СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

четвер, 12 січня 2017 р.

НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2016 рік

2.   ПРИРОДНИЧІ   НАУКИ.

К 26.89
К - 52
Кляп, Михайло Петрович.
                Сучасні різновиди туризму [Текст] : навчальний посібник / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-730-6 : 35.00 грн.

3.   Т Е Х Н І К А.
     
37.248                                                                                           Мл
Б - 42
Беккер, Торсен.
              Чарівні фігурки й тварини з бісеру [Текст] / Т. Беккер. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. - 80 с. : іл. - рос. мовою. - ISBN 978-966-14-3464-5 : 37.00 грн.63.    ІСТОРІЯ.   ІСТОРИЧНІ  НАУКИ.

63.3(4УКР)625
В - 17
Ванат, Іван.
                Матеріали до історії Української Народної Ради Пряшівщини (1945-1952) [Текст]  / І. Ванат. - Пряшів : ЕХСО, 2001. - 119 с. - укр., рос., словацькою мовами. - ISBN 80-89022-07-3 : 5.50 грн.

63.3(4УКР)46
К - 62
Коляда, Ігор Анатолійович.
                Пилип Орлик (1672-1742) [Текст] / І.А.Коляда, С.Ю.Коляда, О.Ю.Кирієнко; худ.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - Харків : Фоліо, 2015. - 121 с. - ISBN 978-617-7012-25-1 : 37.44 грн.

К 63.3
М - 12
МаҐочій, Павло-Роберт.
                Ілюстрована історія України [Текст] / П. -Р. МаҐочій. - К. : Критика, 2012. - 447 с. - ISBN 978-966-8978-52-4 : 80.00 грн.

К 63.3
М - 12
МаҐочій, Павло-Роберт.
                Кожен карпаторусин є русином... але не кожен русин є карпаторусином [Текст] : статті / П. -Р. МаҐочій ; пер. з англ. Н.Кушко, С.Біленький, з нім. Ю.Дуркот; ред. укр. тексту В.Падяк. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 132 с. - ISBN 978-966-387-099-1 : 50.00 грн.

К 63.2
М - 26
Мариконь, Богдан.
                Геральдика Закарпаття [Текст] : герби і печатки міст, сіл та селищ / Б. Мариконь ; В.Ньорба ; рец.: М.Вегеш, С.Пеняк, А.Гречило. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2010. - 95 с. : іл. - ISBN 978-966-96740-9-8 : 80.00 грн.

К 63.3
М - 65
                Місцями слави Ракоці [Текст] / авт. тексту : Й.Духонь, Д.Гашай, І.Гавліце, С. Федака, Ф.Шандор, О.Коваль, І.Рінгер. - К. : Видавнича студія "Zoriana", 2015. - 143 с. : іл. - ISBN 978-9668955-57-0 : 30.00 грн.

63.3(4УКР)45
М - 70
Мицик, Юрій Андрійович.
                 Св. Петро Могила [Текст] / Ю. А. Мицик ; худ.-оформ. О.М.Іванова. - Харків : Бібколектор, 2015. - 119 с. - ISBN 978-617-7013-36-4 : 37,44 грн.

63.5(4УКР)
Н - 63
Ніколаєва, Тамара Олександрівна.
                Історія українського костюма [Текст] / Т. О. Ніколаєва ; іл. З.Васіної, Л.Міненко, Т.Ніколаєвої, О.Слінчак, М.Старовойт. - К. : Либідь, 1996. - 176 с. : іл. - ISBN 5-325-00474-3 : 7.50 грн.

К 63.3
П - 12
Пагиря, Василь.
                Село під Бескидом [Текст] : історичний нарис про село Скотарське, про визначних вихідців із села / В. Пагиря. - Мукачево : Карпатська вежа, 2007. - 92 с. - ISBN 966-8269-18-0 : 12,00 грн.

63.3(4УКР) - 8 Параджанов.я43
П - 18
               Сергій Параджанов і Україна [Текст] : збірник статей і документів / упорядник і редактор Л.І.Брюховецька. - Видання 2-ге. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - 288 с. - ISBN 978-966-518-686-1 : 80.50 грн.

63.3(4УКР)
П - 25
Пепа, Вадим Іванович.
                 Україна в дзеркалі тисячоліть [Текст] / В. І. Пепа. - К. : ВЦ "Просвіта", 2006. - 344 с. - ISBN 966-8547-69-1 : 22.00 грн.

63.5(4УКР)
С - 33
Сергійчук, Володимир.
               Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства. [Текст] / В. Сергійчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2015. - 132 с. - ISBN 978-966-2911-69-5 : 20.00 грн.

К 63.365
С - 73
                Споживча кооперація Закарпаття: історія, сучасність, перспективи [Текст] / відп. за вип.: Цап В.В., Рубіш І.І., Іванчо Й.В., Попович М.М., Свищо Ю.І., Корж Ю.І., Юрик М.Ф., Попович Л.М., Яночко Ю.І. - Ужгород : ІВА, 2009. - 151 с. : іл. - ISBN 978-611-501-002-8 : 68.00 грн.

63.3(4УКР)л6
С - 74
               Спротив геноциду [Ілюстроване видання] : книга-каталог виставки / Український інститут національної пам'яті. - Львів-Київ : Часопис, 2015. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-2720-17-4 : 30.00 грн.

63.3(4УКР)46
Т - 56
Тома, Леонід Васильович.
                Данило Апостол [Текст] / Л. В. Тома ; худ.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - Харків : Бібколектор, 2015. - 88 с. - ISBN 978-617-7013-33-3 : 37.44 грн.

63.3(4УКР)я
У - 45
               Українська жінка у визвольній боротьбі (1940-1950 рр.) [Текст] : бібліографічний довідник / упоряд.  Н.П.Мудра. - Випуск перший. - Львів : Світ, 2004. - 192 с. : іл. - ISBN 966-603-318-6 : 35.00 грн.

63.3(4УКР)я2
У - 45
               Українське державотворення [Текст] : невитребуваний потенціал : словник-довідник / за ред. О.М.Мироненка. - К. : Либідь, 1997. - 560 с. - ISBN 5-325-00767-Х : 11.50 грн.

К 63.31
Ш - 90
Штефан, Августин.
                За правду і волю [Текст] : спомини і дещо з історії Карпатської України від давніх давен до 1927 / А. Штефан. - Книга друга. - Торонто : Вид-во "ПРОБОЄМ", 1981. - 384 с. : фото. - 35.00 грн.

63.3(4УКР)46
Ш - 95
Шудря, Микола Архипович.
                 Лицарі булави [Текст] : розповіді про українських гетьманів / М. А. Шудря. - К. : Велес, 2015. - 240 с. - ISBN 966-8263-34-0 : 82.30 грн.

65.      ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ   НАУКИ.
                                                             
65.7
О - 55
Олсон, Менкур.
                Влада і процвітання.  [Текст] : подолання комуністичних і капіталістичних диктатур / М. Олсон ; пер. з англ. А.Іщенка. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 174 с. : іл. - (Актуальні світові дискусії). - Бібліогр.: с. 163-168. - ISBN 966-518-403-2 : 14,00 грн.  

66.   ПОЛІТИКА.  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ.

66.3(4/8)
Б - 21
Бальцерович, Лешек.
                800 днів: коротка історія великої зміни 1989-1991 [Текст] / Л. Бальцерович ; записав Єжи Бачинський; співпраця Єжи Козьмінський; пер. з пол. В.Саган. - Х. : Золоті сторінки, 2014. - 188 с. - ISBN 978-966-400-311-04 : 30.00 грн.

66.3(4/8)
Б - 21
Бальцерович, Лешек.
               Надо бороться [Текст] : биографическая повесть / Л. Бальцерович ; Беседует Марта Стремецкая. - Варшава : 2014. - 285 с. - 30,00 грн.

К 66.79
Р - 49
        Рідне Закарпаття. Громадська організація : 10 років з думкою про благо рідного краю [Текст]  / упоряд.: В.Габорець; дизайн: Ж.Манфреді. - Ужгород : Вид-во ТОВ «ІВА», 2015. - 40 с. - 30,00 грн.

67.     ДЕРЖАВА   І   ПРАВО.
ЮРИДИЧНІ  НАУКИ.

67.9(4УКР)76
А - 28
               Адвокатура України [Текст] : забуте і невідоме / за ред. І.Б.Василик. - Випуск 1. - К. : КВІЦ, 2014. - 380 с. - (Нариси з історії адвокатури України). - ISBN 978-617-697-003-3 : 28.00 грн.

71.   КУЛЬТУРА.  КУЛЬТУРОЛОГІЯ.

К 71.4
З - 18
               Заклади культури клубного типу Закарпатської області. Народні та зразкові аматорські колективи [Текст] : довідково-інформаційне видання / упоряд. Ю.Глеба, Г.Дрогальчук, М.Офіцинська. - Ужгород : TIMPANI, 2015. - 192 с. : фото. - ISBN 978-966-8904-43-1 : 375,00 грн.

К 71
Ф - 32
Федака, Павло.
                Берегиня розумного, доброго, вічного [Текст] : до 25-річчя відродження крайового товариства "Просвіта" / П. Федака. - Ужгород : Друкарня "Романа Повча", 2015. - 140 с. : іл. - ISBN 978-966-7400-94-5 : 28.00 грн.

72.    НАУКА.
                            
72.3
Д - 54
               Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна [Текст] : історичне презентаційне видання / кер. Р.Тимченко; ред. І.Немирована, А.В'яла. - К. : ТОВ "Логос Київ", 2015. - 343 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-97440-3-6 : 350,00 грн.

74.    ОСВІТА.

К 74.3
С - 13
Сагарда, Микола Іванович.
              Слов'янофільство і його ідеали [Текст] / М. І. Сагарда. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2000. - 43 с. - (Поличка "Карпатського краю"). - 3,50 грн.
        
75.     ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА І  СПОРТ.

К 75.578
М - 31
Маскі, Володимир.
                 Легенди футболу. Ветхий завіт [Текст] : публіцистичні нариси / В. Маскі. - Ужгород : ПРАТ "Видавництво "Закарпаття", 2012. - 379 с. - рос. мов. - ISBN 978-966-347-070-2 : 60.00 грн.

76.   ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ.

К 76.12
С - 40
Сірка, Йосиф.
                Актуально - 6 [Текст] : публіцистика / Й. Сірка. - Ужгород : TIMPANI, 2015. - 260 с. - ISBN 978-966-8904-86-8 : 24,00 грн.

78.  БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОГРАФІЯ.

К 78.3
Б - 59
                Бібліоподорож по Закарпаттю [Текст] : професійний навчальний візит "Ознайомлення з досвідом реалізації проектів в бібліотеках Закарпаття" 22-26 червня 2015 р. / Координатор проекту Г.Ковальчук; кер., відп. за вип. О.Дзуровчик; укл. : О.Канюка, Н.Панчук. - Ужгород : ТОВ "ПАПІРУС-Ф", 2016. - 14 с. : фото. - 15.00 грн.

К 78.34
Б - 59
                Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності [Текст] : матеріали "круглого столу", присвяч. 70-річчю Закарпат. облдержадмін.; Закрпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф Потушняка; уклад. : Л.З.Григаш; відп. за вип. О.А.Канюка. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 158 с. : іл. - ISBN 978-966-387-105-9 : 135.80 грн.

К 78.34
Б - 59
               Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства [Текст] : До 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки / упр. культури Закарпат. облдержадмін.; ЗОУНБ; уклад. Н.Панчук; від. за вип. Л.З.Григаш. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2005. - 376 с. : іл. - ISBN 966-7878-88-9 : 38,00 грн.

К 78.3
З - 69
               Змінюємо формат - створюємо новий образ [Текст] : до 70-річчя Закарпатській ОУНБ ім. Ф.Потушняка / відп. за вип. О.Канюка. - Ужгород : ТОВ "ПАПІРУС-Ф", 2015. - 10 с. : фото. - 12.00 грн.

К 78.34
П - 60
               Портрет словом: бібліотеки Закарпаття (1945-2010) [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури облдержадміністрації, Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, від. дов.-бібліогр. та інф. роботи; уклад.: Л.М.Апполонова, Є.Й.Слуцька; наук. ред. О.А.Канюка, ред. Т.Г.Балаж; відп. за вип. Л.З.Григаш. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2010. - 428 с. : іл. - ISBN 978-966-387-047-2: 28,00 грн.

К 78.34д
П - 82
                Простір її життя: Людмила Григаш [Текст] : біобібліографічний нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. наук. універс. б-ка ім. Ф.Потушняка; уклад. : О.Д.Гаврош, М.В.Грігаш, М.Б.Бадида, гол. ред. Н.М.Панчук;  вип. ред. Л.О.Падяк; відп. за вип. О.А.Канюка. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 164 с. : іл. - (Культура краю в особах). - ISBN 978-966-387-103-5 : 30,00 грн.

81.   МОВОЗНАВСТВО.

81.2(4УКР)-4
С - 76
Ставицька, Леся.
              Українська мова без табу [Текст] : словник нецензурної лексики та її відповідників. обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Л. Ставицька. - К. : Критика, 2008. - 454 с. - ISBN 966-8978-01-3 : 67,60 грн.

К 81.2я
Ч - 75
Чорі, Юрій Семенович.
              Словарь русинського языка [Текст] : у п'яти томах. / Ю. С. Чорі. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2015.
         Т. 3. : Н-О-П. - 594 с. - ISBN 978-617-501-078-5 : 150,00 грн.

К 81.2я
Ч - 75
Чорі, Юрій Семенович.
              Словарь русинського языка [Текст] : у п'яти томах. / Ю. С. Чорі. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2015.
         Т. 4. : П - Р. - 692 с. - ISBN 978-617-501-078-5 : 150,00 грн.

К 81я2
Ч - 75
Чорі, Юрій Семенович.
                 Фразеолзмы русинського языка [Текст] : додаток до 1-го и 2-го тома. / Ю.С. Чорі. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2015.
           Т. 3. ( А - Я ) - 238 с. - ISBN 978-617-501-094-5 : 80.00 грн.


                                           82.    Ф О Л Ь К Л О Р.      

82.3(4УКР)                                                                                      Мл
В - 61
Вовк, Віра.
                Казка про вершника [Текст] : алегорія для лялькового театру / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро , 1992. - 38 с. - 10,00 грн.

К 82.3                                                                                              Д
Г - 12
Гаврилюк, Ігор Іванович.
               Загадки [Текст] / І.І.Гаврош; худ. Ю.Іздрик. - Ужгород : Карпати, 1997. - 37 с. - ISBN 978-966-2909-52-4 : 15,00 грн.

К 82.3 - 44
Г - 12
Гаврош, Олександр.
               Легенди Срібної Русі [Текст] / О. Гаврош ; іл. Олександри Гаркуші. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. - 96 с. : іл. - ISBN 978-617-531-137-0 : 125,24 грн.

82.3(4УКР)                                                                                      Д
З - 62
              Зимівля звірів [Текст] : народна казка. - Харків : Видавничий дім "Пегас", 2015. - 11 с. : іл. - (Світ дитинства). - ISBN 978-966-913-238-3 : 7,00 грн.

82.3(2/8)                                                                                          Мл
З - 80
                 Золотоголова рибка [Текст] : вірменські народні казки / пер. С.П.Коцупія. - К. : ТОВ "Юридична фірма "Кордон", 2015. - 112 с. - (Казки добрих сусідів). - ISBN 978-617-7027-00-2 : 36,40 грн.

К 82.3
К - 35
Кемінь, Михайло Федорович.
                Фольклор підкарпатських русинів Мараморощини [Текст] : прислів'я, загадки,шаради, пісні-коломийки, балади / М. Ф. Кемінь, М.І.Завадяк. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2015. - 192 с. - ISBN 978-617-501-095-2 : 15,00 грн.

82.3(2/8)                                                                                         Мл
К - 78
                  Красуня тисяча косиць [Текст] : узбецькі народні казки / пер. В.І.Воробйова. - К. : ТОВ "Юридична фірма "Кордон", 2015. - 112 с. - (Казки добрих сусідів). - ISBN 978-617-7027-01-9 : 36,40 грн.

82.3(2/8)                                                                                        Мл
С - 40
                  Сирота [Текст] : туркменські народні казки / пер. В.І.Воробйова. - К. : ТОВ "Юридична фірма "Кордон", 2015. - 112 с. - (Казки добрих сусідів). - ISBN 978-966-1557-22-1 : 36,40 грн.

82.3(2/8)                                                                                        Мл
С - 62
                 Сонцева доня [Текст] : грузинські народні казки / пер. В.І.Воробйова. - К. : ТОВ "Юридична фірма "Кордон", 2015. - 112 с. - (Казки добрих сусідів). - ISBN 978-617-7027-02-6 : 36,40 грн.

83.   Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О.

83.3(4УКР)6
З - 11
                З вершин і низин [Текст] : вісник XVIII конкурсу ім. Мирона Утриска / ред. В.Бончук. - Випуск ХІ. - Львів : Камула, 2015. - 444 с. + 12 с. вклейка. - ISBN 978-966-433-109-5 : 20,00 грн.

83.3(4УКР)
Н - 37
               Наш Лукаш [Текст] : у двох кн.  / упоряд. Л. Череватенко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - Книга 1. - 639 с. - ISBN 978-966-518-529-1 : 42.00 грн.

К 83.3
П - 12
Пагиря , Василь Васильович.
                Я син Карпат і України [Текст] : до 85-річчя В.Пагирі / В. В. Пагиря . - Мукачево : Карпатська вежа, 2008. - 66 с. - ISBN 966-8272-22-6 : 8,00 грн.

83.3(2/8)
Р - 32
Ревакович, Марія.
                Persona non grata [Текст] : нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович. - К. : Критика, 2012. - 335 с. - ISBN 978-966-8978-56-2 : 67,60 грн.

84.    ХУДОЖНЯ   ЛІТЕРАТУРА.

84(4УКР)6
А - 67
              Анестезія [Текст] : збірка оповідань. - К. : Альтерпрес, 2010. - 224 с. - ISBN 978-966542-427-7 : 40,00 грн.

84(4УКР)
В - 61
Вовк, Віра.
                 Вінок троїстий [Текст] : галицька жіноча міжвоєнна хроніка / В.Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1991. - 40 с. - 8,00 грн.

84(4УКР)6
В - 67
Воля, Олесь  (Міщенко Олександр Володимирович)
                 Завірюха [Текст] : повість / О. Воля ;  худ. М.Пшінка. - К. : Веселка, 2013. - 192 с. - ISBN 978-966-01-0578-2 : 31,50 грн.

К 84
Г - 12
Габорець, Василь Степанович.
               У вихорі життя [Текст] : поезії, культурологічні статті / В. С. Габорець. - Ужгород : Ґражда, 2015. - 250 с. - ISBN 978-966-176-130-7 : 40,00 грн.

К 84
Г - 12
Гаврош, Олександр.
               Галуна-лалуна або Іван Сила на Острові Щастя [Текст] : оповідання / О. Гаврош ; іл. О.Мазур. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2010. - 371 с. - ISBN 978-966-2909-52-4 : 30,00 грн.

К 84                                                                                              Мл
Г - 12
Гаврош, Олександр.
               Різдвяний песик [Текст] : оповідання / О. Гаврош. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 48 с. : іл. - ISBN 978-966-10-4093-8 : 24,00 грн.

К 84 - 5                                                                                        Мл
Г - 15
Галас, Василь Васильович.
                Зелене сонце [Текст] : поезія для мол. шк. віку / В. В. Галас. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2008. - 24 с. - ISBN 978-966-2195-23-1 : 5,00 грн.

К 84 - 5
Д - 50
Діянич, Василь.
               Гори ви мої мальовані [Текст] : вибрані поезії / В. Діянич. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2015. - 152 с. : іл. - ISBN 978-617-501-110-2 : 20,00 грн.

84(4УКР)6                                                                                   Ср
Д - 76
               Друзі незрадливі [Текст] : оповідання / упор. О.Думанська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. - 127 с. - ISBN 978-617-679-096-9 : 25,00 грн.

84(4УКР)7-4
Ж - 70
Жижко, Сергій Андрійович.
                Перетворення [Текст] : есе-нариси / С. А. Жижко. - К. : Видавничий центр "Просвіта", 2011. - 440 с. - ISBN 978-966-2133-67-7 : 58,00 грн.

К 84
З - 41
Збіглей, Йосиф Дмитрович.
               Вибрані твори [Текст] : поезії та проза / Й. Д. Збіглей ; упор. передм. та прим. Д.М.Федаки. - Ужгород : TIMPANI, 2015. - ISBN 978-966-8904-65-3 : 80,00 грн.

84(4УКР)                                                                                      Д
К - 21
Караваєва, Соломія.
               Пригоди в затоці Риб'яче Око [Текст] : казка для дітей дошк. віку / С. Караваєва ; іл. С.Пластун. - К. : ВД "Стилос", 2014. - 24 с. - 8,00 грн.

К 84 - 7
К - 26
               Карпатський словоблуд [Текст] : альманах автохтонного гумору / уклад. О.Гаврош. - Мукачево : Карпатська вежа, 2004. - 78 с. : іл. - ISBN 978-9470-23-Х : 1,50 грн.

К 84
К - 37
Кешеля, Дмитро Михайлович.
               Молитва за втраченими світами [Текст] : трилогія з народного життя / Д. М. Кешеля. - Ужгород : Карпати, 2015. - 568 с. : іл. - ISBN 978-966-671-405-6 : 235,00 грн.

84(4УКР)1
К - 73
Котляревський, Іван Петрович.
                 Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник [Текст] : поема, драми / І. П. Котляревський ; передм. Р.П.Іванченко. - Перевид. переробл., допов. - К. : Дніпро, 2015. - 248 с. - ISBN 978-966-578-249-0 : 128,79 грн.
        
К 84 - 5                                                                                        Мл
Л - 15
Ладижець, Володимир Іванович.
                Ой, болить у мене зуб... [Текст] : вибрані вірші / В.І.Ладижець; післяслово Б.Кушнір; худ.-оформл. О.Ладижець. - Ужгород : Карпати, 2015. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-671-404-9 : 96,00 грн.

К 84 - 5
Л - 65
Ліхтей, Тетяна Василівна.
                Пасіка [Текст] : поезія / Т. В. Ліхтей. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. - 42 с. - ISBN 978-617-596-202-2 : 15,00 грн.

84(4УКР)6-44
Л - 86
Луценко, Юрій.
               По обидва боки колючого дроту [Текст] : розмова-повість / Юрій Луценко, Мустафа Найєм. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 208 с. - ISBN 978-617-585-077-0 : 40,00 грн.

84(4УКР)6                                                                                   Ср
Л - 87
Лущевська, Оксана.
                 Вітер з-під сонця [Текст] : повість / О. Лущевська ; худ. Я.Гавриш. - К. : Фонтан казок, 2016. - 128 с. : іл. - (Книжка про мене). - ISBN 978-617-7262-14-4 : 28,00 грн.

К 84 - 5
М - 36
Малильо, Софія.
                 "А душа її - жива" [Текст] : вибране / С. Малильо. - вид. друге, випр. і доп. – Львів, 2007. - 224 с. - ISBN 966-553-609-3 : 9,00 грн.

К 84 - 5
М - 36
Малильо, Софія.
               Від Тиси до Дінця [Текст] : вибране / С. Малильо. - Львів, 2009. - 220 с. - ISBN 978-966-553-872-1 : 25,00 грн.

К 84 - 5
П - 16
Панчук, Надія Михайлівна.
               Sub divo / Під небом [Текст] : вірші триріччя: 2013-2015 / Н. М. Панчук. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. - 100 с. : іл. - ISBN 978-617-531-131-8 : 15,00 грн.

К 84 - 5                                                                                              Д
П - 42
Повх, Лідія Петрівна.
                Як цуценя сніжинки ловило [Текст] : книга для дівчаток і хлопчиків, їхніх мамусь і татусів, бабусь і дідусів / Л. П. Повх ; худ. оформл. М.Ходанич. - Ужгород : Карпати, 2015. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-671-406-3 : 84,00 грн.

84(4УКР)                                                                                        Мл
П - 84
Прохасько, Тарас та Мар'яна.
                Як зрозуміти козу [Текст] : для молодшого шкільного віку / Т. та М. Прохасько ; гол. ред. М.Савка. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. - 79 с. - ISBN 987-617-679-165-2 : 40,00 грн.

К 84
Р - 81
Рошко, Михайло михайлович.
              Ревнощі з того світу [Текст] : повість, оповідання / М. М. Рошко ; передм. Л.Бородіної. - Ужгород : Мистецька лінія, 2003. - 136 с. - ISBN 966-7511-85-5 : 7,50 грн.

К 84
Р - 83
Рудий, Іван.
               Незаймане місто [Текст] : повісті / І. Рудий. - Ужгород : Карпати, 2014. - 208 с. - ISBN 978-966-671-375-2 : 35,00 грн.

84(4УКР)
С - 13
Савченко, Надія.
                Сильне ім'я Надія [Текст] : розповідь із в’язниці / Н. Савченко. - К. : ВІПОЛ, 2015. - 327 с. - 40,00 грн.

84(4УКР)6-5
С - 22
Сачко, Володимир Петрович.
               Аква-рими [Текст] : поезія / В. П. Сачко. - Тернопіль : Джура, 2014. - 87 с. : іл.. - 40,00 грн.

К 84 - 5
С - 41
Ситар, Иван.
                 Русинська Єсения [Текст] : поезії / И. Ситар. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. - 336 с. : іл. - пер. з рос. - ISBN 978-617-531-136-3 : 80,00 грн.

К 84
С - 76
Став'ярський, Вітьо.
                 Брудні черевики [Текст] : роман / В. Став'ярський ; перекл. з слов. В.Густі. - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. - 136 с. - ISBN 978-617-596-156-8 : 18,00 грн.

84(4УКР)                                                                                      Д                                               
С - 79
Степаненко, Василь.
                  Мале-малесеньке зернятко [Текст] : оповідання для дошкільного віку / В. Степаненко ; худ. О.Кошель. - К. : Веселка, 2013. - 16 с. - ISBN 978-966-01-0579-9 : 15,75 грн.

84(4УКР)                                                                                      Д
С - 79
Степаненко, Василь.
                  Мала-малесенька хмаринка [Текст] : оповідання для дошкільного віку / В. Степаненко ; худ. О.Кошель. - К. : Веселка, 2013. - 16 с. - ISBN 978-966-01-0579-8 : 15,75 грн.

84(4УКР)1
У - 45
                Українська література [Текст] : хрестоматія для 11 кл. / упоряд.: Т.О.Харахоріна, Т.В.Ткачук, В.С.Адаменко. - Донецьк : ВКФ "БАО", 2000. - 944 с. - ISBN 966-548-094-4 : 10,00 грн.

84(4УКР)6
У - 45
                Українці перемагають сміючись [Текст] : сатирично-гумористичні твори / упорядн. : О.Куманський, Т.Логуш; ред. Р.Фещенко; худ. А.Василенко. - Сімферополь : Таврія, 2005. - 190 с. : іл. - ISBN 966-572-768-0 : 17,00 грн.

84(4УКР)6
У - 51
Ульяненко, Олесь (1962-2010).
                Сталінка. Дофін Сатани [Текст] : романи / О. Ульяненко ; худ.-оформ. Д.О.Самойленко. - Харків : Бібколектор, 2015. - 507 с. - ISBN 978-617-7013-35-7 : 57,20 грн.

84(4УКР)6-44
Ц - 60
Цілик, Ірина.
               Червоні на чорному сліди [Текст] : оповідання / І. Цілик. - К. : КОМОРА, 2015. - 152 с. - ISBN 978-966-97403-9-7 : 45,00 грн.

84(4УКР)6
Ч - 19
Чапай, Артем.
              Понаїхали [Текст] : роман / А. Чапай. - К. : Нора-Друк, 2015. - 240 с. - (Читацький клуб). - ISBN 978-966-8659-61-4 : 40,00 грн.

К 84 - 5
Ч - 96
Чухран, Михайло.
                Сім тайстринок [Текст] : вірші / М. Чухран. - Ужгород : ПП Науменко Н.В., 2014. - 520 с. - 38,00 грн.

К 84                                                                                          Ср
Ш - 66
Шкіря, Василь.
          Чорна кішка з червоною пов’язкою і порожнім відром [Текст] : повісті-фентезі / В.Шкіря; худ. оформл. О.Ладижець. - Ужгород : Карпати, 2015. - 216 с. : іл. - ISBN 978-966-671-397-4 : 48,00 грн.

84(4УКР)6-44
Ш - 95
Шудря, Микола Архипович.
                 Яблуко в зерняті [Текст] : есеї, розвідки / М. А. Шудря ;  упор. та передм. В.О.Жадька. - К. : Український письменник, 2015. - ISBN 978-966-579-454-7 : 111,0 грн.

К 84 - 5
Щ - 64
Щербей, Іван Андрійович.
               Перший зошит [Текст] : поезія / І. А. Щербей. - Мукачево : Карпатська вежа, 2004. - 24 с. - 10,00 грн.

85.  М И С Т Е Ц Т В О.

К 85.334
А - 65
Андрійцьо, Василь.
                Микола Садовський і Закарпаття [Текст] : до 160-річчя з дня народження М.Садовського / В. Андрійцьо. - Ужгород : Ґражда, 2015. - 47 с. - 20,00 грн.

85.33(4УКР)
Г - 14
Гайдабура, Валерій Михайлович.
                Театр, розвіяний по світу. [Текст] : феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В. М. Гайдабура. - Вид. 2-е, переробл. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - 256 с. - ISBN 978-966-518-678-8 : 112.70 грн.

85.15(4УКР)6
Г - 69
Горинь, Богдан Миколайович.
               Туга Віктора Цимбала [Текст] : документальний роман-есе / Б. М. Горинь. - К. : Універсальне видавництво "Пульсари", 2005. - 288 с. : 16 іл. - ISBN 966-8767-01-2 : 30,00 грн.

К 85.33
З - 17
Зайцев, Олег Дмитрович.
               Режисери Закрпатського театру ХХ сторіччя [Текст] / О. Д. Зайцев. - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2014. - 244 с. : іл. - ISBN 978-917-7132-09-6 : 84.00 грн.

85(4УКР)
З - 80
              Золоті сторінки української культури [CD] : т. 2. / авт. група: Богуцький Ю.П., Безгін І.Д.,Дзюбенко Т.А., Мельник А.І., Іваненкова С.І.,Сливка Г.Р., Жбанкова О.Б., Сахарук В.С. - CD. - К. : Наукова думка, 2015. - укр. та англ. мовами. - ISBN 978-966-2241-08-2 : 35.00 грн.

85.36(4УКР)
І - 23
Івасюк, Володимир Михайлович.
                Інструментальні твори [Текст] / упор. О.М.Івасюк, вст. сл. В.А.Ющенка, передм. Г.В.Івасюк-Криси. - Чеонівці : Букрек, 2015. - 160 с. : іл. - ISBN 978-966-399-719-3 : 148,00 грн.

К 85.731
М - 13
Мадяр,  Іван.
               Струни душі [Текст] : творчий шлях / І. Мадяр. - Львів : Музична творчість, 2012. - 20 с. : іл. - 10,00 грн.

К 85.3я6
Н - 30
               Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Ужгород" [Ілюстроване видання] : альбом / упоряд. В.Шостак. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. - 64 с. : іл. - ISBN 978-617-531-139-4 : 200,00 грн.

К 85.314
П - 57
Попенко, Микола Якович.
               Чарівний віночок [Текст] : збірка пісень / М. Я. Попенко, В. С. Габорець. - Ужгород : ТОВ "ІВА", 2015. - 220 с. - ISBN 978-617-501-106-5 : 75,00 грн.

К 85.31
П - 81
Прокоп, Ольга Кирилівна.
               "Ластовочко, десь была?" Молитва. Сповідь перед людьми [Текст] : пісні і балади із репертуару автора, її вокального русинського ансамблю "Забавка", тріо "Червена ружа" та русинського вокального фольклорного ансамблю "Бабчина співаночка". / О. К. Прокоп ; заг. упор. Б.Кушніра; вст. ст. М.Алмашія, В.Молнара. - Ужгород : Карпати, 2015. - 248 с. : іл. - ISBN 978-966-671-409-4 : 125,00 грн.

К 85.9
Р - 27
Раховська, Тетяна Володимирівна.
               Співочі намистинки [Текст] : пісні із репертуару ансамблю "Намисто" / Т. В. Раховська. - Ужгород : Карпати, 2015. - 32 с. - ISBN 978-966-671-414-8 : 28,00 грн.

К 85.13 - 8
С - 24
                Василь Свида. Нетлінне. [Образотворчий матеріал] : життя і творчість / упорядкув. Свида Я., Кушнір Б.; вст. ст. Мартиненко В., Свида Я. - Ужгород : Карпати, 2015. - 160 с. : іл. - ISBN 978-617-394-3 : 142,00 грн.

К 85.314
Ц - 67
                Гизелла Ципола [Текст] : фотоальбом / авт.-упор. Ашот Арутюнян. - Ужгород : ТОВ "ПАПІРУС-Ф", 2014. - 159 с. : фото. - укр. та рос. мовами. - ISBN 966-7126-13-7 : 300,00 грн.

К 85.315
Ш - 84
Шрайнер, Шандор Амбрушович.
                Тарагот - міст між моїм серцем і душами слухачів [Текст] / Ш. А. Шрайнер. - Ужгород : Карпати, 2014. - 184 с. : іл. - українською та угорською мовами . - ISBN 978-966-671-415-5 : 125,00 грн.

86.     РЕЛІГІЯ. МІСТИКА. ВІЛЬНОДУМСТВО.

К 86.372
Б - 38
Бедь, Віктор (Єпископ).
                 Коротка хронологія апостольського походження та розвитку Української Автокефальної Православної Церкви [Текст] : до 95-річчя Соборного підтвердження відродження УАПЦ / В. Бедь. - Видання 2-ге, доповнене. - Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2016. - 28 с. - 12.00 грн.

86
К - 93
Курбатов, Владимир Иванович.
               Загадки, коды и пророчества Библии [Текст] / В. И. Курбатов. - М. : Изд-во "Эксмо", 2006. - 352 с. - (Тайные знаки). - ISBN 5-699-15833-2 : 25.00 грн.

86.3                                                                                             Мл
Т - 14
              Таємниця твоєї душі [Текст] : вибрані християнські оповідання / упор. свящ. Вадим Семчук. - К. : Послушник, 2014. - 304 с. - 32,00 грн.

9.     ЛІТЕРАТУРА  УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ.

К 91.9
Б - 59
                БібліоҐрафія русинськоязычных выдань: 2005 - 2014 [Текст] / составителі: Л. Ільченко, В. Падяк; спередслово П.-Р. МаҐочія; языкова редакція: В.Падяк;  указовачі: Л.Ільченко. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 112 с. : іл. - Текст карпаторусин. мовою, передмова паралельно русин. та англ. мовами. - ISBN 978-966-387-100-4 : 40.00 грн.

К 92
К - 17
                Календар краєзнавчих  пам'ятних дат на 2016 рік [Текст] : рекоменд. бібліогр. посіб. / ЗОУНБ ім.. Потушняка, від. краєзнавч. л-ри; уклад.: Л.О.Падяк; за участі : О.В.Шмайда, Є.Й.Слуцька, І.Р.Фофлак; відп. за вип. О.А.Канюка; випуск. ред. Л.О.Падяк. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 414 с. - ISBN 978-966-387-104-2 : 50,00 грн.

К 92
К - 17
               Календар краєзнавчих  пам'ятних дат: путівник за 2002-2013 роки [Текст] : видання Закарпатської ОУНБ ім.. Ф.Потушняка / ЗОУНБ ім. Потушняка, Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін.; уклад.: Л.О.Ільченко; відп. за вип. Л.З.Григаш. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-387-072-4 : 5,00 грн.

К 92
К - 17
              Календар "Просвіти" на 2015 рік [Текст] : календар-альманах / укл. Павло М. Федака, Павло П. Федака. - Ужгород : Просвіта, 2015. - 175 с. - 20,00 грн.

К 92
К - 17
              Календар "Просвіти" на 2016 рік [Текст] : календар-альманах / укл. Павло М. Федака, Павло П. Федака. - Ужгород : Просвіта, 2016. - 156 с. - 20,00 грн.

К 91.9
П - 16
                Надія Панчук [Текст] : до 75-річчя від дня народження: бібліографічний покажчик / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. наук. універс. б-ка ім. Ф.Потушняка; уклад. : М.Б.Бадида, Л.О.Падяк; вступ. ст. О.Ігнатович; відп. за вип. О.А.Канюка. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 68 с. : іл. - (Культура краю в особах). - ISBN 978-966-387-101-1 : 37.00 грн.     

К 91.9
Ф - 32
Федака, Павло.
                Біобібліографічний покажчик [Текст] / уклад. П.М.Федака, Б.В. Досяк; вступ. статті М.Олашина та М. Сополиги. - Ужгород : Карпати, 2015. - 496 с. : іл. - ISBN 978-966-671-416-2 : 37,00 грн.


Немає коментарів:

Дописати коментар