 40,00 грн.

67.523
Т - 12
Табурянський, Леопольд Іванович.
                ГПУ [Текст] : / Л. І. Табурянський. - Дніпропетровськ : Дріант, 2013. - 488 с. - рос. мов. - ISBN 78-966-2394-10-8 : 50,00 грн.

67.9(4УКР)я7
Т - 24
Тацишин, Ігор Богданович.
         Адміністративно-правове забезпечення рекламних відносин в Україні [Текст] : монографія / І. Б. Тацишин. - Львів : ТзОВ "Сплайн", 2011. - 200 с. - ISBN 978-617-596-046-2 : 25.00 грн.

                                 
74.    ОСВІТА.   ПЕДАГОГІЧНА НАУКА

К 74
Г - 20
Гармасій, Ірина Михайлівна.
              Висока наука: Ужгородський національний [Текст] : інтерв'ю / І. М. Гармасій. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 224 с. : 8 с. кол. іл. - ISBN 978-966-176-008-9 : 25,00 грн.

74.100
Т - 39
Тібболлз, Джефф.
            Кращі  ігри для вечірок [Текст] / Д.Тібболлз. - Харків :  Клуб сімейного дозвілля, 2003. - 320 с. - Пер. з англ. - ISBN 966-7857-54-9 :          18,00 грн.

 75.     ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА
І   СПОРТ.
К 75
Г - 34
Ганич, Йосип.
               Шашки на Закарпатті [Текст] : документальне публіцистично-історичне видання / Й. Ганич. - Ужгород : Карпатська вежа, 2011. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-8269-24-2 : 60,00 грн.

К 75
К - 61
Коломієць, Анатолій.
              Юні закарпатці у Міжнародних дитячих іграх [Текст] : альбом / А. Коломієць. - Ужгород : ПП Бреза, 2012. - 56 с. : іл. - укр., англ. – 23,50 грн.

76.   ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ
К 76
Ч - 25
Часто, Петро Іванович.
             Вільне слово американської України [Текст] : історіографічне видання / П. І. Часто. - Ужгород : Видавництво TIMPANI, 2012. - 816 с. - ISBN 978-966-8904-67-7 : 52,00 грн.

К 76
Ш - 24
Шаповалова, Галина Валентинівна.
              Гостримо перо [Текст] : основи журналістикознавчих розвідок / Г. В. Шаповалова, Я. М. Шебештян. - Ужгород : Карпати, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-671-337-0 : 30,00 грн.

77.     ДОЗВІЛЛЯ   ТА   ВІДПОЧИНОК.

К 77.2
З - 18
         Заклади культури клубного типу Закарпатської області у цифрах іфактах [Текст] : інформаційно-аналітичний збірник. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2012. - 200 с. : 48 с. вкл. - ISBN 978-966-2921-82-3 : 89.00 грн.

78.  БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА.  БІБЛІОГРАФІЯ

78.30я7
Х - 46
Хіміч, Ярослава Олегівна.
               Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек [Текст] : посіб для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч ; Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К, : Самміт-книга, 2012. - 88 с. - ISBN 978-617-661-021-2 : 25,00 грн.

78.30я7
Ш - 37
Шевченко, Ірина Олександрівна.
         Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Текст] : посіб для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / І. О. Шевченко ; Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-книга, 2012. - 76 с. - ISBN 978-617-661-022-9 : 25,00 грн.


81   МОВОЗНАВСТВО

81(4УКР)
Б - 43
Белей, Любомир Омелянович.
               Ім'я дитини в українській родині [Текст] : научно-популярная литература / Л. О. Белей ; худож. -оформ. О.М.Артеменко. - К. : ТОВ "Далечінь", 2013. - 288 с. - ISBN 978-966-3410-5 : 25,00 грн.

К  81.2(4УКР)
Х - 55
Хланта, Іван Васильович.
         Рідна мова - дар Божий [Текст]  / І. В. Хланта. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2012. - 194 с. : іл. - ISBN 978-617-589-041-8 : 24,00 грн.


 82.    Ф О Л Ь К Л О Р.

82.3(4УКР)
І - 64
Ізбаш, Олекса.
         Військо Даждьбога [Текст] : казки та легенди про героїв, богів, духів давніх слов'ян / О. Ізбаш ; худож. Я.Кернер-Вернер. - К. : АВІАЗ, 2013. - 164 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-71-5 : 59,85 грн.

82.3(4УКР)
І - 90
          Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях [Текст] : для мол. та сер. шк. віку / ред.-укл. О.А.Волосевич. - Львів : Аверс, 2013. - 288 с. - (Скарбничка школяра). - ISBN 966-7466-48-5 : 50,00 грн.

82.3(4УКР)
Г - 39
         Герої України в казках та легендах [Текст] : для мол. та сер. шк. віку / ред.-укл. О.А.Волосевич. - Львів : Аверс, 2006. - 360 с. : іл. - (Скарбничка школяра). - ISBN 966-8386-29-9 : 50,00 грн.

К 82.3
К - 14
         Казкар: народні казки Українських Карпат [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів, приміт. та слов. І.В.Хланти; біографічно-літературознавчий портрет В.П.Марка. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2012. - 248 с. : іл. - ISBN 978-617-589-051-6 : 31,15 грн.

82.3(4УКР)
К - 90
              Культура України в казках та легендах [Текст] : для мол. та сер. шк. віку / ред.-укл. О.А.Волосевич. - Львів : Аверс, 2010. - 328 с. : іл. - (Скарбничка школяра). - ISBN 966-8386-06-Х : 50,00 грн.


83.   Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О.

83.3(4УКР)
Г - 58
              Гоголь. Містика та реальність [Текст] : биография отдельного лица / упорядк. Л.Цуріка. - К. : АВІАЗ, 2013. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-76-0 : 49,35 грн.

К 83.3
Д - 58
Довганич, Омелян Дмитрович.
               Шляхами пошуків і знахідок: безсмертний голос Срібної Землі. [Текст] : літературознавчі студії: нариси, статті, рецензії / О. Д. Довганич ; передм. І.В.Хланти. - Ужгород : Гражда, 2005. - 120 с. - ISBN 966-7112-99-3 : 8,00 грн.

83.3(4УКР)
Л - 17
Лазарук, Мирослав Ярославович.
               Микола Вінграновський : Степовий Сварог [Текст] : есе про незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським / М. Я. Лазарук. - Харків : ТОВ "ПЕТ", 2013. - 192 с. - ISBN 978-966-16-4040-4 : 20,00 грн.

83.3(4УКР)
П - 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна.
         Марко Вовчок [Текст] / Т. М. Панасенко. - К. : ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-97-3400-6 : 18,00 грн.

83.3(4УКР)8
С - 16
Салига, Тарас Юрійович.
               Розкуймося, братаймося [Текст] / Т. Ю. Салига. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 160 с. - ISBN 978-966-8924-95-8 : 10,00 грн.

83.3(4УКР)8
С - 16
Салига, Тарас Юрійович.
         Франко - Каменяр [Текст] / Т. Ю. Салига. - Ужгород : Ґражда, 2007. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-8924-42-2 : 15,00 грн.

К 83.3 - 8
С - 58
Сливка, Олександр Іванович.
              На цій тяжкій дорозі [Текст] : спогади і роздуми / О. І. Сливка ; передмова Н.Ребрик, Н.Гайдур. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 276 с. - ISBN 978-966-176-032-4 : 20,00 грн.

К 83.3
С - 91
                Сучасні письменники Закарпаття [Текст] / Закарпат. обл. орг. Нац. спілки письменників України, Закарпат. обл. унів. наук. б-ка ім. Ф.Потушняка; упор. : П.Ходанич, Н.Панчук; відп. за вип.: В.Густі, Л.Григаш. - Ужгород : Папірус-Ф, 2013. - 20 с. : іл. – 6,00 грн.

83.3(4УКР)
Т - 56
Тома, Леонід Васильович.
         Микола Гоголь [Текст] / Л. В. Тома. - Харків : ТОВ фірма "Антологія", 2013. - 128 с. - ISBN 978-966-97-3059-6 : 18,00 грн.

К 83.3 - 8
Ф - 42
Фенцик, Оксана Миколаївна.
         "...Життя я не проспав, щось залишиться людям..." [Текст] : вивчення творчості Юрія Мейгеша в загальноосвітній школі,  / О. М. Фенцик ; передмова Петра Ходанича. - Вип. 12. - Ужгород : Ґражда, 2007. - 220 с. : іл. - (Шкільна серія). - ISBN 966-8924-22-3 : 10,00 грн.

К 83.3 - 8
Х - 55
Хланта, Іван Васильович.
         Усміхнені веселки [Текст] : нарис життя і творчості Василя Вовчка / І. В. Хланта. - Ужгород : Патент, 2000. - 104 с. : іл. - ISBN 966-7725-28-6 : 4,00 грн.

83.3(4УКР)1
Ч - 96
Чухліб, Тарас Васильович.
         Козацьке коріння Миколи Гоголя [Текст] : / Т. В. Чухліб. - К. : Наш час, 2013. - 271 с. - ISBN 978-617-7113-04-0 : 54,57 грн.

83.3(4УКР)
Ш - 37
         Т. Шевченко: невідомі сторінки життя [Текст] : биография отдельного лица / упорядк. Л.Цуріка. - К. : АВІАЗ, 2013. - 72 с. : іл. - ISBN 978-966-8936-77-7 : 47,25 грн.

К 83.3 - 8
Ш - 84
Шпонтак, Олександр.
           Вітаємо з ювілеєм [Текст] : літературний огляд / О. Шпонтак. - Мукачево : Карпатська вежа, 2013. - 40 с. : іл. - 10.00 грн.


84.    ХУДОЖНЯ   ЛІТЕРАТУРА.

84(2/8)
А - 35
Азимов, Айзек.
               Мечты роботов [Текст] : фантастические рассказы / А. Азимов. - М. : Эксмо, 2007. - 416 с. - (Фантастика & фэнтези). - пер. с англ.; рос. мов. - ISBN 978-5-699-22460-9 : 10,00 грн.

84(2/8)
А - 64
            Англо-американская фантастика [Текст] : сборник рассказов. - М. : Скорина, 1992. - 251 с. - рос. мов. - ISBN 5-86112-013-7 : 5,00 грн.

84(2/8)
А - 68
Анненский, Александр.
         Инспектор таможни [Текст] : киноповесть / А. Анненский. - М. : ГЛОБУС, 1991. - 62 с. - рос.мов. - 5,00 грн.

К 84- 5
Б - 27
Басараб, Василь Стефанович.
         Дзвони над снігами. [Текст] : поетична ностальгія.  / В. С. Басараб. - Ужгород : Карпати, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-671-336-3 : 28,00 грн.

84(2/8)
Б - 23
Банаш, Йозеф.
           Зона натхнення [Текст] : драматична історія дружби й любові 1968-2008 рр. / Й. Банаш ; перекл. зі словацької І.Яцканина. - Ужгород : Видавництво TIMPANI, 2012. - 436 с. - ISBN 978-9668904-45-5 : 37,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
         Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 1 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1992. - 224 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-3196-6 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
         Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 2 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1992. - 238 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-3196-8 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
              Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 3 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1992. - 302 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-3200-8 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
               Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 4 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1992. - 298 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-2703-9 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
         Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 5 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1992. - 197 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-2704-7 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
              Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 6 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1992. - 210 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-2705-5 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 46
Бенцони, Жюльетта.
         Марианна [Текст] : в семи кн. Кн. 7 / Ж. Бенцони ; пер. з франц. М.П.Куща. - Дніпропетровськ : Пороги, 1993. - 251 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-3217-2 : 5,00 грн.

84(2/8)
Б - 48
Берроуз, Эдгар.
         Тарзан приемыш обезьяны [Текст] : роман / Э. Берроуз. - Минск : ГАРТ, 1989. - 213 с. - рос. мов. - 10,00 грн.

84(4УКР)6
Б - 61
Білий, Дмитро.
         Волонтер [Текст] : романи / Д. Білий. - Донецьк : ПП "КД "Проспект-Прес", 2013. - 288 с. - ISBN 978-966-8899-10-7 : 45,00 грн.

84(4УКР)5
Б - 61
         Біль__шість [Текст] : поезія / ред. Н.Ребрик. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 112 с. - ISBN 978-966-176-036-2 : 40,00 грн.

К 84 - 5
Б - 76
Божук, Миколая.
         Я зберу той жар у пісню... [Текст] : поезія / М. Божук ; передм. Любиці Баботи та Дмитра Павличка. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 336 с. : іл. - (Люби свої). - ISBN 978-966-8924-85-9 : 30,00 грн.

84(2/8)
Б - 79
         Большой куш. Русское видео [Текст] : романы / Д.Х.Чейз; В.М.Безымянный. - Х. : Осеова, 1992. - 303 с. - рос. мов. - ISBN 5-7768-0109-5 : 5,00 грн.

К 84 : К 63.3
Б - 87
Бращайко, Юлій.
         "Що я видів на Закарпаттю..." [Текст] : спогади / Ю. Бращайко ; передм. та упор. І.Ліхтей, Ю.Сідей. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2009. - 64 с. : іл. - ISBN 978-966-2195-41-5 : 6,00 грн.

84(2/8)
В - 11
               В тени сфинкса [Текст] : сб. научно-фант. произведений / сост. Е.Умнякова. - М. : Мир, 1987. - 463 с. - (Зарубежная фантастика). - рос. мов. - 7,00 грн.

84(4УКР)
В - 25
Вдовиченко, Галина.
               Ліга непарних шкарпеток [Текст] : для мол. шк. віку / Г. Вдовиченко ; худож. Д.Скляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-14-4730-0 : 42,42 грн.

84(2/8)
В - 35
Верн, Жюль.
              Двадцать тысяч лье под водой. Робур-Завоеватель [Текст] : фантастические романы / Ж. Верн ; пред. Е.Брандис, З.Потановой. - М. : Правда, 1987. - 672 с. - Перев. з франц. – 15,00 грн.

84(2/8)
В - 35
Верн, Жюль.
         Дети капитана Гранта [Текст] : роман / Ж. Верн. - К. : Рад. шк., 1986. - 416 с. - рос. мов. - 16,00 грн.

84(2/8)
В - 35
Верн, Жюль.
         П'ятнадцятирічний капітан [Текст] : роман. для сер. та ст. шк. віку / Ж. Верн ; вступ. слово В.І.Пащенка. - К. : Веселка, 1990. - 303 с. : іл. - Пер. з франц. – 18,00 грн.

84(4УКР)
В - 46
Вільчинський, Олександр Казимирович
         Дерева на дахах [Текст] : роман / О. К. Вільчинський ; худ. О.М. Артеменко. - К. : ТОВ "Шанс", 2013. - 352 с. - ISBN 978-966-22-0235-9 : 26,00 грн.

84(4УКР)
В - 46
Вільчинський, Олександр Казимирович.
         Останній герой [Текст] : повість / О. К. Вільчинський ; худ.-оформ. О.М.Артеменко. - К. : ТОВ "КЕТС", 2013. - 224 с. - ISBN 978-966-97-2513-4 : 22,00 грн.

84(4УКР)6
В - 48
Винничук, Юрій Павлович.
         ТанҐо смерті [Текст] : роман / Ю. П. Винничук ; худ.-оформ. О.М.Іванова. - Харків : Фоліо, 2013. - 379 с. - ISBN 978-966-03-6055-6 : 54,60 грн.

84(2/8)
В - 65
Войнич, Этель Лилиан.
              Овод [Текст] : роман / Э. Л. Войнич ; пер. з англ. Н.А.Волжиной. - К. : Веселка, 1986. - 255 с. : іл. - рос. мов. - 10,00 грн.

84(4УКР)6
В - 67
Волков, Олексій.
         Емісар [Текст] : роман / О. Волков. - К. : Нора-Друк, 2012. - 287 с. - (Морок). - ISBN 978-966-2961-92-8 : 39,90 грн.

К 84 - 5
В - 87
Втушенко, Е.  
            Сканер души [Текст] : лирика / Е. Втушенко, И. Френко. - Ужгород : ПП Р.ПОВЧ, 2007. - 216 с. - укр., рос. -  9,00 грн.

К 84 - 5
В - 87
Втушенко, Е.  
              Свет мгновений [Текст] : лирика / Е. Втушенко, И. Френко. - Ужгород : ПП Р.ПОВЧ, 2008. - 316 с. - укр., рос. - 20,00 грн.

К 84
Г - 12
Габорець, Василь Степанович.
         Мовою серця [Текст] : поезії, культурологічні статті / В. С. Габорець. - Ужгород : Ґражда, 2013. - 332 с. : іл. - ISBN 978-966-176-097-3 : 50,00 грн.

К 84
Г - 12
Гаврош, Олександр.
         Біла панна. Легенда Ужгородського замку [Текст] : для мол. та сер. шк. віку / О. Гаврош ; іл. М.Копанська. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. - 12 с. : іл. - ISBN 978-617-531-072-4 : 20,00 грн.

К 84
Г - 12
Гаврош, Олександр.
               Поган-дівча. Легенда Невицького замку [Текст] : для мол. та сер. шк. віку  / О. Гаврош ; іл. Т.Сопільняк. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. - 16 с. : іл. - ISBN 978-617-531-071-7 : 20,00 грн.

К 84 - 5
Г - 15
Галас, Василь Васильович.
         З червоного рядка [Текст] : поезія для мол. шк.. віку / В. В. Галас. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. - 24 с. - ISBN 978-617-596-042-4 : 8,00 грн.

К 84 - 5
Г - 15
Галас, Василь Васильович.
              Зелене сонце [Текст] : поезія для мол. шк. віку / В. В. Галас. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2008. - 24 с. - ISBN 978-966-2195-23-1 : 5,00 грн.

84(2/8)
Г - 21
Гарт, Френсіс Брет (1836-1902).
              Габрієл Конрой. Вигнанці із Покер-Флета [Текст] : роман, оповідання / Ф. Б. Гарт ; передм. В.І. Оленєвої. - К. : Дніпро, 1989. - 607 с. : іл. - пер. з англ. - ISBN 5-308-00470-6 : 15,00 грн.

84(2/8)
Г - 24
Гашек, Ярослав.
              Рассказы и фельетоны [Текст] : сборник / Я. Гашек. - Прага : Лидове накладательстви, 1980. - 246 с. - рос. мовою. – 15,00 грн.

84(2/8)
Г - 57
Говард, Роберт Эрвин.
         Конан Киммерийский [Текст] : историко-приключенческий супербоевик / Р. Э. Говард. - Запорожье : РИО " Издатель", 1991. - 128 с. - рос. мовою. - ISBN 5-7707-1599-05 : 3,00 грн.

84(2/8)
Г - 61
Голон, Анн и Серж
         Мятежница Пуату [Текст] : роман / Анн и СержГолон. - Запорожье : Российская культура, 1992. - 383 с. - рос. мов. - ISBN 5-7707-2381-5 : 12,00 грн.

К 84
Ґ - 80
Ґренджа-Донський, Василь.
              Ілько Липей. Карпатський розбійник [Текст] : повість / В.  Ґренджа-Донський. - Ужгород : Ґражда, 2003. - 182 с. : іл. - ISBN 966-7112-36-5 : 4,00 грн.

К 84 - 5
Г - 96
Густі, Василь Петрович.
             Полин гіркий, полин солодкий. [Текст] : поезії / В. П. Густі. - Ужгород : Карпати, 2012. - 274 с. - ISBN 978-966-671-339-4: 30,00 грн.

84(4УКР)6
Г - 97
Гуцало, Євген.
            Передчуття радості [Текст] :
повісті / Є.Гуцало. - К.: Радянський письменник, 1972. - 424 с. - 0,89 грн.

К 84
Д - 34
           День Сказки [Текст] : сборник сказок. - Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2012. - 304 с. - ISBN 978-617-596-093-6 : 40,00 грн.

84(4УКР)6
Д - 36
Дереш, Любко.
         Миротворець [Текст] : повісті та оповідання / Л. Дереш. - Львів : Кальварія, 2013. - 196 с. - ISBN 978-966-663-416-3 : 48,00 грн.

84(2/8)
Д - 40
Джадд, Гаррисон.
              Крылья страха [Текст] : повести / Г. Джадд. - М. : Лана, 1996. - 160 с. - (Детектив в дорогу). - рос. мов. - ISBN 5-88331-162-8 : 6,00 грн.

84(2/8)
Д - 42
Джэмисон, Сесилия.
              Леди Джэн или Голубая цапля [Текст] : роман / С. В. Джэмисон, пер. з англ. Е.Сисоєвої. - Санкт-Петербург : Аріадна, 1992. - 252 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 5-88555-003-4 : 15,00 грн.

84(4УКР)6
Д - 44
Діброва, Володимир.
                Чайні замальовки [Текст] : оповідання / В. Діброва ; передм. С.Іванюка. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-617-615-010-7 : 21,00 грн.

К 84 - 5
Д - 58
Довганич, Наталія.
         Голоси [Текст] : поезія / Н. Довганич. - Ужгород : Гражда, 2008. - 88 с. - ISBN 978-966-8924-59-0 : 10,00 грн.

К 84
Д - 64
Долгош, Іван Іванович.
         Заплакала Тиса кров'ю [Текст] : роман-дилогія. У двох кн. / І. І. Долгош ; післямова Н.Ребрик. - Книга перша. Гуцульська республіка. - Ужгород :  Ґражда, 2012. - 520 с. : іл. - ISBN 978-966-176-089-8 : 40,00 грн.

84(2/8)
Д - 66
         Домашние тапочки принцесы [Текст] : казки народів Європи. - К. : Фірма "Довіра", 1992. - 183 с : іл. - (Казки, які ми чекали). - рос. мов. - ISBN 5-7707-2490-0 : 5,00 грн.

84(2/8)
Д - 69
         Дорожний детектив [Текст] : збірник. - К. : Зелена діброва, 1992. - 350 с. - рос. мов. - ISBN 5-7770-0597-7 : 8,00 грн.

К 84
Д - 71
Дочинець, Мирослав.
         Дорога в небо [Текст] : історії чоловіків, які витримали / М. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2011. - 276 с. - (Яблуко слова). - ISBN 978-966-8269-29-5 : 22,00 грн.

К 84
Д - 71
Дочинець, Мирослав.
         Руки і душа та інші невигадані жіночі історії [Текст] : рассказы / М. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2012. - 172 с. - (Яблуко слова). - ISBN 966-8269-06-3 : 18,00 грн.

84(4УКР)6
Д - 75
Дрозд, Володимир
           Земля під копитами [Текст] : повісті / В.Дрозд. - К.: Молодь, 1981. -256 с. - 1,10 грн.                        

84(2/8)
Д - 78
Дрюон, Моріс.
             Ув'язнена Шато-Гайяра. Отрута і корона [Текст] : романи / М. Дрюон ; пер. з фр . Н.М.Жаркової. - Одеса : Маяк, 1992. - 416 с. - рос. мовою. – 12,00 грн.

К 84
Е - 69
Ерделі, Адальберт.
         ІМЕН [Текст] : літературні твори, щоденники, думки / А. Ерделі ; укл. І.І.Небесник, М.В.Сирохман. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. - 440 с. : іл. - ISBN 978-617-531-053-3 : 120,00 грн.

84(4УКР)
Е - 81
Есаулов, Олександр Юрійович.
              Антивірус [Текст] : повість / О. Ю. Есаулов. - Луцьк : ПрАТ "Волинська обласна друкарня", 2013. - 208 с. - ISBN 978-966-36-1740-4 : 21,00 грн.

84(4УКР)
Е - 81
Есаулов, Олександр Юрійович.
         Таємниця Великого Сканера [Текст] : повість / О. Ю. Есаулов. - Луцьк : ПрАТ "Волинська обласна друкарня", 2013. - 144 с. - ISBN 978-966-36-1739-8 : 20,00 грн.

84(2/8)
З - 41
Збих, Анджей.
        Ставка більша за життя [Текст] : роман / А.Збих. - К.: Рад. письменник, 1970. - 280 с. - 0,94 грн.       

К 84
З - 47
Зейкан, Юлія Петрівна.
         На дощ і блискавку [Текст] : оповідання і повісті / Ю. П. Зейкан. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2012. - 212 с. : іл. - ISBN 978-966-1626-10-1 : 32,00 грн.

84(4УКР)
І - 19
Іваничук, Роман Іванович.
              Торговиця [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. - Харків : Фоліо, 2013. - 220 с. - ISBN 978-617-7012-02-2 : 40,95 грн.

84(4УКР)
І - 26
Ігнатова, Ната.
         Доторкнутися до небес [Текст] : повість / Н. Ігнатова. - Донецьк : ПП "КД "Проспект-Прес", 2013. - 416 с. - ISBN 978-966-889-15-7 : 50,00 грн.

К 84 - 5
К - 36
Керита, Христина.
         У долонях світанку [Текст] : збірка поезій / Х. Керита . - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2012. - 96 с. - ISBN 978-617-596-089-9 : 15,00 грн.

84(2/8)
К - 78
Крайтон, Майкл.
         Парк Юрского периода [Текст] : роман / М. Крайтон. - М. : ВАГРИУС, 1993. - 504 с. - пер. з англ.; рос. мовою. – 15,00 грн.

84(2/8)
К - 82
Крістоф, Агота.
              Грубий зошит. Доказ. Третя брехня [Текст] : трилогія / А. Крістоф ; пер. з фр. І.О.Серебрякової; худ. А.П. Езрова. - Харків : Фоліо, 2013. - 383 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6113-3 : 57,75 грн.

84(4УКР)1
К - 90
Куліш, Пантелеймон (1819-1897).
         Повість про Український народ; Моє життя; Хутірська філософія і віддалена од світу поезія. [Текст] / П. Куліш; упорядкув., передм., пер., прим. О. Шокало - К. : Ред. журн. "Український світ", 2005. - 384 с. : портр., іл. - ISBN 966-7586-09-Х : 11,25 грн.

84(4УКР)6
Л -  36
 Левін, Борис.
           Видно шляхи полтавськії… [Текст] : роман / Б.Левін. - К.: Дніпро, 1984. - 677 с. - 2,80 грн.   
 
К 84- 5
Л - 44
Лемко, Йосиф Іванович.
         Отча земля [Текст] : поезія / Й. І. Лемко ; пердм. І.Петровція. - Ужгород : Ґражда, 2004. - 68 с. : іл. - Укр. та русинською мовами. - ISBN 966-7112-80-2 : 15,00 грн.

К 84- 5
Л - 44
Лемко, Йосиф Іванович.
              Сміх - здоровлю лік [Текст] : поезія / Й. І. Лемко. - Ужгород : Ґражда, 2011. - 102 с. - Русинською мовою. - ISBN 978-966-176-064-5 : 15,00 грн.

К 84 - 5
Л - 44
Лемко, Йосиф Іванович.
         Ключ од любови [Текст] : поезія / Й. І. Лемко. - Перечин : ТУРпрес, 2009. - 116 с. - Русинською мовою. - ISBN 966-332-039-7 : 15,00 грн.

К 84 - 5
Л - 44
Лемко, Йосиф Іванович.
               Небо і земля - жизнь моя [Текст] : поезія / Й. І. Лемко. - Ужгород : Ґражда, 2012. - 124 с. - Русинською мовою. - ISBN 978-966-176-069-0 : 20,00 грн.

К 84 - 5 : К 83.3
Л - 44
Лемко, Йосиф Іванович.
         Співане слово [Текст] : поезія, літературний портрет / Й. І. Лемко ; М.Ряшко. - Ужгород : Інвазор, 2009. - 72 с. - Укр. та русинською мовами. - ISBN 978-966-332-070-0 : 15,00 грн.

К 84 - 5
Л - 44
Лемко, Йосиф Іванович.
               Заспівайме в'єдно [Текст] : поезія / Й. І. Лемко. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2007. - 136 с. - Русинською мовою. - ISBN 978-966-8266-71-3 : 20,00 грн.

84(4УКР)6
Л - 69
Логвиненко, Віталій.
        Чорні бушлати [Текст] : роман / В. Логвиненко. - К.: Рад. письменник, 1983. - 368 с. - 1,50 грн.          

84(2/8)
Л - 81
Лоуренс, Девид Герберт.
               Любовник леди Чаттерлей [Текст] : роман / Д. Г. Лоуренс ;  пер. с англ. И.Гуль. - Рига : АВИЗЕ, 1991. - 303 с. - рос. мов. - ISBN 5-89965-045-1 : 14,00 грн.

84(2/8)
М - 15
Маккалоу, Колин.
         Поющие в терновнике [Текст] : роман / К. Маккалоу. - К. : МИП "Обериг", 1991. - 654 с. - Рос. мовою. - ISBN 5-333-01101-Х : 15,00 грн.

84(4УКР)
М - 19
Малик, Володимир.
         Черлені щити [Текст] : роман / В. Малик. - К. : Веселка, 1990. - 368 с. : іл. - ISBN 5-301-00298-8 : 4,00 грн.

84(4УКР)6
М - 19
Малик, Галина.
                Вуйко Йой і Страшна Велика Кука [Текст] : повість / Г. Малик. - 2-ге вид., без змін. - К. : Грані-Т, 2013. - 136 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). - ISBN 978-966-465-364-7 : 39,00 грн.

84(4УКР)
М - 19
Малик, Галина.
               Злочинці з паралельного світу - 2 [Текст] : фантастична повість для сер. шк. віку / Г. Малик ; худ. С.Храпов. - Львів : Світ, 2011. - 96 с. : іл. - (Молодий Світ України). - ISBN 978-966-603-307-2 : 25,00 грн.

К 84 - 5
М - 36
Малильо, Софія.
         "А душа її - жива" [Текст] : вибране / С. Малильо. - вид. друге, випр. і доп. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2007. - 224 с. - ISBN 966-553-609-3 : 9,00 грн.

К 84
М - 19
Малишка, Василь.
              Що найголовніше у світі? [Текст] : казки, поезії, лічилки, загадки, малюнки / В. Малишка. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2006. - 24 с. – 10,00 грн.

84(4УКР)6
М - 42
Медвідь, В'ячеслав.
                Кров по соломі [Текст] : роман / В. Медвідь. - Львів : Кальварія, 2001. - 400 с. - ISBN 966-663-026-5 : 18,00 грн.

84(4УКР)
М - 50
Мензатюк, Зірка.
               Зварю тобі борщику [Текст] : для мол. шк. віку / З. Мензатюк ; худ. О.Магеровська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2013. - 60 с. : іл. - ISBN 978-617-679-001-3 : 47,24 грн.

84(4УКР)
К - 57
Когтянц, Костянтин Артемович.
         Покохати відьму [Текст] : роман / К. А. Когтянц ; худ.-оформ. О.М.Артеменко. - К. : ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", 2013. - 192 с. - ISBN 978-966-97-3401-3 : 21,00 грн.

84(4УКР)
К - 60
Кокотюха, Андрій.
               Таємне джерело [Текст] : роман / А. Кокотюха ; передм. Ю. Макарова. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 288 с. - ISBN 978-966-14-5609-8 : 29,67 грн.

К 84(4УКР) : (4СЛО)
М - 58
         Між Карпатами і Татрами [Текст] : поезія Еміла Болеслава Лукача в українському перекладі Дмитра Кременя / упор. Т.Ліхтей. - Вип. 20. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. - 64 с. - укр. та словацькою мовами. -   ISBN 978-617-596-098-1 : 15,00 грн.

К 84(4УКР) : (4СЛО)
М - 58
         Між Карпатами і Татрами [Текст] : поезія Михайла Василенка у словацькому перекладі Валерії Юричкової / упор. Т.Ліхтей; витинанки С.Урбанської. - Вип. 19. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2012. - 72 с. - укр. та словацькою мовами. - ISBN 978-617-596-088-2 : 20,00 грн.

84(4УКР)6
М - 69
Микицей, Марія.
         Будинок, який умів розмовляти [Текст] : повість для мол. шк. віку / М. Микицей ; худ. Т.Копитова. - К. : Грані-Т, 2013. - 68 с. : іл. - (Книготерапія). - ISBN 978-966-465-376-0 : 35,00 грн.

84(2/8)
М - 87
Моэм, Уильям Сомерсет.
              Избранное [Текст] : роман, рассказы / У. С. Моэм. - Х. : Прапор, 1991. - 302 с. - пер. англ., рос. мовою. - ISBN 5-7766-0377-3 : 10,00 грн.

84(2/8)
Н - 55
Несбьо, Ю.
               Безтурботний [Текст] : роман / Ю. Несбьо ; перекл. В.С.Бойка; худ. О.Г.Жуков. - Харків : Фоліо, 2013. - 607 с. - (Карта світу). - ISBN 978--966-03-5653-5 : 57,75 грн.

84(2/8)
Н - 55
Несбьо, Ю.
         Таргани [Текст] : роман / Ю. Несбьо ; пер. К.Г.Дуброви; худ. Д.О.Самойленко. - Харків : Фоліо, 2013. - 381 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6507-0 : 57,75 грн.

84(2/8)
О - 24
         Обречен на победу [Текст] : спортивний детектив / упор. В.В.Васильєв. - М. : Фізкультура і спорт, 1990. - 352 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 5-278-00299-9 : 15,00
грн.

84(2/8)
О - 46
Оз, Амос.
              Пізнати жінку [Текст] : роман / А. Оз ; пер. Н.Т.Чорпіти; худ. Д.О.Самойленко. - Харків : Фоліо, 2013. - 349 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-607805 : 49,35 грн.

К 84
О - 58
         Онлайн покоління [Текст] : збірка творчості молодих авторів Закарпаття / ред. кол. Густі В.П., Керита Х.В., Повх Л.П., Панчук Н.М., Надворна І., Ходанич П.М. - Львів : Вид. компанія "АРС", 2012. - 256 с. - ISBN 978-966-32739-16-9 : 30,80 грн.

84(2/8)
П - 14
Палецкий, Борис Павлович (1877-1921).
         На чуждой планете [Текст] : сборник / Б. П. Палецкий. - К. : Четверта хвиля, 2012. - 176 с. - рос. мовою. - ISBN 978-966-529-247-6 : 25,00 грн.

84(2/8)
П - 15
Памук, Орхан.
            Чорна книга [Текст] : роман / О. Памук ; пер. з тур. О.Б. Кульчинського; худ. О.Г. Жуков. - Харків : Фоліо, 2013. - 667 с. - ISBN 978-966-03-5920-8 : 75,60 грн.

К 84
П - 16
Панчук, Надія.
           Двоє у багряному саду [Текст] : мала проза / Н. Панчук. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. - 88 с. : іл. - ISBN 978*617-531-041-0 : 20,00 грн.

К 84 - 5
П - 30
Петровці-Кук, Михайло.
          Відлуння долі [Текст] : поезії / М. Петровці-Кук. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2009. - 352 с. - ISBN 978-966-2195-55-2 : 30,00 грн.

К 84 - 5
П - 30
Петровці-Кук, Михайло.
           Закарпатський гомін [Текст] : поезії / М. Петровці-Кук. - Ужгород : Ґражда, 2011. - 284 с. - ISBN 978-966-176-051-5 : 40,00 грн.

К 84 - 5
П - 30
Петровці-Кук, Михайло.
         Листя часу [Текст] : поезії / М. Петровці-Кук ; зам. передм. - Л. Кудрявська, І. Петровцій, М. Ковальський. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 232 с. - ISBN 978-966-8924-71-2 : 50,00 грн.

84(4УКР)6
П - 52
Положій, Євген Вікторович.
            Юрій Юрійович, улюбленець жінок [Текст] : повість / Є. В. Положій. - Харків : Фоліо, 2013. - 218 с. - ISBN 978-617-7012-06-0 : 33,60 грн.

84(2/8)
П - 71
Премчанд.
          Свято кохання [Текст] : новели / Премчанд. - Дніпро, 1976. - 376 с. - 0,62 грн.                      

К 84
Р - 15
Раді, Марія Георгіївна.
              Дивовижний сон Юлі [Текст] : фантастичні оповідання для діт. мол. та сер. шк. віку / М. Г. Раді. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2012. - 64 с. - ISBN 978-966-2921-78-6 : 30,00 грн.

84(4УКР)
Р - 15
Радушинська, Оксана.
         Щоденник Славка Хоробрика [Текст] : для мол. шк. віку / О. Радушинська ; худ. Р.Скиба. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2013. - 88 с. : іл. - ISBN 978-617-679-000-6 : 50,00 грн.

84(2/8)
Р - 18
Райнов, Богомил.
              Инспектор и ночь [Текст] : романы / Б. Райнов. - М. : ВАГРИУС, 1977. - 262 с. - рос. мовою. – 5,00 грн.

84(4УКР)
Р - 33
РедінҐ , Барбара.
               Безумці: З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної [Текст] : роман / Б. РедінҐ. - К. : ВЦ "Академія", 2012. - 184 с. - (Автографи часу). - ISBN 978-966-580-404-8 : 50,00 грн.

84(4УКР)6
Р - 64
Роздобудько, Ірен Віталіївна.
         Арсен [Текст] : повість для сер. шк. віку / І. В. Роздобудько. - 2-ге вид., без змін. - К. : Грані-Т, 2013. - 224 с. - ISBN 978-966-465-383-8 : 43,00 грн.

84(4УКР)
Р - 64
Роздобудько, Ірен Віталіївна.
          ЛСД. Ліцей слухняних дружин [Текст] : роман / І. В. Роздобудько ; передм. Т.Вергелес. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 320 с. : іл. - ISBN 978-966-14-5671-5 : 25,42 грн.

К 84 - 5
Р - 83
Рудий, Іван.
          Прилетіли журавлі [Текст] : поезії / І. Рудий. - Тернопіль : Джура, 2007. - 24 с. - ISBN 966-8650-49-4 : 8,00 грн.

К 84 - 5
Р - 83
Рудий, Іван.
         Святе зло [Текст] : вірші / І. Рудий. - Ужгород : Карпати, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-671-299-1 : 12,00 грн.

К 84 - 5
Р - 88
           Русинська пажить [Текст] : антологія русинських поетів Закарпаття / упоряд., вст. ст. Й.І.Лемка; вст. ст. С.Сочки-Боржавина. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2012. - 424 с. : іл. -  русинською мовою. - ISBN 978-617-589-053-0 : 64,00 грн.

К 84
Р - 98
Ряшко, Михайло Іванович.
             Андрій Дурунда. Слово в сльозі [Текст] : літературний портрет / М. І. Ряшко ; передм. М.Зимомрі. - Ужгород : Ґражда, 2006. - 116 с. : 24 с. іл. - ISBN 966-8924-28-2 : 20,00 грн.

84(2/8)
С - 12
Сабатини, Рафаель.
         Скарамуш [Текст] : роман / Р. Сабатини. - Ставрополь : Кавказский край, 1992. - 608 с. : іл. - рос. мов. - ISBN 5-86722-004-4 : 15,00 грн.

84(2/8)
С - 13
Савіано, Роберто.
         Ґоморра [Текст] : бестселер / Р. Савіано ; пер. з англ. В.К.Горбатька; худ. О.М.Іванова. - Харків : Фоліо, 2013. - 447 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-3592-9 : 50,40 грн.

84(2/8)
С - 16
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович.
               Господа Головлевы [Текст] : роман, сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин ; предисл. А.Туркова; худож. Р.Волынский. - Харьков : Прапор, 1982. - 322 с. - (Школ. б-ка). – 1,50 грн.

84(4УКР)6
С - 20
Сарма-Соколовський, Микола Олександрович.
                Услонці [Текст] : повість / М. А. Сарма-Соколовський ; упор. та авт. передм. Леся Степовичка. - Дніпропетровськ : Ліра, 2011. - 152 с. - ISBN 978-966-383-332-3 : 22,00 грн.

84(2/8)
С - 20
Сароян, Вильям.
         Приключения Весли Джексона [Текст] : рассказы / В. Сароян ; посл. А.Зверева. - М. : Худож. лит., 1979. - 382 с. - пер. с англ., рос. мов. - 8,00 грн.

84(4УКР)6
С - 22
Сачко, Марія.
               Я навіки утратила спокій [Текст] : історія одного кохання / М. Сачко. - Тернопіль : Джура, 2005. - 80 с. : фото. - ISBN 966-8650-12-5 : 17,00 грн.

84(4УКР)6
С - 22
Сачко, Ярослав.
         Карби на серці [Текст] : катрени - миті благословенні / Я. Сачко. - Тернопіль : Збруч, 2004. - 143 с. - ISBN 966-528-214-Х : 16,00 грн.

84(4УКР)6
С - 22
Сачко, Ярослав.
               Ломикамінь [Текст] : вірші, катрени, поеми / Я. Сачко. - Тернопіль : Лілея, 1998. - 200 с. - ISBN 966-7298-33-7 : 18,00 грн.

84(4УКР)6
С - 22
Сачко, Ярослав.
         Одкровення зорі [Текст] : лірика / Я. Сачко. - Тернопіль : Джура, 2003. - 244 с. - ISBN 966-8017-46-3 : 20,00 грн.

84(4УКР)6
С - 22
Сачко, Ярослав.
         Сигла [Текст] : поеєії. Вибране / Я. Сачко. - Тернопіль : Джура, 2008. - 412 с. : іл. - ISBN 978-966-8650-88-8 : 20,00 грн.

84(4УКР)6
С - 22
Сачко, Ярослав.
         Яровіт [Текст] : поезії / Я. Сачко. - Тернопіль : Джура, 2007. - 136 с. - ISBN 966-8650-27-2 : 18,00 грн.

84(4УКР)5
С - 31
Сеник, Любомир Тадейович.
         Таїна [Текст] : поезії / Л. Т. Сеник ; передм. П.Шкраб'юка. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 160 с. : іл. - ISBN 978-966-176-020-1 : 15,00 грн.

84(2/8)
С - 32
Серова, Марина.
               Меня не проведешь. Визит из преисподней [Текст] : повести / М. Серова. - М. : Эксмо, 2000. - 352 с. - (Русский бестселлер). - рос. мов. - ISBN 5-04-002006-6 : 5,00 грн.

84(2/8)
С - 37
Сименон, Жорж.
         Мегрэ и мертвец [Текст] : роман / Ж. Сименон ; пер. с франц. Ю.Корнеева. - К. : Молодь, 1990. - 144 с. - рос. мов. - ISBN 5-7720-0728-9 : 4,00 грн.

К 84 - 7
С - 41
Ситар, Иван.
         Смійтеся, смійте з того, русины!.. [Текст] : гумор і сатира / И. Ситар. - Ужгород : Інвазор, 2012. - 304 с. - русинською мовою. - ISBN 978-966-8269-32-6 : 35,00 грн.

К 84 - 5
С - 46
Скунць, Петро.
         Моя азбука [Текст] : дитячі поезія та переклади / упор. та підгот. текстів Нат. Скунць; післімова Х.Керити. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2012. - 200 с. : іл. - ISBN 978-617-596-090-5 : 37,50 грн.

84(2/8)
С - 72
Спиллейн, Микки.
              Роковые двойники [Текст] : роман / М. Спиллейн ; худож. Ю.Афонин. - М. : Возрождение, 1990. - 140 с. - рос. мов. - ISBN 5-7198-0010-7 : 4,00 грн.

84(2/8)
С - 79
Стендаль, Фредерик.
           Пармская обитель [Текст] : исторический роман / Ф. Стендаль. - М. : Правда, 1981. - 432 с. : ил. - рос. мов. - 12,00 грн.

К 84 - 5
Т - 29
Тегза, Іван Васильович.
           Пробудження [Текст] : поезії / І. В. Тегза ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., ред. І.В.Хланти. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2012. - 146 с. : іл. - ISBN 978-617-589-052-3 : 16,00 грн.

К 84 - 7
Т - 50
Товтин, Володимир Юрійович.
         Півень-фахівець [Текст] : гумористично-казковий памфлет-феєрія / В. Ю. Товтин ; ред. Д.М.Федака. - Ужгород : Видавництво TIMPANI, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-8904-77-6 : 26,70 грн.

84(2/8)
Т - 51
Токарчук, Ольга.
         Бігуни [Текст] : роман / О. Токарчук ; пер. з .пол. О.Т. Сливинського, худ. О.М.Артеменко. - К. : ТОВ "КЕТС", 2013. - 416 с. - ISBN 978-966-97-2514-1 : 29,00 грн.

84(2/8)
У - 63
Уоллес, Эдгар (1875-1932).
         Потерянный миллион. Мститель [Текст] : романы / Э. Уоллес. - К. : СВЕНАС, 1991. - 279 с. - рос. мов. - ISBN 5-85-722-013-0 : 4,00 грн.

84(2/8)
У - 98
Уеллс, Герберт.
         Війна світів [Текст] : фантастичні романи / Г. Уеллс. - К. : Дніпро, 1977. - 468 с. – 8,00 грн.

К 84
Ф - 31
Фегер, Маргарита Федорівна.
         Життєва стежина [Текст] : поезії, легенди, перекази, спогади / М. Ф. Фегер ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. І.В.Хланти. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2013. - 250 с. : іл. - ISBN 978-617-589-063-9 : 42,00 грн.

84(2/8)
Ф - 66
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.
         Великий Гэтсби. Ночь нежна [Текст] : романы / Ф. С. Фицджеральд ; пер. англ. Е.Калашниковой. - К. : Выща шк., 1990. - 495 с. - рос.мов. - ISBN 5-11-002035-3 : 16,00 грн.

84(2/8)
Ф - 73
Флобер, Гюстав.
              Воспитание чувств [Текст] : роман / Г. Флобео ; пер. с франц. А.Федорова. - М. : Худож. лит., 1977. - 430 с. - рос. мов. – 16,00 грн.

84(2/8)
Ф - 84
               Французський детектив [Текст] : збірник / П.Александр, М.Ролан, С.Жапризо. - К. : Молодь, 1990. - 320 с. - рос.  мов. – 7,00 грн.

84(2/8)
Ч - 18
Чандлер, Реймонд (1888-1959).
              Постріли в ресторані Сірано [Текст] : повісті / Р. Чандлер. - К. : Ред. журн. "Всесвіт", 1992. - 208 с. - (Майстри зарубіжного детективу). - пер. з англ. - ISBN 5-7372-0003-5 : 6,00 грн.

84(4УКР)
Ч - 42
Чемерис, Валентин Лукич.
         Генерали імперії [Текст] : історичні романи / В. Л. Чемерис. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 380 с. - ISBN 978-617-7013-16-6 : 34,65 грн.

84(4УКР)6
Ч - 42
Чемерис, Валентин Лукич.
              Ордер на любов. Місто коханців на Кара-Денізі. Засвіт встали козаченьки... [Текст] : роман і повісті / В. Л. Чемерис. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 444 с. - ISBN 978-617-7013-18-0 : 40,95 грн.

84(4УКР)
Ч - 42
Чемерис, Валентин Лукич.
         Смерть Атея [Текст] : роман / В. Л. Чемерис. - Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. - 380 с. - ISBN 978-617-7013-17-3 : 39,90 грн.

84(4УКР)
Ч - 42
Чемерис, Валентин Лукич.
              Ярославна [Текст] : роман-есе / В. Л. Чемерис ; худ. О.Д. Кононученко. - Харків : Фоліо, 2013. - (Історія України в романах). - ISBN 978-966-03-6583-4 : 63,00 грн.

84(2/8)
Ч - 88
Чуковський, Корній.
         Мої улюблені вірші [Текст] : для читання дорослими дітям / К. Чуковський ; худ. М.Мосіяш. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 64 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-966-14-1308-4 : 23,00 грн.

84(4УКР)6
Ч - 90
Чумак, Іван.
         Житейські пригоди та химери-нагоди Степанка та Стасика [Текст] : повість для сер. шк. віку / І. Чумак. - К. : Юніверс, 2013. - 56 с. - ISBN 978-966-8118-85-2 : 11,50 грн.

84(4УКР)6-5
Ш - 37
Шевело, Лідія Сергіївна.
               Зоря на небі засвітилась [Текст] : поезії / Л. С. Шевело. - Львів : СПОЛОМ, 2006. - 96 с. - ISBN 966-665-358-3 : 6,00 грн.

84(4УКР)6-5
Ш - 37
Шевело (Худаш), Лідія Сергіївна.
              Злободенне [Текст] : поезії / Л. С. Шевело (Худаш). - Львів : КОБЗАР, 2013. - 52 с. - ISBN 966-559-188-6 : 18,00 грн.

84 (4УКР)6-5
Ш - 37
Шевело, Лідія Сергіївна.
                З народних витоків [Текст] : поезії / Л. С. Шевело. - К. : Укр. письменник, 1992. - 86 с. - ISBN 5-333-01151-6 : 4,00 грн.

84(4УКР)6-5
Ш - 37
Шевело, Лідія Сергіївна.
         Вибрані поезії [Текст] : т.3. / Л. С. Шевело. - Львів : КОБЗАР, 2013. - 116 с. - ISBN 966-559-203-3 : 15,00 грн.

К 84
Ш - 66
Шкіря, Василь Васильович.
             Чупакабра [Текст] : казкові оповідання, повісті та роман-фентезі / В. В. Шкіря ; вст. ст. Є.Барана; худ.-оформ. О.Ладижець. - Ужгород : Карпати, 2013. - 218 с. : іл. - ISBN 978-966-671-343-1 : 28,00 грн

84(2/8)
Ш - 73
Шмітт, Ерік-Еммнюель.
                Пан Ібрагім та Квіти Корану [Текст] : повість / Е. -Е. Шмітт ; пер. з фр. О.Борисюк. - Львів : Кальварія, 2013. - 96 с. - ISBN 978-966-663-406-4 : 38,00 грн.


85.  М И С Т Е Ц Т В О

К 85.334
А - 65
Андрійцьо, Василь Михайлович.
         Руський театр Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1921-1929).  [Текст] : перший український професіональний театр на Закарпатті: монографія / В. М. Андрійцьо. - Ужгород : Ґражда, 2012. - 232 с. : іл. - ISBN 978-966-176-042-3 : 50.00 грн.

85.1
Г - 94
Гетман, Николай.
         ГУЛАГ: коллекция картин [Текст] : серия картин, посвященная советской пенитенциарной системе / Н. Гетман. - К. : Мистецтво, 2012. - 131 с. : іл. - рос. та англ. мов. - 26,00 грн.

85.113(4УКР)я6
Х - 89
         Храми України [Текст] : альбом / вступ. ст., комент. та  упоряд. Л.Прибєги. - К. : Мистецтво, 2000. - 296 с. : іл. - Текст укр., англ.; рез. та перелік іл. рос., фр. - Бібліогр. : с.293-295. - ISBN 966-577-021-7 : 120,00 грн.

К 86.3
В - 53
Висіцька, Таміла Федорівна.
         Християнство на Закарпатті [Текст] : документальне дослідження становлення та розвитку (ХІV - ХХІ ст.) / Т. Ф. Висіцька. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. - 676 с. - ISBN 978-617-531-052-6 : 120,00 грн.

К 86.375
Г - 12
Гаврош, Олександр.
          Бесіди з владикою Міланом [Текст] : / О. Гаврош. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2012. - 64 с. : іл. - ISBN 978-617-596-082-0 : 15.00 грн.


9.     ЛІТЕРАТУРА  УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

92(4УКР)
Е - 64
              Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Науково-редакційну підготовку здійснив Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - К : Поліграфкнига, 2012. 
              Т. 12 Кал - Киї. - 711 с. - ISBN 978-966-02-6472-4 : 49,00 грн.

К 91.9 : К 83.3
Х - 55
Хланта, Іван Васильович.
         Юрій Бача [Текст] : біобібліографічний покажчик / І. В. Хланта. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2012. - 168 с. : іл. - ISBN 978-617-589-045-5 : 20,00 грн.


Немає коментарів:

Дописати коментар